Заекващите деца страдат от завишена тревожност – вижте резултатите от ново изследване!

Според ново изследване, децата и подрастващите, които заекват, докладват завишени нива на тревожност в сравнение с връстниците си, които не заекват. Резултатите от проучването са публикувани в „Журнал за реч, езикови умения и слухова обработка“ (Journal of Speech, Language and Hearing Research).

Заекването засяга около 5-8% от децата в училищна възраст. Връзката между заекването и тревожността при възрастните е добре изследвана и документирана, но досега не беше правено детайлно проучване на наличието и нивото на тревожността у децата, които заекват.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Водещият автор на изследването, д-р Риа Бернард, сподели:

Важно е да се отбележи, че децата и подрастващите, които заекват, не са хомогенна група. Вероятно съществуват много фактори, които определят нивото на тревожност при тези деца и младежи. В бъдеще предстои да се направят изследвания по този въпрос – кои са факторите, влияещи върху зараждането на тревожността и нейния интензитет.“

Нещата, върху които изследователите поставят акцент

  • Установено е, че не всички млади хора, които заекват, преживяват силна тревожност. Авторите на изследването наблягат на факта, че завишеното ниво на тревожност може да увеличи риска от тормоз над заекващото дете от страна на съученици, които проявяват агресивно поведение.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
  • Важно е да се осигури възможност на детето да посещава терапия и да се установят причините за стрес в живота му, както и дали в семейството му има и други членове, които страдат от тревожност, депресия или високо ниво на стрес. Провеждането на терапевтични консултации с цялото семейство е изключително важно за осигуряване на оптимални условия за детето да преодолее тревожността и заекването.
  • Друга необходима интервенция е работа със специалист по речта, за да се помогне на детето да подобри гладкостта на говорене.
  • Изследването със сигурност дава основание да се наблюдава менталното здраве и благосъстоянието на децата и младежите, които заекват.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.
  • Ранното идентифициране на проблема и достъпът до терапия на говора и речта са важни фактори за навременно подобряване на говорните умения на децата.
  • Освен терапевтичната работа със семейството на заекващото дете за преодоляване на трудности и справяне с източниците на стрес, необходимо е да се обърне внимание и на възможни проблеми в училищната среда и отношенията с учители и съученици или затруднения с ученето, които може да създават тревожност у детето.

Ако се установи проблем с ученето и затруднения с четене, концентрация, слухова обработка, усвояването на чужд език или математическите умения, използването на съвременни методи и средства е едно от най-ефективните решения. Програмата Fast ForWord е разработена от невроучени с цел подпомагане на деца и възрастни да развият изброените когнитивни умения, които са в основата на успешното учене.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Използването на програмата стимулира мозъка на децата да изгражда нови невронни връзки в областите, които са свързани с когнитивните функции. По забавен начин, децата постигат стабилен напредък в рамките на няколко месеца редовна употреба на Fast ForWord в училище или в домашна обстановка.

Източник: Neuroscience News

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord