Какви умения са необходими за четене с разбиране и как да ги развием?

Какви умения са необходими за четене и как да ги развием?

Само една четвърт от децата се научават лесно да четат по естествен начин и са родени с отлични когнитивни умения, които са необходими за четенето – обработка на информацията, фокус на внимание, последователност и работна памет. Целта на успешните интервенции за четене е да подпомогнат затрудняващите се деца да преодолеят затрудненията и да се превърнат в гладко четящи като бъдат подобрени когнитивни и специфичните за четенето умения.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Фонологична осъзнатост свързване на звуковете със съответните им букви

Четенето и слушането с разбиране изискват пълна автоматичност на декодирането и слуховата обработка. Мозъкът може да се научи да декодира автоматично, но това изисква добре развити езикови умения, т.е. звукова фонологична осъзнатост. Звуковете са предизвикателство, ако не е налице фонологична осъзнатост.

Правопис

Правописът е важно умение за четенето. Постепенно във всяка дума се разпознава определен правописен модел. Софтуерната програма Fast ForWord методично подобрява правописа като първо изгражда фонетичната основа, правописните правила и след това – изключенията от стандартните правописни модели.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Гладкост на четене

Програмата подпомага развиването на гладкост на четене – способността да се декодира без осъзнати усилия, като се изгражда автоматичност на декодиране и чрез използване на упражнения за правопис и речник. Неефективното декодиране, когато мозъкът изпълнява повече от една задача едновременно (декодиране и извличане на смисъл), води до изтощение и прави четенето неприятно и досадно. Гладкостта на четене изисква набор от различни умения – звукова фонологична осъзнатост, добро проследяване на текста с очи, познания за правописните модели и езиковата структура.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Речник и езикова структура

Много от затрудняващите се деца не са усвоили езика на достатъчно високо ниво, защото неефикасното слушане и четене възпрепятства възможността им да наблюдават как е структуриран езика и как се използва.

Слабите умения за слушане могат също да попречат на обогатяването на речниковия запас заради затрудненията на децата с по-дългите думи, или думите с трудни комбинации от звукове. Децата не чуват ясно тези думи и затова не се чувстват уверени да ги използват. Част от работата с програма Fast ForWord е фокусирана върху подобряване на уменията за четене, които изграждат речника на децата, граматиката и синтаксиса.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Четене с разбиране

Извличането на смисъла от текста, разбирането на основните идеи и свързването на текста с предишните познания – всички тези неща са елементи от умението за разбиране на текста. Те биват изграждани и тренирани с помощта на програмата Fast ForWord.

Критично четене с метапознание

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.
Учениците с добри умения за четене използват метакогнитивни стратегии. Това означава, че мислят критично по отношение на собственото си разбиране на текста в процеса на четене. Четенето с метапознание е това, което отличава добрите умения за четене от отличните такива и е определящият фактор за постигане на високи, а не посредствени резултати на изпитите ACT и SAT.

Фокус по време на четене

Добрите умения за четене с разбиране и умението за издръжливост при четене на дълги текстове изискват фокусирано внимание. Програмата Fast ForWord включва и упражнения, които изграждат умения за управление на фокуса на внимание по време на четене.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord