Писането подобрява нивото на себеосъзнатост и креативност у учениците – вижте какво показват изследванията!

schoolboy writing

Според изследвания на учени в областта на образованието и невронауката, писането се оказва изключително ценна дейност по отношение на когнитивното развитие и емоционалното здраве на деца и възрастни. Препоръчва се на учителите да включват писане във всеки един час без значение от предмета, който преподават. Темите, по които учениците могат да пишат, са свързани или директно с въпросите, които изучават по съответния предмет, или с техния вътрешен свят – това, което ги вълнува, интересите, мислите и емоциите им в ежедневието.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Друга ключова полза от писането е подобряването на екзекутивните функции на мозъка, които са свързани със способността за концентрация, работната памет, слуховата обработка на информацията, езиковите умения, четенето и логическото мислене. Тези мозъчни функции се развиват и с помощта на иновативни и ефективни софтуерни програми като Fast ForWord, които са разработени от невроучени и се използват от деца и възрастни в домашна и училищна обстановка.

Ето още няколко положителни ефекта от процеса на писане:

Писането помага на обучителите да придобият представа за евентуални затруднения с ученето

Учителите биха могли да дадат като задание на учениците да напишат обратна връзка за това как се чувстват по време на учебните часове по дадения предмет, кое ги затруднява, кое им помага да разберат и усвоят материала по-добре и кое ги мотивира.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Когато обучителите прочетат написаното от учениците, те могат да направят някои необходими промени в методите и подходите си към класа или към конкретно дете, така че да спомогнат за по-ефективно учене в часовете.

С помощта на такива задания, свързани с писане, учителите имат възможност да опознаят по-добре всяко едно дете в класа – неговите мечти, страхове, начини на мислене и социално-емоционалните му умения. Така учителите могат да идентифицират кои ученици имат нужда от допълнителна подкрепа, емпатия и насърчаване.

Писането култивира креативността

Според психолозите, креативността може да се дефинира като „способност за измисляне на оригинални и полезни идеи“. И, противно на общоприетото мнение, креативността може да бъде усвоявана и усъвършенствана. Комбинирането на несвързани на пръв поглед идеи и поглеждането на даден въпрос от различни гледни точки са два начина, по които креативността може да бъде стимулирана.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Друг начин за развиване на креативността е ежедневното писане. Благодарение на него, се насърчават учениците да използват въображението си, да откриват асоциации и логически връзки, да виждат даден проблем от различни гледни точки, да измислят решения и да разказват истории. Не на последно място, писането дава възможност на деца и възрастни да изпитат удоволствието от създаване на нов текст под формата на разказ, есе, стих и т.н.

Развива умението за себерефлексия и метакогниция

Себерефлексия - постигане на по-високо ниво на себеосъзнатост

Метакогниция - мислене и осъзнатост за самия начин на мислене и учене

Редовното писане може да увеличи нивото на осъзнатост на учениците като им помогне да се учат от опита, който придобиват. Изследванията показват, че това е един важен фактор за повишаване на увереността на децата и възрастните и за постигане на по-добро разбиране на мотивите, мисленето, действията и чувствата на другите. Уверените хора обикновено се справят по-добре в академично и социално отношение.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Едно от основните послания, които учителите е нужно да предадат на децата, за да ги насърчат да пишат, е свързано с това, че не е важно да са перфектни в тази дейност, а да се научат да изразяват себе си, за да опознаят своя вътрешен свят и да помогнат на другите да ги опознаят и разберат. Постепенно с редовна практика на писане, учениците се научават да се изразяват по ясен и ефективен начин.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.
  • Писането

  • Себеосъзнатост

  • Креативност

  • Социално-емоционалните умения

  • Когнитивно развитие

  • Когнитивни умения

  • Екзекутивни функции

  • Fast ForWord

Източник: Carnegie Learning

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord