Справяте ли се с четенето? –  Помощ в разбирането на тектстовете с  Fast ForWord Software

david lezcano 1xzsalzuvsc unsplash

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

от Джеф Никсън | Aug 14, 2023

Помощ за четене с разбиране – софтуер Fast ForWord

Четенето с разбиране има нива, които се развиват последователно. Четенето с разбиране е сложно и комплексно. То започва с буквалното разбиране на текста, способността да се придава смисъл на прочетеното, преминава през мисленето по време на четене и завършва с метапознанието – способността да мислите за собственото си мислене.

Нива на разбиране на текста

Уменията за разбиране на прочетеното се развиват по континуум, който варира от основно разбиране до по-напреднали познавателни процеси. Този процес може да бъде разделен на няколко нива:

   1. Буквално разбиране: Това е най-основното ниво на разбиране, при което читателят разбира точно това, което е изрично посочено.

   1. Инференциално разбиране: Читателят прави изводи въз основа на изрично представената информация. Това може да включва прогнозиране на това какво ще се случи след това, правене на заключения за мотивацията на даден герой в историята или разбиране на причинно-следствените връзки.

   1. Оценяващо разбиране: Читателят прави преценки за информацията. Той може да оцени достоверността на даден източник, да си състави мнение за действията на даден герой или да реши дали е съгласен или не с даден аргумент.

   1. Аналитично разбиране: В този случай читателят започва да анализира текста или речта, като я разделя на части за по-внимателно разглеждане. Това може да включва определяне на целта на автора, разпознаване на пристрастия или гледна точка или анализ на това как различните елементи на историята (като сюжет, обстановка и герои) работят заедно.

   1. Одобрително разбиране:  На това ниво читателят или слушателят реагира емоционално на текста или речта. Те могат да изпитват симпатии към даден герой, да се наслаждават на хумора, използван от автора, или да бъдат трогнати от убедителен аргумент.

   1. Приложно разбиране: В този случай читателят или слушателят прилага информацията в собствения си живот. Те могат да свържат текста или речта със собствения си опит, да използват информацията за решаване на проблем или да приложат дадена концепция в нов контекст.

   1. Метапознание: Това е най-високото ниво на разбиране, при което читателят или слушателят се замисля за собственото си мислене. Те могат да разсъждават върху това колко добре са разбрали текста или речта, да определят стратегиите, които са им помогнали да ги разберат, или да планират как да подхождат към подобни текстове или речи в бъдеще.

  Освен това разбирането се влияе от други когнитивни способности, като например работната памет и вниманието.  И поведенчески фактори и фактори на средата, като например фонови знания, житейски опит, речник, владеене на езика и мотивация.

  Как Fast ForWord повишава разбирането при четене

  Fast ForWord е поредица от програми, всяка от които съдържа 4-6 упражнения, насочени към различни познавателни и читателски умения.   Точно както четенето с разбиране се развива в последователност, упражненията на Fast ForWord също са последователни. Основните теми са:

    • Автоматичност на четенето

    • Лексика

    • Мислене по време на четене

    • Метапознание

   Автоматичност на четенето

    

   Помощта за четене с разбиране с Fast ForWord започва с основите, като прави декодирането автоматично. Това е първостепенна задача, за да може мозъкът да работи върху по-високо ниво на разбиране и да не се разсейва от необходимостта да се концентрира върху четенето.

    

   Автоматизирането на четенето също така помага на преживяването при четене.  Ако четенето стане по-лесно и без усилие, детето е по-склонно да се наслаждава на книгите и на откриването на нови светове, които книгите могат да му предоставят.

    

   В крайна сметка, ако четенето е трудоемко, то е задължение, което детето съвсем естествено ще избягва или ще влага необходимия минимум.  Щом четенето не е задължение, щом е лесно и забавно, тогава детето вероятно ще бъде по-редовен читател, като по този начин ще отделя време за четене и практика, необходими за превръщането му от добър в отличен читател.

    

   Лексика, граматика и правопис

    

   Когато лексиката е позната и езиковите конвенции са познати, четенето продължава безпрепятствено и следва разбиране.  Ако обаче тези познания не са налице, четенето се превръща в решаване на пъзел, което, разбира се, затруднява разбирането – да не говорим, че отнема от удоволствието от четенето.

    

   Fast ForWord разполага с упражнения за проследяване на погледа и внимание, които използват често срещани думи от речника. В него има и правописни упражнения, които започват с фонетично ортодоксални думи (повечето думи), след това се преминава към правописни правила, а след това към правописни изключения.

    

   Има и упражнения, които използват подобни изречения, описващи картина, при които граматиката и/или редът на думите оказват влияние върху значението.

    

   Мислене по време на четене

    

   Това е помощта за разбиране на прочетеното, която често е най-необходима.  Много деца, които имат проблеми с четенето, често успяват да се справят в началото. Те успяват да запомнят достатъчно думи, за да изглежда, че четат добре, когато четат на глас.  И буквалното четене с разбиране също може да бъде овладяно – макар и по труден начин.

    

    В четвърти или пети клас обаче, когато от детето се изисква да мисли, докато чете – да прави изводи, да преценява, да анализира, да оценява или да прилага – всичко се разпада.  Дете, което трябва да се концентрира, за да чете, няма възможност да мисли, докато чете.

    

   Както беше споменато по-горе, още в началото Fast ForWord помага да се премахне бремето на напрегнатото четене, като прави четенето по-автоматично. В по-късните програми учениците се сблъскват със задачи, които изискват мислене по време на четене.  Например има упражнение за категоризиране на думи – ученикът трябва да прочете 4 думи и да намери тази, която най-добре отговаря на подчертана категория. Това е мислене по време на четене, което е ключът към развиване на по-високо ниво на разбиране на текста.

    

   Метапознание

    

   Четенето с метапознание включва активно мислене за собствения мисловен процес, докато човек чете.  Това е умение на гимназиално ниво, за което е необходим голям опит в четенето, и е ключът, който отключва академичния успех в колежа. По същество това е осъзнаване на начина, по който разбирате и интерпретирате текста, наблюдение на собственото ви разбиране и внасяне на корекции при необходимост.

    

   Fast ForWord има упражнения за разбиране на високо ниво, които насърчават учениците да поставят под въпрос това, което току-що са прочели, т.е. да започнат да използват метакогнитивни стратегии.  За да бъдем реалисти обаче, повечето метакогнитивни умения идват от потребителя, от многото четене. И така, основният принос на Fast ForWord тук е да направи четенето по-лесно, така че ученикът да вложи по-малко усилия в четенето.

    

   Нуждае ли се детето ви от помощ за четене с разбиране?

    

   Ако някое от горните твърдения ви напомня за това, което може да опише къде детето ви изостава, моля, свържете се с нас. Ние предлагаме Fast ForWord вкъщи с дистанционно наблюдение, напътствия и подкрепа.  Повече за това как работи NSCenter тук: https://www.nscenter.eu/services/business-fast-forword/

   За нас
   Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
   Абониране
   Виж още

   За нас

   Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

   Услуги

   Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

   Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

   Списък за родители с най-често срещани симптоми

   Детето ви има ли затруднения с ученето?

   Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

   Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

   Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

   Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

   41 когнитивни умения

   Терапия чрез Fast ForWord

   Английски чрез Fast ForWord