диагностика се осъществява, след предварително записване на час по телефона

Developmental Profile 3

Методът идентифицира както силните страни и сфери на изпреварващо развитие на детето, така и пропуските в усвояването на умения, области на изоставане в развитието и неусвоени умения.Рейтинг скалата за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 е разработена в съответствие с американския стандарт IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) и се използва и за скрининг оценка на нуждите на детето от специално образование. Conners 3 - Conners 3 е разработен в съответствие на американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни нужди.

Понякога е необходимо да се проведе повече от една среща, което влиза в обявените цени.

* Допълнителни цени и пакети можете да разгледате като натиснете бутон "запиши час", по-горе!