Какво е разстройство на езиковата обработка, какви са симптомите и как да помогнем?

Какво е разстройство на езиковата обработка, какви са симптомите и как да помогнем?

Разстройство на езиковата обработка

Разстройството на езиковата обработка е забавяне в развитието на когнитивни умения, което може да се окаже от ключово значение, въпреки че не много хора знаят за него. То представлява затруднение с езиковата обработка, което подкопава слушането с разбиране, четенето, мисленето и езиковите умения.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Повечето родители са проактивни по отношение на разрешаване на проблеми с експресивния език (проблем със забавяне на речта), но проблемите с рецептивния език (слушането) причинени от разстройства на езиковата обработка са често пренебрегвани. Оказва се, обаче, че забавянето на умението за слушане с разбиране е фактор от по-съществено значение определящ нивото на успеха на детето в ученето, тъй като това забавяне има негативен ефект върху способността на детето да се концентрира в часовете, както и върху фонемната му осъзнатост по време на четене и социалните му взаимодействия.

Симптомите на разстройство на езиковата обработка могат да бъдат намалени – езиковата обработка е когнитивно умение, което се подобрява чрез трениране на когнитивните умения.

Какво представлява разстройство на езиковата обработка?

Докато разстройството на слуховата обработка бива описвано като наличие на затруднения с идентифицирането и запазването в паметта на звуковете след като ушите са ги „чули“, то Разстройството на езиковата обработка е затруднение с обработката на езика. Човек, който се затруднява с интерпретирането на звуковете и обработката на звуковете, когато има фонов шум или има проблем с правилната последователност на звуковете, почти винаги се оказва, че има трудности и с езиковата обработка.

Разстройството на езиковата обработка не е свързано със загуба на слуха. Всъщност, повечето деца с разстройство на езиковата обработка имат нормален периферен слух.

Става въпрос най-вече за обработката – какво правиш с езика, веднъж след като си го чул. Хората с разстройство на езиковата обработка се затрудняват да свързват думите с тяхното значение и да откриват смисъла на изреченията и текста. Това се получава, защото при тях самото слушане изисква много голямо усилие. Понякога това, което те усещат, бива описвано като слушане на звуковете през вода.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Следователно, тъй като езикът не е ясно възприеман, езиковото овладяване е забавено. Усвояването на нови думи също бива забавено, както и разпознаването на граматиката, правописа и синтактичните модели на изреченията. В крайна сметка, се получава и забавяне в способността на ученика да възприема и разбира все по-сложната информация, която бива преподавана в училище в различните часове.

Важно е да си добър в аудиалното (слуховото) учене

Бебетата чуват говоренето на даден език около себе си и по естествен начин се опитват да научат този език. При нормално слухово развитие, те разчитат на слушането като начин за усвояване на езика. Причината, поради която дете разчита главно на визуалния или кинестетичния стил на учене е свързана с това, че уменията за слушане не функционират достатъчно добре – т.е. тези стилове за учене не са първият избор на мозъка, а следващата опция след аудиалното учене.

Аудиалното учене е също толкова важно и когато детето е в прогимназиална възраст и след това в средното училище. До настъпване на прогимназиалният етап, повечето деца са развили доста ясни и прецизни умения за слушане. Ученето, обаче, изисква по-високо ниво на езикова обработка. Учащите е необходимо да могат да обработват информацията и да мислят критично по време на слушане. Разстройството на слуховата обработка е причина за полагане на повече усилия по време на слушане, което отнема от способността за концентрация върху мисловния процес.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Също така, важен е и фактът, че ние мислим на даден език. Това е „операционната система“ на мозъка. Когато има проблем с езиковото развитие, това се отразява и на способността за бързо мислене. По този начин, разстройството на слуховата обработка влияе в много голяма степен на живота на човека, който страда от този проблем. Всеки човек би трябвало да може да разчита на аудиалния стил на учене.

Симптоми на разстройства на слуховата обработка

Най-често срещаните симптоми на разстройства на слуховата обработка са следните:

Затруднения със следването на инструкции

Ако детето обработва езика с по-бавно темпо отколкото учител или родител говори, то или ще изпусне някаква информация или просто ще се изключи и ще спре да слуша. Това се отнася както за следването на инструкции у дома, така и за слушането в часовете в училище.

Проблеми с римуването в ранна детска възраст

Римуването е признак за умело боравене с езика. Ако детето има трудности с римуването на възраст 3-4 години, това може да е знак, че уменията му за обработка на речта и езика не се развиват достатъчно добре. Римуването е най-ясният показател за това дали в бъдеще детето ще изгради добри умения за четене или ще изпитва големи затруднения. Децата, които не могат да римуват на ранна детска възраст са с по-висок риск от бъдещи проблеми с четенето.

Затруднения с лексиката, произношението и граматиката

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Децата с разстройство на слуховата обработка често имат недобре развити лексикални и граматически умения в сравнение с връстниците им. Причината се състои в това, че те чуват звуковете неясно. Естествено, те се опитват да използват само думи, за които са сигурни, че са чули правилно като по този начин те ограничават речника, който използват в устната си реч. В допълнение, тъй като те трябва да правят повече усилия по време на слушане, нямат капацитета да наблюдават и ефективно да усвояват граматическите и синтактичните правила и модели.

Дефицит на вниманието

Дете, което се затруднява да слуша в учебните часове, губи фокуса си заради изтощение и/или липса на интерес. Въпреки, че това често се диагностицира като Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и на детето се изписват лекарства, всъщност много често става въпрос за слаба способност за концентрация заради разстройство на езиковата обработка.

Непоследователност в начина на представяне в училище

Децата с разстройство на езиковата обработка в много случаи се затрудняват да чуват звуковете ясно в шумна обстановка като класната стая. Това понякога води до чести промени в нивото на представяне в училище, което фрустрира родителите и самите деца.

Затруднения с четенето

Четенето изисква прецизност във фонемната осъзнатост – способността да се чуват и различават ясно звуковете вътре в думите. Това е предизвикателство за децата с разстройство на езиковата обработка. Повечето деца със симптоми на разстройство на езиковата обработка развиват проблеми с четенето или биват диагностицирани с дислексия.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Помагане на децата с разстройство на езиковата обработка

Докато говорната и езикова терапия обикновено помага при фонологични и експресивни затруднения с езика, има малко доказателства за ефективността на тези терапии при рецептивни проблеми с езика.

За да бъдат подпомогнати децата с рецептивни проблеми с езика, е необходимо да бъдат тренирани уменията за слушане, а не речта. Програмата Fast ForWord е софтуер за подобряване на езиковите умения и четенето в домашни условия с дистанционната подкрепа на обучен специалист за работа с тази програма. Fast ForWord е подходящ за деца на възраст от 5+ години.

При езикови затруднения

Програмата започва с изграждане на когнитивните умения за слушане. Те включват: слухова обработка, работна памет, точност и прецизност на слушане, слушане с разбиране, внимание и умение за езикова последователност. Тези умения са фундаментални за рецептивния и експресивен език.

При деца с по-висок риск от разстройство на езиковата обработка и проблеми с четенето

Fast ForWord осигурява упражнения, които намаляват симптомите на разстройството на езиковата обработка като помага на учениците да изградят фонологична осъзнатост за декодиране по време на четене и умения за четене с разбиране.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord