Лекувайте причините, а не симптомите на учебните затруднения – кои са интервенциите с траен, холистичен ефект?

children with learning difficulties in the classroom

Ако детето ви редовно се чувства стресирано и притесненено от това, че не може да се справи с домашните работи или с учебните задачи в училище, важно е да потърсите причината за неговите затруднения. Понякога програмата на учениците е толкова запълнена с допълнителни дейности извън училище, че сякаш не остава време за насочване на вниманието към решаване на основните проблеми на детето, свързани с учебния процес и уменията му за учене.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Затрупването на детето с още и още информация и дейности не би имало полза и не би помогнало да се подобрят когнитивните функции на мозъка, от които зависи доброто справяне с учебните задачи. Това, което допринася за успешното решаване на учебните затруднения, е откриването на причините за проблема и избиране на подходяща и ефективна интервенция, насочена именно към третиране на причините, а не към замазване на симптомите.

Какво представляват учебните интервенции и как да създадете персонализирани интервенции за детето си?

Думата „интервенция“ е много разпространена в образователните среди и обикновено се отнася за фокусирани и персонализирани учебни сесии. В много случаи тези сесии се провеждат с цел да се подготви детето (или децата) за следващата им стъпка в образователния процес или да се запълнят липсите в знанията на учениците.

Тези интервенции обикновено се случват извън стандартните учебни часове и се провеждат индивидуално или в малки групи.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

В повечето случаи фокусът на интервенциите е върху увеличаване на знанията на детето и изучаване на конкретни концепции и теории, които то не е успяло да научи по време на учебните часове. Ефектът на такива интервенции може да бъде временен и частичен, а не холистичен и траен.

За да бъде една интервенция с траен и цялостен положителен ефект, е необходимо тя да подобрява когнитивните способности на децата, които са в основата на развиването на добри умения за учене. Това е изключително важно за учениците с обучителни трудности, защото ако проблемът им не бъде разрешаван в дълбочина, обикновено възникват и поведенчески проблеми, ниска самооценка и т.н.

Различните видове интервенции включват различни подходи и средства за постигане на целта.

По-долу следват примери за учебни интервенции.

Поведенчески интервенции

Този вид интервенция се използва в училище и у дома, когато детето показва проблемно поведение. Осигурява се специализирана подкрепа на ученика, за да промени конкретния поведенчески модел.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Групови академични интервенции

Това е една от най-разпространените интервенции, които се провеждат в класната стая. Учителят дава академична подкрепа на малка група ученици, които се затрудняват с конкретна тема или учебен предмет.

Индивидуални академични интервенции

Подобни са на горния тип интервенции, но се провеждат индивидуално с даден ученик, който се затруднява с материала по даден предмет, и учителят му помага да усвои знанията и да го подготви за предстоящ изпит или тест.

Индивидуални психологически интервенции

Когато детето преживява някаква емоционална травма или загуба, това може да се отрази и на академичното му представяне. На ученика се осигурява психологическа подкрепа, за да се лекува травмата му и да може той да премине по по-здравословен начин през тежкия за него период.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Интервенция със съвременни технологични средства, базирани на откритията на невронауката

Програмата Fast ForWord е такова иновативно технологично средство, създадено от невроучени с цел да се стимулира мозъка на деца и възрастни и да подобрява екзекутивните функции и когнитивните способности, които са в основата на успешното учене. Тези мозъчни функции са свързани с уменията за четене, усвояване на чужд език (например учене на английски език), работната памет, концентрацията, логическото мислене, слуховата обработка на информацията и т.н. 

Под формата на игра и със специално разработени упражнения учениците изграждат тези умения в училищна или домашна обстановка. Постигнатият положителен ефект е траен, защото не се фокусира върху симптомите, а третира в дълбочина причините за проблема с учебните затруднения.

Програмата Reading Assistant подобрява екзекутивните функции, усъвършенства умението за четене и слушане с разбиране, както и свободното говорене. Тя съдържа над 450 книжки на различни теми с различни нива на сложност от 1-ви до 12-ти клас. Reading Assistant подобрява произношението и научава ученика да извлича най-важното от голям обем информация.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Можете да научите повече по темата във втората част на статията.

 • Когнитивни умения

 • Обучителни трудности

 • Учебните интервенции

 • Проблемно поведение

 • Екзекутивни функции

 • Умения за четене

 • Работна памет

 • Концентрация

 • Слухова обработка

 • Fast ForWord развива когнитивните умения и екзекутивните функции.

 • Reading Assistant усъвършенства умението за четене и слушане с разбиране, както и свободното говорене.

Източник: Gemm Learning

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord