Какво е разстройство на слуховата обработка и често задавани въпроси

Какво е разстройство на слуховата обработка и често задавани въпроси

Почти 90% от затрудненията с ученето, четенето и писането на домашната работа произлизат от проблем със слуховата обработка, който бива диагностициран като разстройство на слуховата обработка.

Визуалната обработка, паметта и другите умения играят важна роля в ученето, но със сигурност най-важното когнитивно умение е слуховата обработка. Слушането, четенето, писането и мисленето са езикови умения. Разстройството на слуховата обработка може да има много голям ефект върху ученето.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Какво представлява разстройството на слуховата обработка?

Разстройството на слуховата обработка е дефицит в начина, по който мозъкът интерпретира слуховите сигнали, особено езика. Това е различно нещо от загубата на слуха. Детето може да покаже добри резултати при тестване на слуха, но да има огромни затруднения с обработката на звуковете по смислен начин.

Специфичните дефицити в слуховата обработка причинени от разстройството на слуховата обработка са много и различни, но биват категоризирани в няколко подтипа.

Какви са симптомите на разстройството на слуховата обработка?

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Симптомите на разстройството на слуховата обработка са разнообразни и често остават неразпознати. Например, разстройството на дефицит на внимание обикновено е причинено от разстройство на слуховата обработка, но бива третирано изолирано, без да се има предвид връзката му със слуховата обработка.

Как се третира разстройството на слуховата обработка?

Съществуват много възможности за подпомагане на децата с разстройството на слуховата обработка, като те обикновено попадат в три основни типа стратегии:

  • Промяна на учебната среда. Използването на електронни устройства за слушане и/или преместването на децата на предните чинове в класната стая са примери за промени в учебната среда.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.
  • Компенсаторни стратегии. Стратегии за активно слушане и четене, като например трениране на звуковете, помагат на учениците да заобикалят трудностите със слуховата обработка.
  • Директно третиране на проблемите със слуховата обработка. Стратегиите за директно разрешаване на затрудненията със слуховата обработка включват използването на интерактивен компютърен софтуер, програми за слушане и терапия с индивидуални консултации.

Разстройството на слуховата обработка вродено ли е или може да бъде преодоляно с подходящите методи и средства?

Точно както мускулите в тялото, всички когнитивни умения могат да бъдат тренирани и подсилени. Слуховата обработка всъщност може да бъде подобрена много по-лесно в сравнение с другите умения, защото е най-лесно да се взаимодейства с нея като се използват звукове. Програмата Fast ForWord използва този подход.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Може ли разстройството на слуховата обработка да причини дислексия?

Да. Дислексията е свързана с разстройство на слуховата обработка засягащо езиковите умения. Затрудненията със сензорната интеграция и визуалната обработка понякога са свързани с дислексия, но най-честата причина е разстройството на слуховата обработка.

Разстройството на слуховата обработка и дислексия

Разстройството на слуховата обработка и учебния ден

Разстройството на слуховата обработка може да е причината за неуспехи в училище, ниско самочувствие и нежелание за учене. Имайте предвид следните класически симптоми на разстройство на слуховата обработка:

  • Ако детето изостава от темпото на класа в учебните часове, то просто „изключва“.
  • Може да му е трудно да разбере добре напътствията за домашната работа.
  • Може да се затруднява да улавя нюансите в разговорите със съучениците, което да му създава дискомфорт в социалните контакти.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.
  • Затрудненията със слуховата обработка подкопават фонологичната осъзнатост, която се изисква за гладко декодиране в процеса на четене, което създава тревожност у детето по време на четене, също така трудности в разбирането на текстовите математически задачи и т.н.

Тези последици от разстройството на слуховата обработка причиняват фрустрация при писането на домашната работа и/или разочароващи оценки. Освен това, разстройството на слуховата обработка повлиява върху умелото боравене с езика, а това създава шум и в начина на мислене.

Какво е разстройство на аудио обработката?

Когато някой говори за разстройство на аудио обработката, всъщност се има предвид разстройство на слуховата обработка.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord