Учене вкъщи на дете с обучителни трудности

greg rosenke djwvzy4pkgu unsplash

Домашното обучение на дете с обучителни трудности изисква ангажираност и търпение.

Как можете да се съобразите с обучителните трудности на детето си и същевременно да постигнете успех в домашното обучение? Нека се потопим в темата!

Създайте индивидуален план

Когато обучавате вкъщи дете с обучителни трудности, ключът се крие в разбирането и използването на неговия уникален стил на учене. Каквито и да са техните предпочитания, по-добре е да се работи с техните силни страни и да се разработи индивидуален план. Този план ще работи в синхрон с избраната от вас учебна програма, информирайки ви как най-добре да преподавате на детето си съдържанието на учебната програма.

Първо, определете силните и слабите страни на детето ви в областта на ученето.

   

   • Наблюдение: Обърнете специално внимание на това как детето ви се справя с различни дейности и среда. Изглежда ли, че запомня нещата по-добре, когато ги чува, или намира шума за разсейващ? Запомнят ли по-добре, когато са физически активни и включват дейности?

    

    • Консултации: Посъветвайте се с предишни учители или здравни специалисти, които са работили с детето ви. Те ще имат ценни наблюдения за стила на учене и проблемите на детето ви.

     

     • Оценка: Официалната диагностична оценка, извършена от здравен специалист, може да установи специфичните силни и слаби страни в обучението. Нашите онлайн когнитивни оценки, макар и да не са предназначени като пълни диагностични инструменти, могат да ви помогнат да видите къде детето ви се нуждае от помощ.

    Общности и ресурси за домашно обучение

    Не е практично да изброявам всички групи във Facebook, но има много такива, в които можете да се свържете с други родители в подобна ситуация.

    Включване на мултисензорни техники

    Мултисензорните техники, които ангажират множество сетива по време на обучението, предлагат мощен начин за отключване на разбирането, преодоляване на трудностите и превръщане на учебния процес в забавен и интересен. 

    Примери в действие:

      

      • Математика: Изграждайте триизмерни фигури с глина, докато изучавате геометрия, или пейте таблици за умножение на фона на запомняща се мелодия.

       

       • Природни науки: Извършвайте практически експерименти, създавайте модели на Слънчевата система или слушайте подкастове за вълнуващи открития.

        

        • История: Преоблечете се в исторически костюми, създайте хронология с помощта на материали или слушайте драматизирани исторически събития.

         

         • Четене: Използвайте аудиокниги заедно с текст, подчертавайте ключови думи с различни цветове или разигравайте сцени от историята.

         

        Терапия чрез Fast ForWord​

        Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

         

        Баланс между гъвкавост и стабилност в домашното обучение

        Намирането на този баланс ще зависи много от вашето дете – някои се развиват добре от рутината, а други се нуждаят от много по-голяма гъвкавост. Родителите могат да създадат рутинна програма, която, макар и да осигурява рамка за деня, дава възможност за промени в зависимост от нуждите на детето.

        Как да го направите:

         

         • Установете рутина: Видимият, дори цветно маркиран график за учене в клас ще помогне на детето да знае колко време ще се занимава с дадена дейност, кога ще има почивка и какво следва през деня.

         

         • Редовни почивки: Давайте възможност за почивки и физическа активност, за да поддържате нивата на енергия и внимание.

         

         • Предвидими преходи: Сигнализирайте за предстоящите преходи между дейностите с кратко предупреждение, за да им дадете възможност да се подготвят психически. Например: „Още 5 минути и ще имаме почивка.“

         

         • Разпределете работата: Разделете задачите на управляеми сегменти, за да не се налага детето да се сблъсква с огромна задача, която да го затрупа. Например, за проект по история за Древен Египет можете да го разделите на сегменти за подготовка, проучване и представяне. Можете дори да разделите всеки сегмент на по-малки задачи с приблизителни срокове.

         

         • Предложете избор: Позволете на детето си да избира в рамките на определени граници, като например да избере между две учебни дейности или дори къде може да извърши дейността.

        Използване на технологиите като образователен инструмент за домашно обучение

        Използвайте образователни технологии, за да се насочите към специфичните предизвикателства в обучението на детето си. Съществуват редица подкрепени от научни изследвания, основани на неврологията онлайн програми, които изграждат основните умения, необходими за ученето.

        Например:

         

         • Проблеми с вниманието:  Fast ForWord (от 6 години нагоре) използват адаптивни упражнения, подобни на игри, за подобряване на вниманието.

         

         • Памет: Fast ForWord (от 6 години нагоре) помагат за подобряване на работната памет по лесен и забавен начин.

        Насърчаване на положително отношение към ученето

        Детето с обучителни трудности може много лесно да почувства, че е „глупаво“ или че не си струва да полага усилия да учи. Нищо от това не е вярно и като родител, който ги подкрепя, вашата подкрепа е от решаващо значение за това то да има положително отношение към ученето.

        Някои начини, по които родителите, обучаващи вкъщи деца с обучителни трудности, могат да помогнат на детето си да има положителна нагласа:

        Изграждане на безопасно и подкрепящо пространство за учене. Уверете се, че детето ви се чувства удобно да задава въпроси и да прави грешки.

        Възприемайте грешките като възможности за учене и развитие. Наречено още „нагласа за растеж“, насърчавайте детето си да гледа на предизвикателствата като на пъзели за решаване.

        Очаквайте постижения. Това не бива да се бърка с оказване на натиск върху детето да постига резултати. Очакването на постижения означава да изразите увереност, че детето ви може да постигне целите си в обучението. Удивително е как учениците разцъфтяват, когато другите вярват, че могат да успеят.

        Преподавайте положителни мисли за собственото си поведение. Когато се сблъска с учебно предизвикателство, детето ви може да е свикнало да си казва: „Не мога да направя това“ или „Твърде глупав съм, за да го науча“. Научете го, че има и по-добри начини за изразяване на мнението за себе си. Дайте им конкретни формулировки: „Мога да се справя, ако продължавам да се занимавам с това“ или „Ако се затрудня, ще помоля за помощ“. Ако е уместно, можете дори да ги научите на мозъчната пластичност – идеята, че мозъкът се променя в отговор на начина, по който се използва – за да им помогнете да разберат, че фокусираните, продължителни усилия ще се отплатят.

         

        Английски език за деца и ученици​

        Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

         

        Наблюдавайте напредъка в домашното обучение и отбелязвайте успехите

        Домашното обучение на дете с обучителни трудности означава, че трябва да сте нащрек, за да отбелязвате постиженията. В края на краищата, всеки има нужда да се чувства, че напредва.

        Как да следим за напредъка и да го отбелязваме:

         

         • Поставете цели: Поставете конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани със срокове цели за всеки предмет и умение. Разделете дългосрочните цели на по-малки, управляеми стъпки. Например, ако детето ви иска да подобри плавността си на четене, конкретна цел за това колко думи да научи за една сесия може да му помогне да бъде мотивирано да напредва.

         

         • Хвалете усилията и резултатите: Приветствайте усилията, подобренията и дори малките победи. Дори само думите „Гордея се с теб, че се опитваш!“ могат да бъдат полезни. Важно е да се съсредоточите върху положените усилия, а не само върху резултата – защото полагането на усилия е умение само по себе си и е от решаващо значение за всичко, което правят.

         

         • Празнувайте важните моменти: Празнувайте големи постижения, като например завършване на проект, овладяване на ново умение или преодоляване на препятствие в обучението. Планирайте специална екскурзия или създайте сертификат за постижение. В същото време не се фокусирайте прекалено върху ученето заради наградите, а по-скоро върху радостта от ученето и личното удовлетворение. Това е известно като вътрешна мотивация.

         

         • Визуализирайте напредъка: Създайте „табло на успеха„, за да показвате техните постижения и напредък. Това служи като постоянно напомняне за техния път и за това колко са напреднали.

        Помогнете на децата с обучителни трудности да се развиват вкъщи

        Въпреки че домашното обучение на дете с обучителни трудности изисква отдаденост и специално разработени стратегии, то е и пътуване, изпълнено с възможности. Приемете тяхната индивидуалност, като научите какъв е техният стил на учене.  Не забравяйте, че вашата любов и отдаденост са най-големите ви инструменти, за да им помогнете да успеят. Готови ли сте да отключите потенциала им?  Дайте възможност на детето си да просперира!

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        Източници: https://soniclearning.com.au/homeschooling-learning-challenges/

        Photo by Greg Rosenke on Unsplash

        За нас
        Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
        Абониране
        Виж още

        За нас

        Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

        Услуги

        Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

        Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

        Списък за родители с най-често срещани симптоми

        Детето ви има ли затруднения с ученето?

        Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

        Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

        Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

        Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

        41 когнитивни умения

        Терапия чрез Fast ForWord

        Английски чрез Fast ForWord