Положителната промяната в отношението на децата към ученето – една от основните ползи от заниманията с Fast ForWord!

Положителната промяната в отношението на децата към ученето – една от основните ползи от заниманията с Fast ForWord!

Невроучените разработват начини за подобряване на уменията за учене при деца и възрастни, така че да се даде възможност на учащите да достигнат оптималния си потенциал на развитие. Fast ForWord е доказано ефективна интервенция за преодоляване на затруднения с ученето, четенето, слуховата обработка, концентрацията и усвояването на езиковите умения по английски език. Програмата има много ползи, които я отличават от останалите интервенции при затруднения с ученето. Ето някои от нейните предимства:

#1: Удобна е за ползване онлайн на всякакъв компютър или iPad

Fast ForWord вече съществува и като онлайн програма, която е достъпна от всеки компютър или айпад като се използва приложението Fast ForWord app. Това означава, че заниманията с програмата могат да се случват от всяка локация и по всяко време. Това е особено полезно за учениците, които пътуват през лятото, защото не се налага да прекъсват работата си с Fast ForWord

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Това се оказа много полезно и за децата, които по време на локдауните нямаха възможност да посещават обучителни центрове и можеха да учат единствено от вкъщи. 

#2: Fast ForWord има и диагностицираща функция – ще научите много за детето чрез използването на програмата

Заниманията с Fast ForWord са като фитнес тренировка за мозъка. Преди да започнете да тренирате усилено, треньорът обикновено проверява физическата ви кондиция и уменията, с които стартирате, за да знае каква програма да ви изготви. След това, по време на самата тренировка, треньорът може да направи промени в режима, ако прецени според наблюденията си, че е нужно да се добави или извади нещо или да се наблегне на дадено упражнение.

Fast ForWord работи по същия начин. Детето започва с попълване на теста Reading Progress Indicator test за определяне на нивото на четене. Но най-доброто преценяване на силните и слабите страни на ученика се случва, когато той реално започне да работи с различните упражнения в програмата. Всяко едно упражнение развива конкретно когнитивно умение – за четене, слухова обработка, работна памет, усвояване на езиковите умения по английски език, концентрация и т.н.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

В рамките на 3-4 седмици ще имате много ясна картина за текущото ниво на отделните когнитивни умения на детето си. 

#3: Третира същинския проблем, а не замазва симптомите

Повечето интервенции за подобряване на четенето и уменията за учене не решават проблема в самата му същина, а просто помагат на ученика да се научи как да заобиколи трудностите. Това дава само временно облекчение за детето, което се затруднява с ученето. 

Fast ForWord е различен вид интервенция. Програмата тренира мозъка да създава нови невронни връзки в регионите свързани с обработката на информация, работната памет и другите екзекутивни мозъчни функции. Като тренират и подсилва тези фундаментални умения, Fast ForWord постига значими подобрения, които остават трайни във времето.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

#4: Наистина работи: Обикновено за 4-6 месеца се постигат подобрения, които без програмата биха отнели повече от две години за реализирането им

Това, разбира се, е основната причина да дадете шанс на Fast ForWord да помогне на детето ви да преодолее затрудненията по ефективен начин и да усети увереност в учебния процес. Обичайният начин на работа с програмата включва занимания по 30 минути на ден за 4-5 дни в седмицата в рамките на няколко месеца.

При някои деца подобренията настъпват много бързо, а при други – по-бавно заради наличието на други проблеми свързани със сензорната интеграция. 

Обикновено успехът на децата използващи Fast ForWord се измерва в напредък постигнат за 4-6 месеца, който без работата с програмата, би отнел поне 2 години за постигане. 

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

#5: Но най-важната полза е промяната в самочувствието на децата и в отношението им към ученето въобще

Когато учениците видят, че могат да се справят все по-добре и да учат все по-ефективно, това ги мотивира да напредват и да правят още усилия в тази посока, а промененото отношение към ученето е фактор за успех през целия им живот. 

Можете да прочетете повече за ползите от програмата Fast ForWord в първата и втората част на статията:

Източник: Gemm Learning 

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord