Каква е връзката между усвояването на език и четенето?

Каква е връзката между усвояването на език и четенето?

Изследване на Националния Здравен Институт в Америка е показало, че 73% от децата със затруднения с четенето имат забавяне в развитието на езиковите умения в предучилищна възраст. Това има логическо обяснение. Четенето е езиково умение – то е устна реч във визуален формат. Следователно, напълно естествено е, че процесите на усвояване на език зависят от и минават през езиковото развитие. То е в основата на овладяването на четенето.

Защо езиковото развитие и усвояването на четенето са свързани?

Трите ключови езикови умения, които са индикатори за усвояване на уменията за четене са: фонологична осъзнатост, разпознаване на буквите в текст и устната реч. Тези умения изискват ефикасна езикова обработка:

  • Фонологична осъзнатост да се улавят звуковете вътре в думите
  • Разпознаване на буквите и свързване на буквените символи със съответните им звукове
  • Устна реч, за да може детето да слуша и да научи езика.

Най-ефективният начин да се помогне на дете на възраст 3-6 години да стане много добър читател е като обучителите се фокусират именно върху тези три сфери на умения. Не толкова върху самото четене, а по-скоро върху основата, от която зависи безпроблемното развитие на процеса по усвояване на четенето, постигането на гладкост на четене, умения за четене с разбиране и най-накрая – четене с метапознание.

Ако езиковото развитие на детето се случва с нормално темпо, можете да бъдете оптимистично настроени по отношение на усвояването на четенето. Обаче, когато има забавяне в развитието на езика, това означава, че детето е с висок риск от сблъскване с проблеми в усвояването на четенето.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Това е така, защото четенето е просто още един начин за мозъка да възприема език, но в писмена форма. Способността за четене се наслагва върху другите езикови умения. Едни и същи региони в мозъка използваме както за научаване и говорене на езика, така и за четене. Изследванията с функционален магнитен резонанс потвърждават, че има 98% съответствие между мозъчната активност по време на слушане на реч и по време на четене. Не е изненадващо, че децата, които имат езикови проблеми, без значение от причината за тях, също така имат и проблем с усвояването на четенето.

Градивни елементи на устната реч и четенето

Когато детето се появи на бял свят, то бива бомбардирано със звукове, много от които са част от устната реч. Детето бързо се научава да категоризира тези звукове от речта в познати единици и модели, които се повтарят често. Като прави това, детето започва да разпознава кои звукове са сигнали за различия в значението (фонемите).

Постепенно детето научава кои звукове се комбинират, за да формират думи и как думите се комбинират, за да формират различни значения (семантика). По-късно детето научава как да комбинира думите и окончанията в края на думите, така че да формира фрази и изречения (синтаксис) и как да използва езика, за да комуникира нуждите си, да отправя молби, да получава информация и т.н. Тази функционална комуникация се нарича прагматика. Това е важен етап от усвояването на четенето, който води до изграждане на гладкост на четене и умение за четене с разбиране.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Усвояване на четенето

За повечето деца, усвояването на четенето не е толкова естествен и безпроблемен процес като научаването на умението за говорене. За разлика от устната реч, четенето изисква по-високо ниво на точност в обработката, за да може детето да чува думите не като цели звукове, но да чува и звуковите нюанси вътре в думите, т.е. да развие фонемна осъзнатост, която е необходима за декодирането по време на четене.

Фонемна осъзнатост

Фонологичната осъзнатост, която формира основата за фонемната осъзнатост, е ключът към разбирането на буквения принцип – че буквите представляват символи на звуковете в думите. Използвайки тези металингвистични умения, детето научава връзката между звуковете и буквите и следователно усвоява декодирането или изговарянето на глас на думите при четене.

Въпреки че фонемната осъзнатост е критично умение за усвояването на декодирането, детето е нужно да се научи да възприема новите думи като смислени конструктивни части, за да може да ги разбере. Това умение изисква точност в декодирането, както и солиден устен речник и разбиране на граматиката и синтаксиса.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Четене с разбиране

Нови изследвания показват важността на устния речников запас и добре развитите езикови умения за изграждането на четене с разбиране. Логичен извод от тези изследвания е, че ефективното и гладко четене, точността на четене, скоростта и разбирането по време на четене изискват солидна основа от добре развити умения за устна реч. Независимо от причината за недобре развити езикови умения, когато едно дете се опитва да изгражда четенето върху ограничена или незряла езикова база (при наличие на фонологични, семантични или синтактични ограничения), то се сблъсква с големи затруднения и пречки.

Програмата Fast ForWord е софтуер, който може да се използва у дома за изграждане на важните умения за езикова обработка, както и уменията, които предшестват четенето и след това – уменията за четене с разбиране.

Как работи програмата Fast ForWord

Ранното идентифициране води до превенция на възможните проблеми с четенето
Един от ключовете за подобряване на усвояването на четенето в училищна възраст е идентифицирането и третирането на възникващите езикови проблеми при деца още в предучилищна и яслена възраст.

Ето списък с възможните забавяния в речта и езиковото развитие, който може да помогне на родителите да разпознаят и да се фокусират върху знаците за езикови забавяния, които биха могли да се превърнат в забавяния в четенето и уменията за учене на по-късен етап в живота.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).
Списъкът включва уменията за усвояване на език, уменията предшестващи четенето или самите умения за четене, които са установени в най-скорошните изследвания като съществени за успешното четене в началното училище. Децата, които не са развили тези умения или имат забавяне в някое от тях, би трябвало да бъдат подпомогнати чрез работа с говорен терапевт, специалист по ранно детско развитие или образователен психолог.

Кои интервенции работят?

На теория, ако 73% от учениците с влошени умения за четене имат установени забавяния в езиковото развитие и 75% от децата в предучилищна възраст с недобре развити езикови умения впоследствие имат проблеми с четенето, то тогава адекватната езикова терапия осигурена на децата в ранна възраст може да предотврати около ¾ от проблемите с четенето. За съжаление, отговорът не е толкова прост.

До този момент, традиционната говорна терапия сама по себе си не е успявала да подобри процесите на усвояване на четенето. Не намалява и риска от проблеми с четенето при децата със специфично езиково забавяне. Въпреки, че причините са неясни, може да се дължи на това, че говорната терапия има по-ограничен диапазон на влияние, което възпрепятства постигането на ефект по отношение на всички езикови умения необходими за успешно изграждане на уменията за четене.

По подобен начин, съществуват доказателства, че тренирането на фонологичната осъзнатост само по себе си не е достатъчно за подобряване на четенето с разбиране, въпреки че има положителен ефект върху декодирането. Изследванията на усвояването на четенето много пъти са показвали, че е необходимо да бъдат добре развити всички езикови умения (фонологични, семантични, синтактични и металингвистични), както и работната памет, за да може да бъде поставена добра основа за успешно четене.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Фокусирайте се върху централните езикови и когнитивни умения

Както обикновено, най-добрият начин да се разреши един проблем е като се стигне до източника. В случаите на забавяне в изграждането на уменията за четене заради дефицити в езиковото развитие, източникът на проблема се намира в забавяния в когнитивните умения и езиковата обработка.

Най-добрият начин да се разреши проблемът е като се осигури ефективно стимулиране на естественото езиково развитие, което се случва в ранното детство чрез слушане на речта на родителите, връстниците и учителите. Звуковите упражнения или допълнителните езикови дейности могат да бъдат полезни, както и интервенциите в обучителни центрове или в домашна обстановка, които осигуряват ефективно трениране на когнитивните умения.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord