диагностика се осъществява, след предварително записване на час по телефона

Диагностика

Невропсихологично изследване на основни когнитивни умения като памет, внимание, гнозис (способността да се възприемат, разпознават и класифицират предметите и явленията от околната среда), праксис (придобити чрез обучение сложни автоматизирани двигателни навици и умения. и интелект. За деца от 3 до 12 години.