Обучение, терапия и подобряване на когнитивните умения

Обучение, терапия и подобряване на когнитивните умения

Курсът Fast ForWord е подходящ за деца и възрастни с дислексия, разстройство на слуховата обработка, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, както и за разстройствата от аутистичния спектър - аутизъм и синдром на Аспергер и т.н.​

4,000,000 +

Човека,
преминали обучения

55 +

Държави

20 +

Години

Системата Fast ForWord – доказана чрез научни изследвания в наЙ-престижните американски университети

05

4,000,000 +

Човека,
преминали обучения

55 +

Държави

20 +

Години

Системата Fast ForWord – доказана чрез научни изследвания в наЙ-престижните американски университети

05

Ако детето ви има:

Проблеми с четенето

Размества букви и пропуска думи (дислексия)

Не може да се концентрира и да се задържи на едно място

Проблеми със слуховата преработка

Проблеми от аутистичния спектър

Проблеми от аутистичния спектър

15,000 +

училища

250,000 +

преподаватели

Fast ForWord - терапия

Използват се повече от 50 упражнения, адаптирани индививидуално за всеки ученик и подобряващи различни когнитивни умения като концентрация, памет, развитие на езиковите умения и комуникация и т.н. Това се постига по един лек и забавен начин чрез участието на ученика в различни онлайн игри, където се съревновава със самия себе си и се стреми да подобри собствените си резултати. Игрите са кратки и съставени от продукта на американската организация Scientific Learning Inc – Fast ForWord.

За биологичните промени в слуховата функция при обучение на деца от аутистичния спектър след прилагане на Fast ForWord - връзка към страница със статията в нашия блог “Биологични промени в слуховата функция след обучение на деца с аутистичен спектър”.

Дислексия

Родители, не се плашете от тази дума! И преди да вземете решение как да се справите с нея, открийте истината сред многото митове. Ето само два от тях:

Дислексията е медицинска диагноза. Не е вярно! Дислексията не е болест или вирус, няма ген за нея. Тя е затруднение при четене под определен праг.

Дислексията е увреждане, основано на зрението. Почти никога това не е вярно. Дислексията се дължи на трудности при езиковата обработка, а не на проблеми със зрението.

Децата с дислексия правят същите грешки, но по-често, като тези, които не могат да четат- произнасят грешно или пропускат думи. Разликата е, че децата с дислексия обикновено няма как да се справят сами. На тях им трябва помощ - но не корекционни очила или други подобни, а програми за подобряване на когнитивните им умения и ускоряване на естествения процес на развитие. Да, това е възможно, мозъкът се развива цял живот!

Част от решението, свързано с опитите да се намалят симптомите на дислексия, се свежда до откриване на източника на дислексия.

РАЗСТРОЙСТВО НА СЛУХОВАТА ОБРАБОТКА

(APD)

Централното разстройство на слуховата обработка (CAPD или APD, като по-често се среща) е разминаване между начина, по който чуваме един звук и това как той се обработва в мозъка. Не е болест, а по-скоро дефицит, при който мозъкът не е в състояние да обработва правилно звуците. В повечето случаи няма загуба на слуха или неврологично заболяване, което прави нарушението трудно за откриване. Негативното влияние върху умения като слушане, работна памет, мислене, обаче, остават.

Основна причина, но не единствена, за нарушенията на слуховата обработка при децата е липсата на стимулиране на езика в ранния живот, основно през първите три години от живота му.. Това може да се дължи на голям брой детски вируси, повтарящи се ушни инфекции и други проблеми.

Терапията на Fast ForWord подпомага слуховата обработка при деца и възрастни. Софтуерът представя набор от адаптивни упражнения, които постепенно увеличават трудността си, като по този начин "теглят" ученика до по-високи нива на ефективност на обработката на звуците. Тези упражнения са интензивни, еквивалентни на изслушването на милиони думи само за няколко месеца.

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

(ADD ИЛИ ADHD-PL)

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието (ADD или ADHD-Pl) е поведенческо разстройство, което може да се изразява в невнимание или хиперактивност, според наръчника на Американската психиатрична асоциация. Основните симптоми включват липса на фокус или постоянно внимание.

Има различни видове внимание, които трябва да имате предвид. Трайното внимание е способността да се прави една задача за продължителен период от време. Селективното внимание е способността да се съсредоточаваме върху определена задача или дейност, когато има други стимули. И двете са важни. Добрият ученик може да се съсредоточава селективно и за продължително време.

ЕТО И СПИСЪК НА СИМПТОМИТЕ НА НЕВНИМАНИЕ ПРИ ДЕЦАТА:

АУТИЗЪМ

Аутизмът е “спектърно” разстройство, група от смущения със сходни признаци, но със симптоми, вариращи от дете до дете. “Спектърът” се отнася до разнообразието и комбинацията от симптоми, а не степента на тежест. Разстройствата в аутистичния спектър включват:

Аутистично разстройство (наричано още “класически” аутизъм) - това е т.нар. Канер синдром Синдром на Аспергер

Всеобхватно разстройство на развитието, което не е определено по друг начин (PDD-NOS или атипичен аутизъм)

Докато признаците на аутизъм варират, една обща тема е трудността със социалните взаимодействия - всъщност това е характерната черта на синдрома на Аспергер. Аутизмът е силно променливо неврологично разстройство, което оказва влияние върху социалните контакти, вербалната и невербалната комуникация. Много деца с аутизъм имат затруднения в ученето, почти винаги заради забавените умения за обработка на езика.

Синдром на Аспергер

Синдромът на Аспергер е свързан с по-слабо развита работна памет, липса на внимание и неразвити умения за слухова обработка, които пречат на усвояването на четенето и езика.

СИМПТОМИ НА СИНДРОМА НА АСПЕРГЕР

Симптомите на Синдрома на Аспергер обикновено започват да се проявяват около тригодишна възраст, въпреки че по-ранното им откриване е предимство. Синдромът на Аспергер може да бъде овладян на всяка възраст. Симптомите варират при различните деца. Ако детето Ви има два или повече от изброените симптоми, трябва да се свържете със специалист. Децата със Синдрома на Аспергер:

Когато започнете програмата, ще се запознаете със своя ментор. Той/тя ще следи как се справяте в упражненията, ще ви изпраща допълнителни материали, ако срещате предизвикателства, и ще отговори на всичките Ви въпроси.