Интервенциите при затруднения с ученето – как се определя стойността им и кои са факторите за успешни резултати?

children sitting at desks in the classroom

Интервенциите в учебния процес се използват в случаите, когато дадено дете се затруднява с ученето поради различни причини и при прояви на проблемно поведение. Съществува голямо разнообразие от методи и средства в тази област, но това, което е най-ключово при избора на подходяща интервенция, е тя да работи за преодоляване на причините за проблема, а не за замазване на симптомите.

Стойността на интервенцията

Стойността на интервенцията се определя от няколко фактора:

 • Трайни положителни промени – това означава, че промените в способността на детето да се справя с ученето не са временни, а осигуряват основата за неговия траен успех. Това се случва, когато интервенцията развива екзекутивните мозъчни функции, от които зависят уменията му за учене.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.
 • Сравнително бързо действие – когато ефекта от прилагането на интервенцията е видим само след няколко месеца.
 • Действието на интервенцията е холистично – повлияват се положително както когнитивните му умения, така и емоционалното му здраве, нивото на самоувереност и мотивация
 • Подобрено качество на живот – когато са изпълнени горните условия, качеството на живот на детето и неговите навици са цялостно подобрени. Например, то започва да изпитва интерес към четенето и ученето.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Иновативна интервенция, създадена от невроучени

Софтуерната програма Fast ForWord е създадена от невроучени на базата на откритията за невропластичността и развива именно споменатите по-горе екзекутивни мозъчни функции и когнитивни умения – за четене, концентрация, усвояване на английски език, слухова обработка на информацията, работна памет, логическо мислене и т.н. Всички изброени ползи от холистичното действие на Fast ForWord са видими само след няколко месеца редовна употреба. Програмата използва ефективни и забавни упражнения, специално разработени да стимулират мозъка да създава нови невронни връзки в областите, които отговарят за екзекутивните мозъчни функции и уменията за учене.

Интервенцията, базирана на използване на Fast ForWord има и още две ключови предимства:

 • Дава възможност за точно оценяване на реалните учебни нужди на детето
 • Адаптира се спрямо неговото ниво и индивидуални потребности в учебния процес като предлага на ученика тези упражнения, които биха имали най-големи ползи за него

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Как могат родителите и учителите да подпомогнат детето и да осигурят оптимални условия за успех при използване на учебна интервенция?

Подходящата интервенция може да има изключително силно положително влияние върху живота на детето, но е важно детето да бъде подготвено, че ползите са резултат от направени усилия, последователност и постоянство. Дори и когато става въпрос за интервенция като Fast ForWord, която е разработена под формата на игра със забавни герои и упражнения, все пак от детето се иска постоянство и последователност в изпълнението на упражненията, за да може да постигне желания напредък.

 • Обсъдете с детето какво представлява интервенцията, какви ползи ще му донесе и направете заедно план за действие, който включва в кои дни и часове ще му бъде най-удобно да се занимава с програмата. Колкото повече го включите в планирането на заниманията, толкова по-ангажирано и мотивирано ще се чувства то. Така ще постигнете и необходимата последователност и постоянство, които са условия за успех.
 • Окуражавайте детето и го научете само да поздравява себе си за всеки малък напредък и за усилието, което редовно полага. Така награждава себе си и подхранва мотивацията си.

Можете да научите повече по темата в първата част на статията.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
 • Екзекутивни функции

 • Когнитивни умения

 • Емоционалното здраве

 • Обучителни трудности

 • Учебните интервенции

 • Проблемно поведение

 • Fast ForWord

 • Усвояване на английски език

 • Слухова обработка

 • Работна памет

 • Умения за учене

Източник: Gemm Learning

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord