Какво да не правят родителите при затруднения на детето с четенето – правилният подход е от значение!

Усвояването на четенето е сложен процес, за който е важен както подходящият подход на учителя, така и подкрепата на родителите за стимулиране на четенето у дома. Когато детето в първи и втори клас се затруднява с четенето, подкрепата на родителите е от още по-голямо значение. Какво е нужно да се избягва, ако съществува такъв проблем, за да може да се осигурят оптимални условия за решаването му?

Не сравнявайте детето с останалите деца!

Едно от най-изкушаващите неща за родителите и учителите е да се опитват да мотивират едно дете да прави повече усилия като го сравняват с другите, които са по-напреднали. Това има обратен ефект и обикновено демотивира детето, а дори и то да започне да прави повече усилия, в него остава натраплива и постоянна нагласа да се сравнява с останалите и изпитва перманентно напрежение от факта, че има други, които се представят по-добре в дадено нещо.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Когато родителите говорят с детето, е важно да имат предвид как се отразяват думите им на самооценката на детето. Обратната връзка е необходима, но е от значение как се поднася – по негативен или конструктивен начин. Сравняването с другите може в краткосрочен вариант да даде резултат, но в дългосрочен план създава вредни нагласи в детето.

Много по-мотивиращо за детето е да бъде окуражавано и да се отбелязва и празнува всеки един негов напредък без значение колко е малък.

Не учете децата на лоши навици на четене

Ако детето се затруднява с четенето на определени думи и вие му дадете съвет да се ориентира по картинките на страницата и да се опитва да познава думите като прави предположения наум според илюстрациите, това няма да му помогне, когато постепенно картинките започнат да стават все по-малко.

По-подходящият подход е да му помогнете да изговаря думите в текста там, където то се затруднява.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Не избирайте книжки, които са прекалено трудни за детето

Когато купувате детски книжки, не се насочвайте към текстове, които биха били трудни за детето. Ако то усети прекалено голямо затруднение с даден текст, ще се откаже много по-бързо и ще остане с усещането, че се е провалило. По-добре да подбирате книжки, с които то ще може да се справи сравнително лесно, за да се затвърждава усещането му за справяне и удоволствие от четенето.

Децата и възрастните обикновено напредват с най-оптимално темпо, когато предизвикателството в дадена дейност е преодолимо с малко усилие, а не с цената на много голямо вътрешно напрежение. Целта е да затвърждавате детската увереност, а не да я подкопавате.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Не пренебрегвайте вероятността зад затрудненията с четенето да стои дефицит в когнитивните умения

Когато затрудненията продължават с месеци, проверете дали зад проблема не стои дислексия, нарушение в слуховата обработка или дефицит на вниманието. Специалисти ще определят дали има наличие на някое от изброените неща. Не се поддавайте на тревожността. Тези дефицити се запълват, когато се използват ефективни методи и средства.

Fast ForWord е иновативна програма, която се използва както за оптимизиране на напредъка на деца в усвояването на четене и други когнитивни умения (изучаване на английски език, логическо мислене и т.н.), така и като интервенция при наличие на дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на внимание или аутизъм. Тя се прилага в много страни по света в училищна и в домашна обстановка за деца на различна възраст, но и за възрастни.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Fast ForWord дава обратна връзка в реално време за справянето със задачите и определя трудността на упражненията според индивидуалното ниво на детето. Програмата е създадена от невроучени с цел подпомагане на развитието на когнитивните умения по забавен начин и на базата на откритията за невропластичността.

Не превръщайте четенето в задължение или още по-лошо – в наказание!

Основната и най-важна цел е да създадете положителна нагласа на детето към четенето. Необходимо е то да асоциира тази дейност с хубави емоции и приятно усещане. Можете да четете заедно по роли, да отговаряте на въпроси, свързани с героите и сюжета, да си записвате въпроси след четенето, на които другия да отговори писмено или да ги обсъдите устно. Нека детето да усети приятно чувство за споделеност в този процес, така че да свърже четенето с хубава емоция.

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията:

Източник: Gemm Learning

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord