Уменията за себерегулация при децата определят успеха им в ученето – как могат да бъдат подобрявани?

Успешното учене изисква много добра концентрация по време на учебните часове и вкъщи при писане на домашната работа. Самото присъствие в класната стая и механичното повторение на информацията в учебника у дома не водят до разбиране на материала и запазването му в дългосрочната памет. Умението за управление на вниманието е съществено и пряко зависи от екзекутивните мозъчни функции. Децата имат нужда от подходящите условия, за да развият в достатъчна степен тези функции. Учителите могат да помогнат като подготвят необходимите упражнения и задачи, които тренират мозъка да изгражда екзекутивните функции.

Определени умения, които са ключови за ученето зависят, от тези мозъчни функции. За някои от тях и как учителите могат да спомогнат процеса на тяхното развитие у децата, може да прочетете по-долу.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Умения, свързани със себерегулацията

Тези умения включват: планиране, организационни умения и решаване на проблеми/казуси.

Какво могат да направят учителите?

 • Да дават на учениците задачата да работят по дългосрочни проекти като доклади по прочетени книги, научни проекти и състезания с въпроси, обхващащи материал от няколко седмици. За да изпълнят тези задачи, децата ще имат нужда да планират и да организират времето си, а това тренира техните умения за себерегулация.

 • Да изготвят казуси за решаване от учениците. Може да са свързани с науката, математиката, изучаването на чужд език или реални казуси, свързани с дисциплината и училищната сграда. Дискусиите по тези казуси и търсенето на решения е изключително важно за развиване на екзекутивните мозъчни функции.

 • Да поставят литературни задачи, които изискват добро аргументиране от страна на децата, извеждане на заключения и отново решаване на казуси. Писането на есета по различни теми помага на децата да развиват мисленето и креативността си, както и умението да планират и да организират мислите си в последователен, кохерентен текст.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Когнитивни умения (субкомпонентни умения)

Учените в сферата на образованието са установили, че уменията за себерегулация са тясно свързани с когнитивните умения: работна памет, концентрация, слухова обработка, инхибиторен контрол (контрол на импулса) и гъвкавост на мисленето. Тези умения могат да бъдат подобрявани и с помощта на технологиите.

Научно базираната софтуерна програма Fast ForWord е създадена от невроучени така, че да развива уменията за четене при децата и усвояването на английски език, докато същевременно изгражда и когнитивните умения за управление на вниманието (концентрация), инхибиторен контрол и работната памет. В допълнение към Fast ForWord, програмата Reading Assistant, усъвършенства умението за четене и слушане с разбиране, както и свободното говорене.

Изследователят Кортни Стивънс и екип от учени от Университета в Орегон са проучвали начини за изграждане на умението за управление на вниманието. Едно от изследванията им е показало, че добавянето на всекидневно занимание с Fast ForWord в учебните занятия на второкласници, в рамките на няколко седмици значително подобрява способността им да се концентрират и да управляват вниманието си в сравнение с децата, които не са имали занимания с програмата.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Аналогия с атлетите и тяхната подготовка

Екзекутивните функции са изключително важни за всяка сфера на живота. Представете си атлет, който се подготвя за състезание. За да е успешен, спортистът е нужно да е изградил и да подобрява няколко категории от умения – тези, които са свързани с техниката за изпълнение на движенията в съответния спорт, но и уменията от категорията на себерегулацията (планиране, организация, ефективно решаване на казуси), както и субкомпонентните/когнитивни умения (концентрация, работна памет, гъвкавост на мисленето, добър инхибиторен контрол и т.н.). Освен това, атлетът има способността да се наслаждава на процеса на подготовка, да се мотивира от възможността да се подобрява и да не губи кураж и мотивация, дори и когато направи грешка.

Всички тези умения са необходими както на учениците, така и на хората на всяка една възраст, за да се справят успешно с ученето и с ефективното разрешаване на казусите, които се появяват в личен и професионален план.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).
Най-важните моменти
 • Умения за себерегулация;

 • Успешно учене;

 • Когнитивни умения;

 • Екзекутивни функции;

 • Управление на вниманието;

 • Организационни умения;

 • Умение за планиране;

 • Умение за четене;

 • Слушане и четене с разбиране;

 • Умение за учене;

 • Учене на английски език;

 • Хиперактивност, дефицит на вниманието, фокус и концентрация;

 • Fast ForWord развива когнитивните умения и екзекутивните функции, необходими за умението на децата за себерегулация.

 • Reading Assistant усъвършенства умението за четене и слушане с разбиране, както и свободното говорене.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията „Проблемите с концентрацията при децата – защо екзекутивните функции са ключови за успех в ученето?„.

Източник: Carnegie Learning

Dr. Martha S. Burns, PhD

Dr. Martha S. Burns, PhD

Dr. Martha S. Burns has been a practicing speech-language pathologist in the Chicago area for more than 40 years. She serves on the faculty of Northwestern University, department of communication sciences and disorders, and has been a consultant to the Rehabilitation Institute of Chicago for 35 years. Dr. Burns is a fellow of the American Speech-Language-Hearing Association and has received honors from Northwestern University, Evanston Hospital Corporation, the American Speech-Language-Hearing Foundation, and St. Xavier University.

Dr. Burns has authored three books and more than 100 book chapters and articles. Doody's Rating Service selected her book on the right hemisphere published through Aspen Press as one of the best health sciences books of 1997. In addition to that book, Dr. Burns is the author of a book on aphasia, as well

Всички публикации
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord