Какво е слухова дискриминация и кои са дефицитите в слуховата обработка?

Какво е Слухова Дискриминация и кои са дефицитите в слуховата обработка?

Съществуват голям брой различни дефицити в слуховата обработка и затруднения с когнитивното слушане, които могат да възникнат при човек с Разстройство на слуховата обработка. Слуховата обработка се отнася за „това, което правим с това, което чуваме“, а Разстройството на слуховата обработка може да бъде следствие от нарушение в развитието на широк кръг от умения, които са необходими за обработка на слуховата информация. Тези умения включват способността за фокусиране и управление на вниманието, паметта, когницията (мисловните процеси), чуването и т.н.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Централното разстройство на слуховата обработка представлява дефицит в слуховата обработка причинен от забавяне в развитието на онези когнитивни умения, които са подпомогнати от централния слухов механизъм в мозъчния ствол и мозъка и включват уменията за слушане изброени по-долу.

Централно разстройство на слуховата обработка – дефиниция и ключови факти

За повечето хора диагностицирането на Централно разстройството на слуховата обработка ще започне с разпознаването на един от класическите симптоми на разстройството на слуховата обработка – затруднение с правилното изговаряне на думите по време на четене или езикови забавяния. Веднъж след като определени признаци на разстройството на слуховата обработка бъдат идентифицирани, описанието на слуховите умения изброени по-долу могат да бъдат използвани, за да се постигне по-прецизно разбиране на проблема.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Симптоми на разстройството на слуховата обработка

Слухова дискриминация

Умението: Способността да се забелязват, сравняват и различават отделните звукове в думите. Това умение е ключово за четенето. Трудности, които възникват, когато слуховата дискриминация е слабо развита:

 • Затруднения с научаване на четенето
 • Затруднения с различаването на подобни звукове, напр. на английски език: „seventy“ и „seventeen“.
 • Разбиране на устната реч, способността за следване на инструкции и запомняне на детайлите
 • Изглежда сякаш човекът чува, но не слуша.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Слухова дискриминация на шумов фон

Умението: Способността да се улавят важни звукове от шумна среда.
Затруднения, които ще наблюдавате:

 • Различаване на смислени звукове от фонов шум
 • Оставане фокусиран върху слуховата информация, която е била дадена. Пример: следване на вербални насоки.

Слухова памет

Умението: Има два вида умения за слухова памет, които се изискват:

 • Дългосрочна слухова памет – способността да си спомниш нещо, което си чул преди известно време
 • Краткосрочна слухова памет – способността да си спомниш нещо, което си чул наскоро

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Ако има дефицит в слуховата обработка свързан със слуховата памет, ето някои от затрудненията, които може да бъдат наблюдавани:

 • Трудност със запомняне на имената на хората
 • Трудност със запаметяването на телефонни номера
 • Затруднение със следването на напътствия състоящи се от много стъпки
 • Затруднение със спомнянето на текстове на песни или истории

Слухова последователност

Умението: Способността да се разбира и припомня реда на думи и цифри. Дефицит в слуховата обработка свързан с последователността подкопава езиковото разбиране, тъй като редът на думите е от ключово значение. Трудности, които може да бъдат наблюдавани:

 • Объркване на многоцифрени числа, например 74 и 47
 • Объркване на списъци и други видове последователности
 • Затруднения със запомнянето на правилния ред на серия от инструкции

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Друг вид категоризиране на видовете дефицити в слуховата обработка: дефицити свързани с декодирането, проблеми със слуховата интеграция и прозодията.

Подтипове на разстройството на слуховата обработка

Програми, които подпомагат преодоляването на трудностите със слуховата дискриминация

Програмата Fast ForWord има всеобхватен подход към третирането на дефицитите в слуховата обработка. Първата част на програмата е Fast ForWord Language и е предвидена за деца на възраст 5-9 години, а Fast ForWord Literacy е предназначена за деца на възраст 10+ години. Уменията, които се изграждат и подсилват чрез използването на програмата са именно тези когнитивни умения, които са съществени за развиване на ефективна слухова обработка – памет, внимание, слухова дискриминация и последователност.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord