Какво представлява Разстройството на слуховата интеграция?

Какво представлява Разстройството на слуховата интеграция?

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Разстройството на слуховата интеграция е един от типовете разстройства на слуховата обработка, което причинява затруднения на децата при комбиниране на информация, когато тя постъпва чрез повече от едно средство. Този проблем се наблюдава, когато детето трябва да слуша инструкции и след това да изпълни физическа задача, например в часовете по физическо възпитание.

Специалистите казват, че децата с Разстройство на слуховата интеграция се затрудняват, когато е нужно да повторят действия свързани с определена дейност, които са наблюдавали преди това как биват изпълнявани от друг човек. Тези деца също така имат проблем с разбирането на думите като цяло, а това води до лош правопис и трудности с разпознаването на думите.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Разстройството на слуховата интеграция описва какво се случва, когато лявото и дясното
полукълбо на мозъка не комуникират добре едно с друго и по тази причина връзката между различни парчета информация не може да бъде разпозната.

Разстройството на слуховата интеграция е причинено от неефективност в обработката. Ако детето трябва да положи много големи усилия да се концентрира върху дешифрирането на езика по време на слушане, капацитетът на мозъка му бива ангажиран с тази задача и това води до неефективност в процеса на интеграция на информацията.

Ученето, езиковата обработка и мисленето са интегрирани функции, които изискват много когнитивни умения, за да функционират добре. Когато при дадено дете има някакъв дефицит в обработката на езика, почти винаги има и Разстройство на слуховата интеграция.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Как се третира Разстройството на слуховата интеграция

На първо място е важно да се има предвид, че това разстройство не съществува в изолация. Почти винаги се наблюдават и други симптоми на разстройство на слуховата обработка, които влошават езиковата обработка като я правят неефективна или неточна.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

В този случай под „неефективна“ се има предвид, че експресивният и рецептивният език са
солидни, речникът е нормален, но обработката изисква извънредно много концентрация. При много деца тази трудност излиза на повърхността едва в по-горните класове като тази неефективност на обработката води до затруднения с уменията за четене с разбиране или дефицит на внимание.

Програмата Fast ForWord адресира тези проблеми със слуховата интеграция със специално разработени и доказано ефективни упражнения. Софтуерната програма използва интензивни, адаптивни алгоритми, за да тренира и автоматизира слуховата обработка. Това от своя страна освобождава мозъчен капацитет за слушане и четене с разбиране, за интегриране на информацията в познанията на ученика.

Източник: Gemm Learning

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord