Разпознаване на дислексията в различните възрасти – вижте кои са признаците!

Разпознаване на дислексията в различните възрасти – вижте кои са признаците!

Ако детето ви има проблем с четенето, напълно естествено е да изпитвате притеснения и да търсите решение. Един от основните въпроси, които възникват е:

Дислексия ли е или е просто малка спънка по пътя към усвояването на това умение?“ Когато знаете по какви признаци можете да разпознаете дислексията в различните възрасти, ще ви е по-лесно да установите дали това е причината за затрудненията с четенето при детето ви или не.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Четенето е основно житейско умение, което стои в основата на успеха в училище и в професионалното развитие. Често родителите се притесняват, че детето им има дислексия при първите затруднения с научаването на четенето, но не винаги случаят е такъв. 

Какво представлява дислексията?

Класическата дефиниция за дислексия е появата на неочаквани големи затруднения с четенето. Характеризира се с проблеми в усвояването на умението за разпознаване на фонемите и декодирането на думите. Хората с дислексия могат да имат затруднения и със следните неща: научаването на азбуката, четене с нормална скорост, четене на глас и правилното изписване на думите

Нито едно от тези умения не може да бъде развито, ако декодирането не е автоматично, а постигането на автоматичност в декодирането е предизвикателство за мозъка, когато има проблем със свързването на буквите със съответните им звукове. 

В такива случаи на мозъка се налага да работи много по-упорито, за да обработи думите от писмен текст по време на четене. Това забавя самия процес на четене, пречи на доброто разбиране на смисъла на прочетеното и затормозява детето, което се опитва да прочете текста. 

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Съществува един голям мит, че хората с дислексия четат думите наобратно. Дислексията е много по-комплексна от това, но е лесно да се види от къде се е появило това погрешно разбиране. Децата и възрастните с дислексия често изписват думите с разместени букви. 

Дислексията няма общо с нивото на интелигентност. Не се дължи и на проблеми със зрението. Всъщност, хората с дислексия обикновено имат нормално зрение и същото ниво на интелигентност като своите връстници. 

Симптоми на дислексията по възраст

Четенето е езиково умение и затова е лесно да се прогнозират бъдещите умения за четене на детето още на 3-4 годишна възраст като се наблюдава колко добре то се справя с обработването на езика, включително и на римуването. Ето някои признаци, на които да обърнете внимание според възрастта на детето:

Симптоми на дислексия при деца между 3 и 4 години

На тази възраст признаците за наличие на дислексия са свързани с езиковите умения – слушане, говорене и боравене с езика. Грешките са често срещани и в повечето време не са повод за притеснения. Ако все пак грешките в тези умения са упорити и детето не успява да ги преодолее дълго време, това може да е ранна индикация за наличие на дислексия. 

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Някои от признаците са:

  • Забавяния в речта
  • Проблеми с римуването
  • Забравяне на имена, цветове и числа

Симптоми на дислексия при деца между 5 и 6 години

На тази възраст някои деца вече са се научили да четат, а други знаят само азбуката. При някои деца научаването на четенето може да стане просто малко по-бавно и това да не е знак за наличие на дислексия, но при други деца усвояването на това умение може да е сериозно предизвикателство. 

Знаците, за които да следите на тази възраст:

  • Трудности с римуването
  • Трудности с разбирането на концепцията за време
  • Разместване на звуковете в думите 
  • Трудно разграничаване между определени двойки звукове
  • Много голяма умора след четене или писане

Когато детето има такива затруднения за по-продължително време, това често е ясен знак за наличие на дислексия.  

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Невроучените са създали иновативни софтуерни програми за трениране на мозъка да изгражда нови невронни пътеки свързани с когнитивните умения – четене, концентрация, слухова обработка, работна памет, научаване на английски език и т.н. Такава програма е Fast ForWord. С нейна помощ деца и възрастни успяват да преодолеят затрудненията в изброените умения и да подобрят значително успеха си в училище или в професионалното развитие. Програмата се използва и като ефективно средство за интервенция при дислексия. 

Можете да прочетете още по темата във втората част на статията:

Източник: Gemm Learning 

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord