Английски език за деца и родители

Подобри уменията за учене на детето си!

Онлайн обучение, изцяло създадено на основата на невронауките за изучаване на английски език, подобряване на четенето, слуховата обработка, когнитивните умения като памет, звукова обработка, внимание, фокус и други.

play-blur

4,000,000 +

Човека,
преминали обучения

55 +

Държави

20 +

Години

Системата Fast ForWord – доказана чрез научни изследвания в наЙ-престижните американски университети

05

4,000,000 +

Човека,
преминали обучения

55 +

Държави

20 +

Години

Системата Fast ForWord – доказана чрез научни изследвания в наЙ-престижните американски университети

05

Fastforword | Английски език

онлайн обучение

Английски език

fastforword

за деца

онлайн обучение

Английски език

fastforword

за Тийнейджъри

онлайн обучение

Английски език

fastforword

за студенти

Какво е Fast ForWord?

Fast ForWord е образователна програма, която предлага иновативен подход за изучаване на английски език, под формата на компютърна интернет игра. Учениците, избрали курсовете по английски, имат възможност да правят упражнения по всяко време, в удобно за тях място.

Курсът се провежда изцяло на компютър или таблет, онлайн. Прилага се повече от 20 години в над 55 държави и всяка година се обучават няколко милиона потребители по тази система. Масово се използва от американските училища - държавни и частни. Създадена в елитни американски университети от известни учени като Д-р Майкъл Мерзеник, Д-р Талал, Д-р Дженкинс и Д-р Милър и базирана на науката за работата на мозъка (neuroscience) и мозъчната пластичност (neuroplasticity), системата е подходяща както за масовия ученик, така и за “вечно учещите” английски език, като започва с чуването, обработката на информацията и когнитивните функции на мозъка.

Какво е Fast ForWord?

Fast ForWord е образователна програма, която предлага иновативен подход за изучаване на английски език, под формата на компютърна интернет игра. Учениците, избрали курсовете по английски, имат възможност да правят упражнения по всяко време, в удобно за тях място.

Курсът се провежда изцяло на компютър или таблет, онлайн. Прилага се повече от 20 години в над 55 държави и всяка година се обучават няколко милиона потребители по тази система. Масово се използва от американските училища - държавни и частни. Създадена в елитни американски университети от известни учени като Д-р Майкъл Мерзеник, Д-р Талал, Д-р Дженкинс и Д-р Милър и базирана на науката за работата на мозъка (neuroscience) и мозъчната пластичност (neuroplasticity), системата е подходяща както за масовия ученик, така и за “вечно учещите” английски език, като започва с чуването, обработката на информацията и когнитивните функции на мозъка.

15,000 +

училища

250,000 +

преподаватели

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Обучението е 100% онлайн под формата на компютърна интернет игра

ПЕРСОНАЛЕН УЧИТЕЛ

С всеки обучаващ работи с персонален учител, който следи работата му и го напътства

ПОДРОБНА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Системата изпраща подробна информация относно прогреса на всеки обучаващ се

ИНДИВИДУАЛЕН КУРС

Системата ни следи резултатите на всеки ученик и персонализира обучението, като набляга на задачите, които са по-трудни и пропуска материала, който вече е добре усвоен

РЕЗУЛТАТИ ПРИ ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ

Системата дава възможност да изберете натовареността според свободното си време без това да се отразява на резултата

ТАБЛЕТ ИЛИ КОМПЮТЪР

Обучението е 100% онлайн под формата на компютърна интернет игра

Как работи
Fast ForWord?

Как бихте отишли от един град до друг град – ако използвате добре поддържана и бърза магистрала или ако тръгнете по черните пътища с много дупки и неизвестен изход?

Мозъците на хората със затруднения приличат на черните пътища, докато нормално развитите мозъци приличат на добре поддържана и бърза магистрала. Хората без затруднения имат добре подготвени невронни мрежи (магистрали) и тяхното използване е концентрирано, интензивно и ефективно. Fast ForWord помага на хората със затруднения да изградят и подобрят съществуващите невронни мрежи така, че да приличат на добре поддържана и бърза магистрала.

Някои от най-добрите независими изследвания идват от Станфорд и Харвард. Те показват действителни физиологични промени в мозъка след използването на Fast ForWord от хора със затруднения при четене.

Предишна
Следваща

1.

Учените изследват какви са причините хората да не разбират даден език или да имат затруднения да учат чужди езици. Във всеки един език има характерни звуци и когато мозъкът не може да регистрира даден звук или когато не може да обработи серия от звуци с голяма скорост, той просто ги пропуска.

2.

Затова в първите две нива на онлайн курса по английски, фокусът е върху звуците и по-малко върху английска лексика и граматика. В следващите нива фокусът е върху лексиката и граматиката на английски език, слушането с разбиране и писането.

3.

Когато нашите ученици завършат всички нива, те успяват да се представят отлично на държавния зрелостен изпит по английски език след 12 клас.

4.

Благодарение на програмата Reading Assistant учениците ни чувствително подобряват произношението си на английски език.

5.

Програмата тренира също когнитивните им умения и функциите за възприятие на мозъка.

6.

Програмата тренира също когнитивните им умения и функциите за възприятие на мозъка.

7.

Благодарение на програмата Reading Assistant учениците ни чувствително подобряват произношението си на английски език.

8.

Програмата тренира също когнитивните им умения и функциите за възприятие на мозъка.

9.

Програмата тренира също когнитивните им умения и функциите за възприятие на мозъка.

КАК ПРОТИЧА КУРСЪТ?

Обучението в Fast ForWord се извършва 100% онлайн в удобно за вас време и място. Единствените задължителни условия са:

Да имате желание!

Да имате компютър или таблет

Да имате стабилна Интернет връзка

Когато започнете програмата, ще се запознаете със своя ментор. Той/тя ще следи как се справяте в упражненията, ще ви изпраща допълнителни материали, ако срещате предизвикателства, и ще отговори на всичките Ви въпроси.