Четенето изисква синергично функциониране на много мозъчни структури – съвременни интервенции за преодоляване на затрудненията!

В днешния свят, в който образованието и уменията за учене са определящи за успеха на едно дете в професионален план, четенето се оказва изключително важно и основополагащо за бъдещата реализация на ученика. За съжаление, не всички деца усвояват четенето на достатъчно добро ниво в първите две години на началното училище.

За разлика от уменията за говорене и слушане, четенето не се развива като естествена способност за човешките същества. Необходими са осъзнати усилия за изграждане на това умение. Не е учудващо, че усвояването на четенето е свързано с преодоляване на определени предизвикателства. Ето защо родителите не би трябвало да реагират с фрустрация и нетърпение, ако детето им има нужда от повече време, за да овладее това важно умение.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Усвояването на четенето е доста по-различно и по-трудно от научаването на умението за говорене

Хората са създадени така, че в даден момент да проговорят. Няма значение къде са родени и каква е културата им, всички хора започват да произнасят звукове и комбинации от звукове като бебета. Постепенно тези звукове преминават в думи и цели изречения.

Докато четенето не е естествена човешка способност, то мозъкът на хората е устроен така, че да развие умение за говорна реч. Единственото условие за едно дете да проговори до втората годинка от живота си, е да бъде заобиколено от други хора, които говорят.

За разлика от говорната реч, четенето не е естествено случващ се процес. Всъщност, четенето е сравнително скорошно умение в човешката история. Способността за говорна реч се е развила преди 50 000-150 000 години, а само допреди няколко века (около 15 в.) много малка част от населението на Земята са можели да четат – приблизително 20% от хората в света.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Четенето е изключително сложен процес, който включва различни части на мозъка, работещи синергично. Темпоралният лоб има важната задача да декодира звукове в речта. Фронталният лоб отговаря за продуцирането и разбирането на речта. Междувременно, ангуларният и супрамаргиналният гирус свързват различни части на мозъка, за да ни дадат възможност да използваме буквите и да формираме думи.

При някои ученици тези процеси изискват повече време, за да бъдат достатъчно добре развити. В случаите на дислексия, децата изпитват още по-големи затруднения и са необходими ефективни и навременни интервенции.

Невробиолози са създали иновативни средства като програмата Fast ForWord, която стимулира мозъка на деца и възрастни да изгражда нови невронни връзки в областите отговорни за когнитивните умения – четене, концентрация, слухова обработка, работна памет, усвояване на английски език и т.н.

В рамките на няколко месеца редовна употреба на Fast ForWord вкъщи или в училище, децата значително подобряват изброените когнитивни умения и справянето си с училищните задачи и тестове.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Можете да прочетете още по темата във втората част на статията:

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord