Как да подобрим гладкото четене и защо плавното четене има значение?

Как да подобрим плавното четене и защо гладкото четене има значение?

По-добра гладкост на четене с трениране на езиковата обработка – ефективни методи за постигане! Известно е, че за подобряване на гладкостта на четене е необходимо да се подобри и фонемната осъзнатост: способността да се чуват звуковете, да се обработват с определена скорост и да се разпознават фонемите – умението да се разграничават звуковете вътре в […]