Процесът на писане и екзекутивните функции – каква е връзката между тях и защо е важно учениците да пишат всеки ден?

child writes in school

Изследвания показват, че обучаването на учениците на умения за писане е един от факторите за постигане на по-високо ниво на ангажираност с учебния процес и бъдещи успехи.

Като се има предвид това, всеки един учител, независимо от предмета, който преподава, е добре да отделя кратко време от учебния час за писане по теми, свързани с нещата, които децата изучават, или с техния вътрешен свят, мисли, емоции и чувства. По този начин се изгражда по-добра работна памет и се подсилва способността за метакогниция (осъзнаване за това как учим и как мислим), а ползите си заслужават времето, което е инвестирано в развиване на уменията за писане.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

По-долу следват някои научно доказани ползи от ежедневното писане.

Писането е добро за менталното и емоционалното здраве

Хората, които поддържат ежедневно свой дневник, споделят за благотворния ефект на тази дейност върху емоционалното им здраве, тъй като успяват да постигнат по-голяма мисловна яснота и да се справят с емоциите по по-здравословен начин. Съществуват повече от 200 изследвания, които доказват положителния ефект на писането върху менталното и емоционалното здраве.

Благодарение на ежедневното писане, учениците могат да разберат по-добре емоциите си и да освободят още повече пространство в ума си, което да им даде възможност да използват силата на когнитивния си капацитет за придобиване на ценни умения и знания и постигане на цели.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Едно американско изследване, финансирано от Националната Научна Фондация и Националния Институт за Здраве, показва, че тревожността използва огромно количество от капацитета и мощта на мозъка, когато човек не успява да се справи с нея по здравословен начин. Ако на учениците се помогне да изградят навика да пишат ежедневно, това може да им помогне да регулират интензитета на емоциите си и по този начин да бъдат освободени когнитивни ресурси, които да бъдат използвани за ефективно справяне с учебните задачи.

Писането подсилва екзекутивните функции

Екзекутивните функции са ментални процеси, които ни дават възможност да планираме, да фокусираме вниманието си, да преминаваме бързо от една задача към друга и да изпълняваме сложни дейности, които включват много мозъчни процеси едновременно.

Като се има предвид колко много екзекутивни функции се използват в процеса на писане, не е чудно, че за децата, които не са развили достатъчно тези мозъчни функции, писането се оказва доста трудна задача. Но това означава, че практикуването на писането и подобряването на умението за изразяване на мислите си в писмена форма, едновременно повлиява добре и развива екзекутивните функции.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Когато учителите помагат на децата с недостатъчно развити екзекутивни функции да изградят уменията за писане, е важно да дават детайлни инструкции и модели за всяка една стъпка от процеса на писане, както и да проверяват често как се справят децата и да им осигуряват подкрепа.

Ако просто се каже на тези ученици да напишат текст по да даден въпрос, те може да не знаят от къде да започнат и да усетят блокаж. Но когато на децата им се помогне да изградят план за създаване на текста като основната тема се разбие на подтеми и се дадат конкретни насоки за писане, те ще могат да усетят достатъчно увереност и яснота, за да започнат. С достатъчно практикуване, техните екзекутивни функции постепенно ще се подобрят.

Тези мозъчни функции могат да се развиват и с помощта на съвременни иновативни технологии, които са разработени от учени в сферата на невронауката. Такова иновативно средство е софтуерната програма Fast ForWord. Под формата на игра, тя помага на деца и възрастни да подобрят екзекутивните си функции и когнитивните умения – концентрация, работна памет, логическо мислене, езикови умения, четене, слухова обработка, усвояване на английски език и т.н. Това е изключително важно за успешното учене, академичните постижения и успеха в различните житейски сфери в бъдеще.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Източник: Carnegie Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord