Подобряване на работната памет – защо е важна за успех в ученето, четенето и математиката?

Работната памет и успеха в ученето, четенето и математиката?

Първата стъпка към това да помогнете на детето си да реши проблема с работната памет е като идентифицирате самия проблем и не подценявате значението на работната памет.

Нашата способност да запаметяваме определена информация и да формираме спомени е едно от нещата, които ни правят уникални. Тя също така служи като ценно еволюционно средство, тъй като паметта е ключово звено от процеса на възприемането на информацията, обработването й и избирането на адекватна реакция, т.е. паметта е съществена за самото учене. Това е способността ни да вземем информация от миналото и да я използваме за разрешаване на въпрос в настоящето.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Експертите смятат, че съществуват три етапа при формиране на спомен.

Трите етапа на запаметяване

Първият етап е сензорен и той включва времето, в което ние възприемаме информацията, която ни се предоставя. Тази информация се премества в краткосрочната памет. Този вид памет има ограничен капацитет. Краткосрочната памет обикновено запазва около 5-6 късчета информация за 20-30 секунди.

Продължителността на краткосрочните спомени може да се променя, ако се приложат различни стратегии за запазване на информацията. Когато тя бива повтаряна или използвана отново, информацията преминава в дългосрочната памет. За разлика от сензорния етап или етапа на краткосрочната памет, които са ограничени по отношение на обем и продължителност, дългосрочната памет може да съхранява неограничено количество информация за неопределен период от време.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

В миналото, дългосрочната памет е била още по-съществена за живота на хората, за да запазват дори най-простичките традиции, обичаи, инструкции, философии и истории. Но в ерата на Интернет, много хора смятат, че акцентът пада много повече върху разбирането и оценяването на информацията отколкото запаметяването й, тъй като виртуалното пространство е като библиотека с неограничен капацитет и е достъпно по всяко време.

Работната памет е нещо различно

Работната памет е изключително важен елемент в процеса на учене и оценяване на информацията.

Този вид памет е всъщност краткосрочна памет, но фокусирана върху специфични функции. Тя позволява съхраняването на нова информация за кратко време, през което тази информация бива обработвана и свързвана с предишни знания, за да бъде използвана по предназначение в конкретния контекст.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

За изпълнението на когнитивните задачи е необходима именно работната памет, а упражненията по всички предмети в училище представляват когнитивни задачи.

Смята се, че работната памет се базира на активирането на неврони, а дългосрочната памет – на настъпването на физически промени при невроните и техните връзки един с друг.

Успехът в училище зависи в голяма степен от способността на ученика да свързва определени факти, да знае как да приоритизира информацията и да използва подходящата информация по начин, който е конструктивен и ефективен за разрешаване на казуси и задачи.

Ето защо работната памет е изключително важна. Тя прави възможно задържането на различни факти в ума по едно и също време, докато човек търси логика, оценява и мисли критично. Колкото повече факти може даден ученик да задържи в работната памет наведнъж и да ги обработва в същото време, толкова по-ефективен е мисловният му процес.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Учениците, които имат проблеми с работната памет, могат да тренират тази своя мозъчна функция като използват софтуерни научно базирани програми като Fast ForWord. С помощта на програмата се засилва работната памет, а това подобрява процеса на учене, математическите способности и уменията за четене и учене на нов език, например учене на английски език. Програмата се използва както в училищна, така и в домашна среда.

  • работната памет

  • краткосрочна памет

  • дългосрочна памет

  • когнитивни умения

  • Fast ForWord

  • умения за четене

  • умения за учене

  • учене на английски език

Източник: Gemm Learning

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord