Видове разстройство на слуховата обработка

Видове разстройство на слуховата обработка

Съществуват пет основни типа разстройство на слуховата обработка, като всички те са дефинирани според определен брой вариращи симптоми. Разстройството на слуховата обработка не се представя по един и същи начин при различните деца и обикновено се проявява като смесица от различни затруднения. Видовете разстройство на слуховата обработка се отличават с проблеми в следните категории:

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.
 1. Слухова хиперсензитивност – много нисък праг на поносимост към фонови звуци.
 2. Фонетично декодиране – неспособност да се обработва езика с естествената скорост на речта.
 3. Слухова интеграция – забавяне в интегрирането на нещата, които са чути с тези, които са видяни
 4. Прозодия – неефективност на обработката, което създава трудности в мисловния процес по време на слушане
 5. Организационен дефицит – забавяния във физическата организация и планирането

Слухова хиперсензитивност

Слуховата хиперсензитивност понякога бива наричана „памет с намаляващо ниво на толерантност.“ Симптомите включват:

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
 • Детето не чува добре в шумна обстановка
 • Често пропуска стъпки, когато слуша инструкции с много на брой стъпки
 • Често изглежда все едно „игнорира“ хората заради нуждата си да полага повече усилия да се концентрира, за да може да разбере думите на този, който говори
 • Понякога забравя информация, която преди време е била запаметена (напр. таблицата за умножение, правила за правопис и т.н.) или рутинни дейности в домакинската работа, въпреки честите напомняния

Тези симптоми на „памет с намаляващо ниво на толерантност“ са свързани на първо място с трудността да се улови и обработи информацията заради нетолерантност към фоновия шум. Тези затруднения, обаче, означават също така, че уменията на работната памет и дългосрочната памет не са добре развити и тренирани.

Подтип „Декодиране“

Симптомите включват:

 • Затруднения с различаването на звуковете в думите (изговарянето на глас на думите) по време на четене
 • Объркване на близкозвучащи думи, научаване на някои думи по погрешен начин
 • Лош правопис: пропуснати/добавени букви или срички
 • Проблеми в настоящето или в миналото с яснотата на речта, артикулирането или с граматиката

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Подтип „Интегриране“

Симптомите на този подтип включват:

 • Затруднения с постигането на ефективно четене или писане, въпреки познанията за звуковете
 • Има нужда (или би трябвало) да задава много допълнителни въпроси, за да си изясни една задача преди да започне да я изпълнява; „не схваща цялостната картина за нещата“

Тъй като затрудненията със слуховата обработка от който и да е вид отнемат от когнитивните ресурси на мозъка, той не може ефективно да се справя със задачата да разбира текста и да „интегрира“ възприятията, тези проблеми с интеграцията биват забелязани в повечето случаи на разстройство на слуховата обработка.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Подтип „Прозодия“

Симптомите включват:

 • Възприема детайлите и фактите, но му убягва „голямата картина“
 • Може погрешно да разбере настроението на говорещия или да покаже нетактичност, без да е било целенасочено
 • Затруднява се с откриването на причинно-следствените връзки

Организационен дефицит

Проблемът тук е свързан с последователността – когнитивно умение, което влияе не само върху езика, но и върху следването на инструкции състоящи се от много стъпки.

Важен компонент на обработката на информация е способността да се борави с информацията и да се спазва последователността така, че да се разбира правилно смисъла. Това се отнася и за умението да се организират записките и материалите за учене и да се осъществява добро планиране на ученето.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Програмата Fast ForWord

Софтуерната програма Fast ForWord е интензивна интервенция, която подпомага преодоляването на затрудненията със слуховата обработка идващи от всички типове Разстройство на слуховата обработка. Използват се специфични упражнения, които работят директно върху всяка една от категориите изброени по-горе. Програмата може да се използва в домашна обстановка, за да се изградят ключовите умения за езикова обработка и уменията необходими за развиване на четенето и на четене с разбиране.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord