Ролята на почивките за по-добро учене – кои са ползите им за мозъка на учениците и емоционалното им здраве?

Пандемията още повече постави акцент върху необходимостта от добра грижа за социалните и емоционални нужди на учениците. Един елемент от тази грижа е насърчаване на създаването на социални връзки между децата и стимулиране на физическата им активност по време на междучасията и, когато учебният процес го позволява – по време на час. Това спомага за намаляване на нивото на стрес у учениците и преодоляване на ефектите от продължителните периоди на онлайн обучение.

Редовните почивки по време на учебния процес носят ползи и за работата на детския мозък. Децата са много по-фокусирани по време на час, когато имали достатъчно физическа активност през междучасията и са усетили свързаност с други съученици.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Стресът и мозъкът

Мозъчните функции на човек в спокойно състояние се управляват в голяма степен от предфронталния кортекс, който е отговорен за екзекутивните функции (изпълнителните функции), както и за способността да се регулират емоциите и поведението. Това дава възможност на човек да следва инструкции, да използва информацията за контекста, за да решава проблеми, да управлява вниманието си и да се концентрира и да интегрира новата информация в съществуващите вече познания.

Хората с високо развити екзекутивни функции се справят по-добре в училище и на работа и се чувстват по-добре по отношение на себе си.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Функционирането на мозъка на човек, който е под високо ниво на стрес, минава под управлението на по-примитивни в еволюционен план мозъчни структури, което води до по-реактивно поведение. Това нарушава екзекутивните функции и е причина за поява на хиперактивно поведение, липса на концентрация или затвореност на човека, което от своя страна пречи на способността за учене.

Хроничният, продължителен или шоков стрес води до нарушение в производството на допамина, мозъчен невротрансмитер, който играе роля в усещането за удоволствие и удовлетворение от научаването на нови знания и умения. Това означава, че стресът може да влияе негативно върху мотивацията на учениците за учене.

В такова емоционално и психическо състояние е възможно предизвикателствата по време на учебния процес да бъдат възприемани като заплахи, а това ще води до активиране на онези мозъчни региони, които са свързани с реактивното поведение, и това допълнително ще затруднява способността за учене.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Кои са ползите от почивките?

  • Изследванията са показали, че когато децата получават редовни почивки, в които в безопасна среда те имат позитивни взаимодействия с връстници и възрастни, това подобрява екзекутивните им функции и поведението по време на учебните часове.
  • Физическата активност по време на почивките е друг фактор за подобрени екзекутивни функции и академично представяне.
  • По време на почивките децата формират значими връзки помежду си и практикуват социалните си умения, което се отразява добре на емоционалното им здраве, справянето с учебните предизвикателства и бъдещата им професионална реализация.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Как може да се помогне на учениците изпитващи продължителни затруднения в учебния процес?

Когато учениците изпитват продължителни затруднения с ученето, четенето или друго когнитивно умение, едно ефективно решение е използването на иновативни научно базирани средства като софтуерната програма Fast ForWord.

Програмата е разработена от невроучени с цел стимулиране на мозъка да изгражда нови невронни връзки в областите отговарящи за екзекутивните функции. Fast ForWord може да се използва в домашна и училищна обстановка и след няколко месеца редовна употреба се наблюдава подобрение в уменията за концентрация, четене, усвояване на английски език, слухова обработка, логическо мислене, работна памет и т.н.

Източник: Neuroscience News

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord