Самоучител или курсове по английски език

Самоучител или курсове по английски език

Самоучител по английски език

Няма невъзможни неща!

Самоучителят предполага голяма мотивация от страна на учащия, разпределена сравнително равномерно във времето и поддържана през периода на самообучението. Също така би било добре, ако учащият вече знае един или повече чужди езици, има идея и знае как се учи чужд език.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

В идеалния случай говорим за един филолог по призвание, но не е задължително по образование.

Като съответно той ще извърши следните неща:

  • ще изчете граматиката, за да я разбере и усвои теоретично.
  • ще намери съответните упражнения за всяка граматична единица и паралелно с това редовно ще си измерва нивото, до което е стигнал със съответните диагностични тестове.
  • ще чете литература, подходяща за това ниво, за предпочитане с аудио книги или алтернативно.
  • ще проверява освен значението и произношението на всяка дума в речник онлайн или на хартия.
  • ще гледа филми на английски език със субтитри.

След това ще трябва по някакъв начин да проговори на английски език самостоятелно. Може да опита сприятеляване с англоговорящи, да пътува в англоезични страни, или при особен късмет – ще започне работа в компания, където се общува на английски език и всеки нов работен ден ще е празник за него.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Може би малко по-нерисково е да си говори с гласови електронни приложения и да наблюдава резултата. А резултатът ще е интересен при всички положения.

Вероятно, все пак, в повечето случаи, от тук нататък, колкото и идеален да е случаят за проговарянето, ще е необходим учител в курс или индивидуално. Характерна особеност на живите езици е, че се говорят и то най-вече с хора, а не с роботи или поне за сега е все още така.

Курс по английски език

Курсът по английски език също предполага голяма мотивация от страна на учащия. То самото учене на език предполага голяма мотивация, защото включва личностна промяна в повечето случаи.

Усвояването на нов език върви ръка за ръка с усвояването до известна степен и на нов мироглед, начин на възприемане на света, култура, а това е нещо лично и като преживяване се пречупва през личността на индивидуалния учащ.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Курсът по английски език включва и други личности освен тази на конкретния учащ. Там има учител и други индивидуални учащи. Курсът също така се състои и в определено време – ден и час, определен брой пъти седмично и има обща продължителност от определен брой месеца, например – има ритъм и темпо, което има за цел да вкара ученика в режим на учене.

Курсът се провежда и на база учебна система, която включва учебни помагала – учебник, учебни и допълнителни материали. Курсът предполага и определена методика на преподаване, която може да е избор на конкретния преподавател или учебна институтция.

Цената на курса често зависи от всички тези фактори, но също и от престижа на съответното учебно заведение, квалификация и опит на преподавателите в него, както и от външни фактори като икономическа обстановка, търсене и предлагане и други.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Предимства на курс по английски език

Предимствата на курса по английски език пред тези на самоучителя могат да се свържат най-вече с думата “взаимодействие”. Както езикът, така и обучението по принцип се случват на база взаимодействие между хора, гледни точки, мисли, чувства, преживявания и благодарение на обратната връзка от това взаимодействие.

Тук може да засегнем и комуникативните умения на участниците и съответно качеството на комуникацията.

Важно е не само наличието на комуникация, но и това тя да е поднесена правилно и ефективно, а за да се получи това следва да се съобразят възможно най-голям набор от фактори, така че усвояването на учебния материал да е оптимално за конкретните учащи с тяхните конкретни учебни цели и обучителни потребности.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Наличието на повече от двама участници – учител и ученик, в курса е също предимство в повечето случаи, защото това е допълнителен източник на “взаимодействие” и възможност, която опитният преподавател ще използва за да осъществи по-пълноценна комуникация на чуждия език, например, или за да осъществи мотивиращо въздействие чрез начина си на общуване с участниците като група и/или поотделно.

Например, похвала на кокретни участници за добре изпълнена задача, може да има мотивиращ ефект за участник, който има необходимите способности и знания, но по една или друга причина, не е изпълнил същата тази задача.

Изброените предимства са валидни и когато динамиката между ученик и учител се симулира от специализиран софтуер за обучение като Fast ForWord и Reading Assistant, част от системата Fast ForWord.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Fast ForWord пресъздава процеса на учене на майчиния език, като допълнително са приложени всички възможни техники за стимулиране, мотивация и ангажиране с учебния процес – поощряване, помощ, награди, навременна обратна връзка и т.н.

В допълнение, менторите и учителите по английски език имат възможност да наблюдават предизвикателствата и прогреса на всеки един ученик, като по този начин да му помогнат за конкретни неща, за които той има нужда. По-долу следват графики с примерни резултати и предизвикателства на ученици от различните упражнения в системата Fast ForWord.

Недостатъци на курс по английски език

Недостатъкът на обучението в курс по английски език е основно ограничението във времето – учебният час в по-голямата си част се поделя като време за участие между курсистите. Тук от значение е броят на участниците, както може да се досетите от чисто математическа гледна точка.

Ръководната функция на преподавателя предполага от него да предвиди оптимално разпределение на времето и да включи дейности не само за индивидуално участие, но и за групово участие, така че да смекчи този недостатък до колкото е възможно.

Възможност за участие трябва да имат както по-знаещите, така и учениците със затруднения, така че времето да се разпределя поравно за всички записани курсисти. Курсът предполага спазване на правила от всички, така че групата да напредва като група и всеки индивидуално да може да получи знанията и уменията, за които е дошъл.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Голяма част от посочените недостатъци са преодолени чрез използването на програмите Fast ForWord и Reading Assistant. Например, ученика може да ги използва по всяко време от всяко място в удобен за него ден и час, без да се съобразява с останалите курсисти и учителя.

Преподавателят има възможност да се запознае с резултатите, прогреса и предизвикателствата на всеки един ученик и по време на груповите занятия да се фокусира върху тях.

Заключение

Накратко, ако трябва да се избира между самоучител и курс за обучение по английски език, то определено, в повечето случаи, освен ако вече не владеете 40 други езика и паралелно на това обстоятелство не сте в съответната англоговоряща държава с изобилие от комуникативни възможности, то правилният отговор е – курс!

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Може, може да си набавите един самоучител, като вид помощен материал за справка или преговор, затвърждаване или научаване на отделни елементи, но за реалистично и цялостно езиково обучение има друг по-подходящ вариант.

Едно от най-добрите решения, достъпно и на българския образователен пазар, е обучението по метода Neuro English, който обединява предимствата на Fast ForWord и Reading Assistant, груповите занятия с учител и възможността за индивидуално и интензивно обучение.

Автор: Ирина Димитрова – практикуващ преподавател по английски език.

Най-важните моменти
  • Самоучител или курс по английски – предимства и недостатъци;

  • Самоучител по английски език;

  • Курс по английски език;

  • Предимства на курс по английски език;

  • Недостатъци на курс по английски език.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord