Учените не могат да открият специфични гени на интелигентността – начини за развиването й и влиянието на средата!

Въпреки, че интелигентността е смятана за характеристика, която е донякъде генетично определена, скорошно научно изследване показа, че специфичните гени свързвани досега с интелигентността, всъщност нямат връзка с нея. От всички гени, които били изследвани, само един се оказал свързан с интелигентността, но дори и неговият ефект бил сравнително малък.

Докато сайтът за наука Science Daily определя това откритие като изненадващо, не би трябвало да се възприема като изненада като се имат предвид предишни изследвания, които дават ясни доказателства за това, че интелигентността може да се променя и развива в резултат на взаимодействието със средата. Освен това, вече се приема, че интелигентността има много различни аспекти и не е свързана с една-единствена способност. Някои учени продължават да настояват, че има един фактор, наречен „g“ фактор, който представлява общата интелигентност на човек, но други изследвания дават доказателства за това, че интелигентността се състои от много ментални процеси, които оперират независимо от една страна и от друга – си взаимодействат.

Да вземем, например, теорията за множеството интелигентности на Хауърд Гарднър или дългия списък с изпълнителни функции на мозъка на Джордж Макклоски или разнообразието от когнитивни процеси, които се развиват от BrainWare Safari. Всички те са показват различните аспекти на интелигентността. Умения като работната памет доказано влияят на нивото на интелигентност, което се отчита при измерване. Ментални процеси като инхибирането (умението за задържане/контрол на импулса) са свързани със социалната и емоционална интелигентност. Визуализирането е способност свързана с умението за четене с разбиране. Това са само част от примерите. И също така, е известно, че тези умения могат да бъдат измервани индивидуално. И в същото време, те трябва да работят съвместно, за да се продуцират действия, мисли и решения, които са подходящи за дадена среда и дадена ситуация.

Ролята на средата е неоспорима. Интелигентността се развива благодарение на взаимодействието със средата и условията за развитие, които тя предлага и в същото време, интелигентността ни позволява да се адаптираме по здравословен и благотворен начин към средата, да бъдем гъвкави в начина, по който взаимодействаме с нея (с хората и физическия свят).

Когато средата се променя, от нас се изискват различни умения, които да използваме. В някои случаи се изисква способност за задържане на вниманието върху едно нещо, а в други случаи – умението да разпределяме вниманието си върху няколко неща. Различни умствени процеси се изискват, когато става въпрос за задържане на информация в краткосрочната памет и когато става въпрос за съхраняване на информацията в дългосрочната памет. Умението за визуално разпознаване на символи е различно от умението за слухова обработка на информация. Но всички тези умения играят роля в способността ни да бъдем ефективни във взаимодействието си със средата, т.е. в нашата интелигентност.

Това означава, че резултатите от това ново изследване не само, че не са изненадващи, но и са напълно съответстващи на откритията в други научни сфери като когнитивната невронаука, които се занимават с проучване на мозъка и интелигентността.

На базата на откритията на учените в областта на невронауката за когнитивните процеси свързани с интелигентността, са създадени софтуерни програми като Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory, с чиято помощ деца и възрастни могат да развиват когнитивните си умения (за четене с разбиране, логическо мислене, слухова обработка, изучаване на нов език, концентрация, работна памет и т.н.). Тези програми се прилагат в домашни и училищни условия и могат да се използват като интервенция и начин за подобряване на когнитивните умения и при деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и др.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord