Как да подобрим метапознанието при четене за постигане на отлични резултати в училище?

Как да подобрим метапознанието при четене за постигане на отлични резултати в училище?

Четене с метапознание. Значението на метакогнитивните стратегии за четене Детето ви трудно би се справило в университета, ако в средното училище не е развило умението си да чете с метакогниция (метапознание). Това е последната стъпка от усвояването на най-високото ниво на четене. Четенето с метакогниция е нещото, което разделя ефективното четене от посредственото четене. Това […]