Успешното учене зависи от екзекутивните функции – ефективни упражнения за подобряването им според възрастта на децата!

Успехът в училище и връзката с екзекутивните функции – ефективни упражнения за подобряването им според възрастта на децата!

Изследователите в сферата на невронауката и образованието са установили, че ефективното усвояване на сложни когнитивни умения като четенето зависи от това доколко добре са развити екзекутивните мозъчни функции при детето. Тези функции определят способността на ученика да планира, да фокусира вниманието си, да запомня инструкции, да организира времето си и да превключва успешно от една задача към друга.  

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Как могат учителите да помогнат на учениците да развият екзекутивните си функции в различните етапи на образователния процес?

Ето някои подходящи за целта упражнения:

Прогимназиален етап (11-14 годишна възраст)

Предлагайте на учениците различни начини за практикуване на активно слушане

Можете да използвате аудио файлове, с които да помогнете на децата да развиват уменията си за фокусиране на вниманието и активно слушане. Подходящи са подкастове на разнообразни теми и радио предавания, които могат да се използват като безплатни ресурси за целта. 

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Подгответе въпроси предварително свързани с информацията, която учениците ще чуят. Отпечатайте въпросниците и ги раздайте на учениците преди да започне упражнението за активно слушане.

Поставете задача на децата да изготвят списъци

Помогнете на учениците да развият уменията си за планиране и определяне на цели като им давате за задача да пишат списъци с по-големи учебни цели и малките стъпки, които водят до постигането на целите. Може да съставят и списъци за планиране на подготовката за тест, за изнасяне на презентация или изготвяне на проект. Списъците помагат на децата да се научат да приоритизират дейностите и задачите и да организират по-добре времето си.

Гимназиален етап (възраст 14-18)

Поставете им задача да изготвят голям проект

С работата по голям проект те практикуват вече усвоените до момента умения за приоритизиране на задачите, справяне със срокове, организация и раздробяване на целите на по-малки стъпки, но също така и надграждат, защото мащабът е по-различен от това, което са правили в предишните класове.

Помогнете им да подобрят усета си за време

Това се случва с определени упражнения, които дават възможност на децата да подобрят способността си за планиране и превключване от една задача на друга.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Упражнение 1: Поставете им за задача да попълват дневник, в който да отбелязват времето, което им отнема да свършат различни учебни и неучебни повтарящи се дейности. По този начин те да наблюдават как се променя времето, което им било е нужно за дадена задача и могат да планират колко време да отделят следващия път. Освен това, записването на времето, което прекарват в социалните мрежи, ще им даде реална представа за това дали е нужно да направят промени в ежедневните си навици.

Упражнение 2: Дайте възможност на учениците да практикуват умението за преценяване колко време ще им отнеме дадена задача. Нека да се опитат да предположат преди да започнат да се занимават със задачата и след това като приключат, да сравнят своето предположение с времето, което действително им е трябвало за завършването й. Като правят това упражнение в продължение на една година, ще забележат как се е подобрил усета им и преценката им за време.

Упражнение 3: Нека учениците да си съставят списък с доказани от практиката им стратегии за ефективно и успешно учене, както и списък с нещата, на които да обърнат повече внимание, за да ги подобрят.  

Технологиите и невронауката в помощ на екзекутивните функции и успешното учене

Освен изброените упражнения за подобряване на екзекутивните мозъчни функции, учителите и родителите биха могли да помогнат на децата да развият тези функции и уменията за учене като разчитат и на откритията на невронауката. 

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Учени в тази сфера са разработили софтуерни програми като Fast ForWord, които тренират мозъка да изгражда нови невронни връзки в областите отговарящи за четенето, слуховата обработка, активното слушане, концентрацията, работната памет, усвояването на чужд език, логическото мислене и т.н. Програмата се използва успешно в училищна и домашна обстановка и в рамките на няколко месеца редовна употреба резултатите са налице. Децата подобряват екзекутивните си функции по забавен начин и получават обратна връзка в реално време за това как се справят с различните упражнения в програмата.

Източник: Carnegie Learning 

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord