Индивидуален курс по английски език за деца

Запишете детето си за индивидуално обучение към нас. Нека заедно изготвим план за работа, който да е съобразен с неговите нужди и способности.

Ние вярваме, че всяко дете трябва да бъде подкрепено и обучавано по подходящия за него начин. Именно за това работим с програмата Fast ForWord, която се нагажда според ученика, а не той към нея.

Всяко дете, което получи такъв вид подкрепа и внимание, е способно да разгърне своя пълен потенциал.

Записвайки детето си на индивидуален курс при нас, ние работим именно към тази цел.

По време на курса Вие имате възможността детето Ви да:

За кого е подходящ нашият курс?
Каква е продължителността
на курса?
Каква е продължител-ността
на курса?
Каква е продължител-ността на курса?

Спрямо нужди и цели на Вас и Вашето дете

 

По време на обучението си, Вие имате:

Цени без абонаментен договор

Сумата за съответния период се изплаща авансово.

Промо: 2 месеца
430 лв.
Цена на месец: 215 лв.
1 месец
360 лв.

Цена на месец: 360 лв.

2 месеца
480 лв.

Цена на месец: 240 лв.

3 месеца
650 лв.

Цена на месец: 217 лв.

6 месеца
1150 лв.

Цена на месец: 192 лв.

12 месеца
2020 лв.

Цена на месец: 169 лв.

Забележки: Промоционалната цена на 2 месеца е валидна до края на 2021 г.

В цените е начислен ДДС. Сумата се изплаща по банков път след регистрация.

Цени с абонаментен договор
Абонамент за достъп до системата за 6,12 или 24 месеца. Сумата се заплаща преди началото на месечния абонамент с ангажимент за целия период в случай на отказ.
Договор за 6 месеца
215 лв.

на месец

Стандартна цена:

360 лв. на месец

Договор за 12 месеца
200 лв.

на месец

Стандартна цена:

360 лв. на месец

Договор за 24 месеца
170 лв.

на месец

Стандартна цена:

360 лв. на месец

Забележки: Промоционалната цена е валидна при сключване на абонаментен договор със съответния срок на ползване.

В цените е включен ДДС. Сумата се плаща по банков път след направена регистрация.

Семейни пакети

За повече от един ученик/член от семейство. Сумата се заплаща всеки месец.

2 членове от семейство
400 лв.

на месец

200 лв. на човек на месец

3 членове от семейство
510 лв.

на месец

170 лв. на човек на месец

Забележки: В цените е включен ДДС.

Сумата се плаща по банков път след направена регистрация.