Науката за успешното учене – кои нагласи и методи са най-ефективни?

Ученето е сложен когнитивен процес и затова е необходимо да усвоим и прилагаме ефективни методи за подобряване на умението ни да учим. Един от най-разпространените начини в миналото е бил препрочитането на текста от учебника или записките в тетрадката. 

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Научни изследвания доказват, че това не е ефективно, особено ако се прави механично. Тогава липсва осъзнаване на информацията и дълбоко разбиране на принципите и взаимовръзките в описаните процеси. Ето някои начини, които изследванията са установили като благоприятстващи доброто усвояване на знания и умения:

Използвайте флаш карти

Това са картончета с написана дума или фраза от едната страна обозначаващи дадено понятие от учебния материал, а от другата страна на картончето – обяснението на това понятие. Флаш картите улесняват процеса на изпитване на себе си за установяване на това кои неща вече са добре усвоени и кои – не са. Когато детето или възрастния учащ се изпитват с тесте от флаш карти, те поглеждат думата на картата, казват това, което мислят, че означава и след това поглеждат от другата страна. Ако са научили и разбрали добре това понятие, изваждат картата от тестето и продължават с останалите. 

Процесът на възстановяване на информация от паметта е ключов за успешното учене. Тестването с флаш картитеподпомага този процес. Не самото повторение е неефективно, а повторението, което се прави механично, без осмисляне и осъзнаване.

Не натъпквайте паметта си с много информация наведнъж

Много ученици се подготвят за контролна работа или тест по този начин – като изчакват до последния момент и по-точно последната вечер преди теста и изчитат отново и отново огромно количество информация за кратко време.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Изследванията са доказали, че това не е добър начин за запазване на информацията в дългосрочната памет, тоест учениците може да изкарат теста на другия ден, но знанията не са трайни и на следващата година ще им е трудно да надграждат с нови знания.

Много по-добре е за процеса на учене да се разпредели повтарянето и преговарянето на информацията за някакъв период от време. Това означава децата да си отделят време за създаване на флаш картите по новия материал. На другия ден да ги използват за половин час, после да ги оставят настрана и да продължат на следващия ден с изпитването с флаш картите. По този начин ученето се случва по балансиран начин, което позволява на паметта да съхрани по-трайно знанията.

Учителите също е важно да отделят време за редовно връщане към стари знания

В много случаи учебната програма е заложена по начин, който не дава достатъчна възможност за преговаряне на старите знания, а във всеки час се взима нов материал. Но един от научно базираните принципи на ефективното учене е учителите да връщат учениците към вече усвоените знания през определени периоди от време, например през няколко дни или седмици. Може да организират състезания по отбори в класа за отговаряне на въпроси свързани със стар учебен материал, който е бил взет преди две или три седмици. 

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Няма такова нещо като „на мен математиката просто не ми се удава“

Изследователската работа на професор Каръл Дуек от Станфордския университет показва, че отделните деца имат основно две различни нагласи към ученето. Някои от учениците са приели фиксираната нагласа, според която няма много възможност за подобрение в учебните предмети, в които им е трудно.

А други деца имат нагласата за израстване, която е свързана с убеждението, че ако полагат усилия, ще постигат напредък и ще стават все по-добри по предметите, които в началото са им били трудни. Втората нагласа води до успешно учене и е важно родителите и учителите да я изграждат и подхранват у децата. Това означава да не ги критикуват строго за грешките, а да насърчават децата да се учат от грешките и да ги приемат като нормална част от израстването и ученето. Тогава учениците са много по-мотивирани да полагат усилия и да се усъвършенстват. 

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Успешното учене зависи и от добре развитите когнитивни умения

Когнитивните умения включват концентрацията, слуховата обработка на информацията, работната памет, логическото мислене, езиковите умения и четенето, усвояването на нов език и т.н. За да могат децата да се развиват оптимално и да учат максимално ефективно е необходимо да са изградили тези умения на добро ниво. Невроучени са разработили софтуерни програми за трениране на мозъка да изгражда нови невронни връзки и мрежи в областите отговорни за тези когнитивни умения. Такава е програмата Fast ForWord.

Тя дава възможност на деца и възрастни да подобряват когнитивните си умения по забавен начин с упражнения, които отговарят на индивидуалното ниво и да получават обратна връзка в реално време. Програмата Fast ForWord се използва за учене на английски език по ефективен начин. Също така се прилага като интервенция за преодоляване на трудностите при четене на деца с дислексия или разстройство на слуховата обработка. 

Източник: Vox.com

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord