Разговарянето с децата за споделени моменти от ежедневието има значение за доброто им ментално здраве в бъдеще – вижте научното изследване!

Разговарянето с децата за споделени моменти от ежедневието има значение за доброто им ментално здраве в бъдеще

Изследване на Университета в Отаго показва, че родителите могат да повлияят положително върху емоционалното здраве и изграждането на умение за устойчивост на децата си, ако споделят често с тях спомени за моменти на споделени семейни радостни преживявания и приятни дейности. Оказва се, че децата, които редовно са разговаряли с родителите си за такива моменти, се превръщат във възрастни, които имат по-голям шанс за добро ментално здраве и благополучие.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Изследователите открили, че 20-годишните участници в проучването, които имат ясни спомени за важни моменти от живота си, са имали майки, които са били с добри комуникативни умения, общували са често с децата си и са споделяли с тях разкази за преживени моменти на заедност. 

Тези 20-годишни участници, които са имали такова общуване с родителите си, докладват по-рядко за депресивни симптоми и имат като цяло по-добро самочувствие в сравнение с другите участници в проучването, които не са имали такъв здравословен тип общуване с родителите си.

Изследването е публикувано в „Журнал за изследване на личността“ ( Journal of Research in Personality). Проучването е дългогодишно и е проследило в рамките на 2 десетилетия развитието на 115 деца, които са били в яслена възраст в началото на изследването. Учените са проучвали начина на общуване между майките и децата и разговорите, които са водили като фактор за повлияване върху детското развитие. На една група от майките са били дадени инструкции да разговарят по-често с децата си за споделени моменти от ежедневието.  

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Д-р Шон Маршал, водещ автор на изследването и психолог, подчертава важността на търсенето на начини да се осигурят оптималните условия за добро ментално здраве на децата и младите хора.

Много ключова е възрастта между 18 и 25 години, когато младите хора напускат рождения си дом, отиват в университет, стават част от работната сила или създават семейство. Изследователите са проучвали кое подпомага устойчивостта на стрес на хората на тази възраст и как общуването с родителите може да бъде добра подготовка за предизвикателствата в живота и постигането на благополучие в бъдеще.

Авторите на изследването наблягат на факта, че това изследване показва нови начини за постигане на добро ментално здраве у деца и млади хора, като се осигури добра информираност и подготовка на родители и учители за важността на типа общуване и разговори с децата.

Sharing Memories With Toddlers Helps Their Well-Being Into Adulthood

„Споделянето на спомени с малки деца помага за тяхното благополучие в зряла възраст“ 

В търсене на начини за осигуряване на оптимални условия за добро когнитивно, академично и емоционално-социално развитие на децата, невроучени разработват иновативни програми като Fast ForWord, които тренират мозъка да изгражда невронни връзки и мрежи в онези зони, които отговарят за когнитивните и емоционални умения. Редовното използване на програмата в рамките на няколко месеца подобрява уменията на децата за четене, концентрация, работна памет, слухова обработка и усвояване на английски език. Децата придобиват увереност и се справят много по-успешно с учебните предизвикателства. 

Източник: Neuroscience News

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord