Услуги

Образователен център Карнеги към Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение. Чрез нашия партньор Carnegie Learning Inc., ние предлагаме висококачествени предложения за изучаване на английски език, математика, социални и емоционални умения, професионално обучение и др.

Европейски център по невронауки променя начина на мислене за учене и предлага мощни инструменти, както за учители, така и за ученици.

Ние предлагаме обучение, което е съобразено с индивидуалните нужди и силни страни на всеки ученик, максимално доближаващо се до естествения начин на учене при човека.

Услугите, които предлагаме, развиват когнитивните умения чрез невронауки, иновации и високи технологии.

Обучението обхваща всички възрастови групи. Предлагат се курсове както за ежедневни, така и за бизнес цели.

Дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, обучителни затруднения и/или предизвикателства с четенето.

Фокус върху индивидуалните нужди на учениците. Метод, съобразен с различните стилове на учене при всеки ученик.

Онлайн курсове по Английски език - Neuro English

СИСТЕМАТА FAST FORWORD – ДОКАЗАНА ЧРЕЗ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

Харвард, Станфорд, Масачузетс, Рутгерс