Терапия чрез Fast ForWord

Онлайн терапевтична програма за деца и възрастни

European Neuroscience Center предлага иновативна онлайн терапевтична програма, подходяща за деца и възрастни с дислексия, речева неплавност, разстройство на слуховата обработка, различни степени на хиперактивност и дефицит на вниманието, както и за хора с високофункционални форми на разстройства от аутистичния спектър.

Терапевтичната програма, която използваме, е международно признатия софтуер Fast ForWord. Тя включва повече от 50 вида упражнения, представени под формата на мини онлайн игри, които подобряват и развиват различните когнитивни умения: концентрация, памет, езиковите умения и други.

Fast ForWord е базирана на последните открития от областта на невронауката и теорията за невропластичността. Тя е комплексно и цялостно решение, което се насочва към източника на затрудненията и цели създаване трайни резултати, а не смекчавне на затрудненията,
Програмата и и част от упражненията на Fast ForWord са на английски език, но не е задължително детето да говори езика, за да се справи с упражненията.

Fast ForWord следва принципинте на:

Подходяща е за деца, които:

Закупувайки месечен абонамент, Вие и детето Ви получавате:

Цени без абонаментен договор

Сумата за съответния период се изплаща авансово.

Промо: 2 месеца
430 лв.
Цена на месец: 215 лв.
1 месец
360 лв.

Цена на месец: 360 лв.

2 месеца
480 лв.

Цена на месец: 240 лв.

3 месеца
650 лв.

Цена на месец: 217 лв.

6 месеца
1150 лв.

Цена на месец: 192 лв.

12 месеца
2020 лв.

Цена на месец: 169 лв.

Забележки: Промоционалната цена на 2 месеца е валидна до края на 2021 г.

В цените е начислен ДДС. Сумата се изплаща по банков път след регистрация.

Цени с абонаментен договор
Абонамент за достъп до системата за 6,12 или 24 месеца. Сумата се заплаща всеки месец.
Договор за 6 месеца
215 лв.

на месец

Стандартна цена:

288 лв. на месец

Договор за 12 месеца
200 лв.

на месец

Стандартна цена:

264 лв. на месец

Договор за 24 месеца
170 лв.

на месец

Стандартна цена:

240 лв. на месец

Забележки: Промоционалната цена е валидна при сключване на абонаментен договор със съответния срок на ползване.

В цените е включен ДДС. Сумата се плаща по банков път след направена регистрация.

Семейни пакети

За повече от един ученик/член от семейство. Сумата се заплаща всеки месец.

2 членове от семейство
400 лв.

на месец

200 лв. на човек на месец

3 членове от семейство
510 лв.

на месец

170 лв. на човек на месец

Забележки: В цените е включен ДДС.

Сумата се плаща по банков път след направена регистрация.

ЦЕНИ ЗА ЛОГОПЕД
Консултацията се осъществява след предварително записване на час по телефона.
Консултация
50 лв.
Първична консултация
Терапия
40 лв.
Индивидуална терапия
DENVER-2
65 лв.
Оценка чрез скрининг тест на детското развитие

Denver II е предназначен за оценяване на ранно детско развитие във възрастовия диапазон от 0 до 6 години.

Denver II оценява в каква степен детето може да осъществи определена задача или да постигне дадена цел.

Оценява развитието на детето по четири показателя: Личностно-социална сфера, Фина моторика и адаптивност, Говор, Груба моторика.