Забавени ли са езиковите умения на детето ви?

merch husey 0hbj1evpnwg unsplash

Забавените умения за обработка на езика ли задържат детето ви?

Забавените умения за обработка на езика могат да попречат на ученето, без да засягат речта.

Уменията за обработка на езика са способността за разбиране и тълкуване на даден език. И тъй като езикът е в основата на всяко учене, това е фундаментално умение. Ако развитието на езиковата обработка е забавено, забавя се и цялото учене.

Макар че това може да доведе до поставяне на диагноза „разстройство на езиковата обработка„, повечето забавяния на уменията за езикова обработка са по-скромни и по-скоро възпрепятстват развитието на уменията за учене и четене, отколкото да блокират напълно развитието.

Много деца са в състояние да обработват езика достатъчно добре, за да чуват думите, да придават значение и да ги използват в речта си.  Въпреки това, много по-сложното умение за обработка на езика е способността да се мисли, докато се слуша.  Това е способността да се възприема езикът, да се поставя в контекст, да се наблюдава синтаксисът и условностите на чутото, да се правят изводи, да се открива хумор и т.н.

Всяко дете е на една или две ушни инфекции разстояние от забавеното развитие на уменията за обработка на езика.  Ушните инфекции лишават мозъка от практика за слушане, като по този начин забавят развитието на уменията за обработка на езика.

Поради това е много по-трудно да се разпознае забавянето на езиковите процеси, когато няма забавяне на речта.

Но това не е невъзможно.

Ако детето ви не наблюдава критично и не се учи от всяко изречение, което чува от 3-4-годишна възраст, то губи почва под краката си и пътят му към самостоятелност ще се удължи.  Това е работа, която мозъкът на детето ви върши и която не е лесно да се открие.

Първо, нека се върнем към обработката на езика и свързаните с нея задачи, като напр:

Синтактичен анализ: Идентифициране на граматичната структура на изреченията, включително връзките между думите (напр. подлог, глагол, допълнение).

Семантичен анализ: Извличане на смисъл от думите и изреченията, включително разбиране на значенията на думите и начина, по който те се съчетават в контекста.

Прагматика: Разбиране на подразбиращото се или предназначено значение на езика в конкретен контекст, като се вземат предвид фактори като тон, сарказъм и социални норми.

Анализ на дискурса: Разбирането на това как изреченията и параграфите се свързват помежду си в по-големи текстове и разговори.

 

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

 

Синтактичсен анализ на езика

Синтактичният анализ забелязва граматиката, езиковите конвенции и тънкостите на това как са структурирани изреченията и аргументите и как промяната на реда на думите променя смисъла. Например „мъже и стари жени“ е различно от „стари мъже и жени„.  Редът на думите е от значение.

Здравият мозък, който изучава езика, постоянно преглежда всяко чуто изречение – изгражда знания за синтаксиса на езика и след това използва всяко изречение, за да потвърди и затвърди разбирането на синтаксиса.  Дали структурата на изречението съответства на моето разбиране за езиковата структура? Има ли нещо в тона или реда на думите, което би могло да ме предупреди за различно значение?

Този вид анализ е възможен само ако мозъкът е в състояние да обработва без усилие, което означава, че може да чува думите и да извлича значението автоматично, подсъзнателно, като по този начин освобождава мозъка за това фоново наблюдение и анализ.

Разбира се, много е трудно да разберете дали уменията за обработка на езика на вашето дете функционират на това ниво.

Обърнете внимание, че именно затова затрудненията със сричките са толкова важен маркер за предстоящи проблеми с четенето.  Римуването изисква умения за езикова обработка, способност да се чуват звуците и след това да се забележи, че думите имат общи звуци.  Тази способност за разпознаване и игра със звуците, за римуване, е признак за здрави умения за езикова обработка.

Семантичен анализ

Тази структура на нашето разбиране за света изисква ефективна обработка на информацията.   При изграждането на речника първо на думите се придава буквално значение – това е простата част.  След това думите се категоризират и се сравняват с подобни думи. Например наречията – „добър“ е по-добър от „задоволителен“, но не е толкова силен, колкото „грандиозен„. А „наемен работник“ е подобно на „служител„.

Освен от буквалната лексика, значението може да зависи и от останалата част на изречението за контекста.  Уменията за обработка на езика могат да помогнат за идентифицирането на други възможни значения.

Отново, този вид умствена гимнастика не е възможна, ако основните умения за езикова обработка не са ефикасни, автоматични и без напрежение.

Прагматика

Това е мислене на по-високо ниво, което помага на децата да свържат текста с предишни знания, личен опит и със самия текст.  Това е умение, което изисква практика и е стъпка към по-високо ниво на разбиране и метапознание – способността да се мисли за собственото мнение.

Прагматиката изисква овладяване на тънкостите на езика. Не се изисква нищо по-малко от овладяване на лингвистиката.

Това включва и чувство за хумор.  Много често хуморът се основава на ирония – небуквална употреба на езика. И най-често хуморът се основава на разпознаването на несъответствието.  Ние се смеем, когато нещата ни изненадват, защото изглеждат не на място.

Това е отвъд възможностите на много деца, които все още са в изходна позиция – чуват думите и им придават буквално значение.

 

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

 

Анализ на дискурса

Тук уменията за обработване на езика се отразяват директно върху разбирането, което е основа за самостоятелно учене.

На практика всяко учене и мислене изисква контекст, което изисква да сме в състояние да обработваме и съхраняваме идеи в работната памет и да ги съпоставяме една с друга, като правим изводи и заключения.

Забавят ли се езиковите умения на детето ви?

Ако детето ви изостава в четенето, отговорът тук почти винаги е „да„.

Четенето е езиково умение, то е изобразяване на езика във визуален формат.  И така, ако четенето изостава, това почти винаги е свързано с усвояването на езиковото майсторство и уменията за езикова обработка.

Ако това е вашето дете, ето списък на симптомите на слуховата обработка, които може да резонират за вашето дете.

Ето няколко от най-важните признаци за забавяне на уменията за езикова обработка, които трябва да се търсят:

   

   • Затруднения с римуването на 3-годишна възраст

   • Не разбира някои словесни шеги

   • Затруднения с фонетиката – свързани с фонетичното осъзнаване

   • Не е внимателен в училище – слушането е изтощително, ако уменията за обработка на езика не са автоматични

  Уменията за обработване на езика могат да се практикуват и укрепват

  Европейски център по невронауки използва софтуера Fast ForWord, за да упражнява езиковата обработка и свързаните с нея умения.  Fast ForWord използва адаптивни упражнения, които откриват нивото на обработка на детето и след това увеличават скоростта и сложността според темпото на вашето дете. Мозъкът може да усвоява нови умения, включително да придобива умения за обработка на езика със скоростта на естествения език.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Източници: https://www.gemmlearning.com/blog/auditory-processing/language-processing-skills/

  Photo by Merch HÜSEY on Unsplash

  За нас
  Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
  Абониране
  Виж още

  За нас

  Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

  Услуги

  Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

  Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

  Списък за родители с най-често срещани симптоми

  Детето ви има ли затруднения с ученето?

  Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

  Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

  Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

  Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

  41 когнитивни умения

  Терапия чрез Fast ForWord

  Английски чрез Fast ForWord