Обучение и
терапия

Пограмите ни оказват благоприятно влияние при редица нарушения в уменията за учене, както и при хора с разстройства от аутистичния спектър. Децата изпитват удоволствие от всяка дейност и учат чрез игри.

Изучаване на английски език

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО МЕТОДА FAST FORWORD

Fast ForWord е идеалната програма за изучаване на английски език и за подобряване на четенето и уменията за учене. Fast ForWord подобрява когнитивни умения като памет, звукова обработка, внимание, фокус и други.

ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ

Tест по английски език за определяне на вашето ниво на владеене на езика до този момент. Тестове по английски език съдържат различни типове въпроси, които оценяват лексиката, граматиката, слушането с разбиране.

Емоционално и социално развитие

Социално-емоционални компетенции за деца

Курс по социално-емоционални компетенции за децаза да се научат да регулират емоциите си и да имат здравословни отношения с другите.

Деца със специални образователни потребности (СОП)

Това понятие обхваща широк диапазон от различни нарушения, като акцентът се поставя върху образователните нужди на детето и педагогическия аспект на въздействие. СОП могат да имат деца със следните нарушения: