Разбиране на дислексията – какви са причините за нея и кои са стъпките след поставяне на диагнозата?

Разбиране на дислексията, причини и стъпки след диагноза

Преди да изберете какви стъпки да предприемете като родители на дете с дислексия е необходимо да проучите според новите открития на невронауката коя информация е вярна и коя – неактуална и неточна по отношение на причините и третирането на дислексия. Така ще можете да установите как да помогнете на детето да преодолее затрудненията изцяло, като се насочите към източника на проблема, вместо да третирате симптомите.

Съществени факти за дислексията

  • Дислексията не е свързана с коефициента на интелигентност.
  • Дислексията не се корени в проблем със зрението.
  • Почти винаги дислексията е следствие от затруднения с езиковата обработка.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Децата с дислексия правят същите грешки като тези деца, които по-бавно се научават да четат, но правят повече на брой грешки. Центърът за Дислексия и Креативност към Йейл дефинира дислексията като неочаквано затруднение в научаването на уменията за четене въпреки нормалното ниво на интелигентност, мотивация и образование на тези деца. Много съществен факт е, че дислексията и по-малките затруднения с четенето се намират на един и същ континуум.

Децата с дислексия правят същите грешки като другите деца, но по-често и повече на брой.

Това е важно да се има предвид, защото означава, че всички затруднения с четенето, включително и дислексията, имат един и същ невробиологичен произход. Ето защо интервенции, които помагат на учениците с по-малко затруднения с четенето да усвоят това умение, могат да помогнат и на децата с дислексия да разрешат проблема и да развият умението за четене.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Терапия на дислексия

Кои са двата подхода след диагностицирането на дислексия?

Има два начина, по които се подхожда след диагностициране на дислексия:

  • Управляване на симптомите; и/или
  • Насочване към причините за появата на дислексия и третиране на проблема в основата му.

Управляване на симптомите при дислексия

Управляването на симптомите включва използването на помощни средства като специални очила за дислексия и шрифтове за дислексия. Също така се прилагат поведенчески стратегии за улесняване на децата – поставяне на ученика с дислексия на първия чин, работа с тютори (специалисти за индивидуални консултации), помощ по време на тестове от друг човек за задачите с четене/писане и т.н.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Тези стратегии не адресират корена на проблема и затова в дългосрочен план нищо не се променя. Ежедневните моменти на фрустрация у ученика продължават, а за родителите се натрупват всяка година разходите за работа на детето им с тютор.

Третиране източника на проблема за дислексия

Разрешаване на проблема с дислексията с фокус върху корена на затрудненията с четенето.

Концепцията за намиране на „лек за дислексията“ е все още донякъде противоречива. Обаче, децата с дислексия могат да станат големи писатели, защото мозъчните функции не само, че не са фиксирани, а дори е доказано, че самият мозък е самоорганизираща се система, която постоянно се опитва да се подобри. Това се нарича „невропластичност“ (neuroplasticity) или мозъчна пластичност.

В резултат на тези открития в момента съществуват различни интервенции, които целят подпомагане на мозъка да създава необходимите невронни връзки, за да подобри когнитивните си функции като езикова обработка, концентрация, слухова обработка и четене. Fast ForWord е софтуерна програма, която се използва като интервенция при дислексия. Създадена е от невробиолози и е била обект на научни изследвания, които са потвърдили ефективността й.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Причини за затруднения с езиковата обработка, които могат да доведат до дислексия

Част от причините за затруднения с езиковата обработка, които могат да доведат до дислексия, са описани по-долу.

Наследствени фактори

Около 40% от случаите на дислексия са наследствени. Ако детето ви има признаци на дислексия и в семейната ви история има дислексия, тогава вероятността детето да има дислексия са по-големи.

Инфекции на ушите в ранна детска възраст

Честите настинки или ушни инфекции в първите 3 години от живота на детето могат да влошат слуха, лишавайки развиващия се мозък от изключително важно време за упражняване на езиковите умения и езиковата обработка.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Ученето на даден език е започнало доста по-късно

Колкото по-късно детето започне да чува реч на даден език и да го изучава, толкова повече когнитивни ресурси са необходими за осъществяване на езиковата обработка. Децата, които са започнали да слушат английска реч доста по-късно, могат да имат затруднения с езиковата обработка на този език и да показват признаци на дислексия.

Ако обърнете голямо внимание на типа затруднения, които детето с дислексия изпитва, има голяма вероятност да установите, че то се затруднява със слуховата обработка. Следователно, от изключително значение е да изберете програма за интервенция, която развива комплекс от когнитивни функции, сред които да бъдат слуховата обработка и езиковите умения.

Възможно е да има и други причини за дислексия, които могат да бъдат установени с професионално оценяване на затрудненията на детето и факторите, които са изиграли роля.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Fast ForWord при деца с дислексия

Fast ForWord развива на първо място езиковата обработка, след това уменията за четене, както и слуховата обработка, концентрацията и усвояването на английски език. Онлайн протоколи се създават индивидуално за всеки един ученик.

Fast ForWord за деца в начално училище се фокусира главно върху фонемната осъзнатост, скорост и гладкост на четене, разбиране по време на четене и развиване на умения за ефективно учене.

Fast ForWord за деца на възраст 11-18 покрива същите тези области изброени по-горе, като се поставя фокус върху четенето с разбиране и развиване на умения за критично мислене.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord