Грижа за мозъка и невропластичност – начини за подобряване на когнитивните функции според науката!

Грижата за мозъка е една от важните цели на изследванията на невронауката. Развитието на когнитивните функции на мозъка е от ключово значение за децата и възрастните. Ето някои от изводите, до които са достигнали учените: Нашето представяне в училище или в работата зависи от повече от една когнитивна функция. Това означава, че е необходимо да […]

Мозъчната обработка на информация зависи от възбудимостта на невронните мрежи – нови открития на невронауката!

Онлайн математика чрез MATHia, терапия и курсове по английски език чрез Fast ForWord и Reading Assistant

Учените от Института Макс Планк за Когнитивна Наука и Изследване на Мозъка в Лайпциг, Германия, са открили, че нивото на сензитивност в състоянието на невронните мрежи в момента, когато в мозъка постъпва нова информация под формата на нови стимули, е определящ фактор за това колко силно мозъкът ще реагира на стимулите.

Науката за връзката между добрите постъпки и психическото и физическо здраве – какво показват изследванията

Извършването на добри постъпки и помагането на други хора води до положителни ефекти върху здравето и благосъстоянието на човека, който ги прави. Това е изводът, до който стигат изследователи от Американската Психологическа Асоциация след анализиране на резултатите от скорошно изследване.

Учените не могат да открият специфични гени на интелигентността – начини за развиването й и влиянието на средата!

Въпреки, че интелигентността е смятана за характеристика, която е донякъде генетично определена, скорошно научно изследване показа, че специфичните гени свързвани досега с интелигентността, всъщност нямат връзка с нея. От всички гени, които били изследвани, само един се оказал свързан с интелигентността, но дори и неговият ефект бил сравнително малък.

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord