Нагласата за израстване и мозъчната пластичност – как определят развитието на децата и каква е ролята на учителя?

Хората, които имат нагласа за израстване, вярват, че могат да развият интелигентността си и способностите си. Именно тази нагласа им помага да се превърнат в много по-ефективни учащи. Това е установила с научните си изследвания Д-р Каръл Дуек.

Второто много важно откритие, свързано с детското развитие, до което е достигнала тя, е, че децата с нагласа за израстване, които имат учители и треньори, вярващи в способността на своите ученици за подобряване, стават много ефективни в ученето. Тези учители създават много възможности за развиване на уменията на децата и ги окуражават да се наслаждават на процеса на подобряване, без да се фокусират прекалено върху постигане на краен резултат, на определена оценка.

Комбинацията от вярата на учителите заедно с вярата на децата има невероятен ефект.

И обратното – учителите, които са убедени, че децата „се раждат“ с определени дарби и способности и че ако не се справят добре в началото, това означава, че няма много пространство за подобрение, не създават много възможности за развитие и не окуражават достатъчно децата. Това води до възпрепятстване на реализирането на детския потенциал. В миналото се е смятало, че интелигентността, когнитивните умения и уменията за учене са фиксирани в мозъка на децата. Невронауката обаче доказва, че мозъкът на децата и възрастните е пластичен и се развива под влияние на средата и преживяванията, които хората имат, особено, когато те се практикуват редовно.

Изследвания, в които на ученици със затруднения в четенето, ученето на чужд език или други когнитивни умения се дава възможността да използват иновативни технологични средства като програмите Fast ForWord и Reading Assistant, доказват значението на интервенциите за стимулиране на невроните и развиване на уменията за учене. Тези програми са създадени на базата на откритията за невропластчността от невробиолози. Ежедневното им използване в рамките на няколко месеца води до значително подобряване на когнитивните (умствените) умения.

Прилагането на тези програми в домашни или училищни условия е доказателство за все по-доброто разбиране на важността на нагласата за израстване и информираността относно способността на мозъка да се преструктурира в зависимост от практикуването на дадени упражнения. Тези програми се използват и като интервенция при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н.

Подобряването на уменията за учене дава по-добра подготовка на децата не само за тестовете в училище, но и за самия живот след завършване на училище. Децата с нагласа за израстване и добри умения за учене се чувстват по-уверени в себе си, по-любознателни, креативни и по-находчиви.

Или както Албърт Айнщайн е казал, дори и да не е разполагал с резултатите от изследванията на д-р Каръл Дуек:

„Образованието не е научаване на факти. То е по-скоро трениране на ума да мисли.“

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord