Четене с разбиране – кои когнитивни умения са необходими на децата за постигането му?

Четене с разбиране - кои когнитивни умения са необходими на децата за постигането му?

Усвояването на четенето не се състои само в постигането на гладкост на изговаряне на думите от учебника или книгата, но и в добро ниво на разбиране на текста още по време на четене. Когато децата не могат да отговорят на въпроси по текста, който са прочели, това означава, че не са достатъчно развити когнитивните им умения. Тези умения са необходими, за да се постигне гладкост на четене и едновременно с това – разбиране на текста.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Кои са когнитивните умения и как могат да бъдат развити?

Работна памет

Помислете за това, което правите, докато четете – декодирате думи. Задържате думите в ума си, за да ги свържете и да разберете значението им. Възстановявате информация от дългосрочната памет, за да я сравните с новата информация, която в момента прочитате. Този съзнателен процес на обработване на информация с цел разбиране на значението й се нарича „работна памет“.

Капацитетът на работната памет има лимит. Можем да задържаме само определено количество информация едновременно в ума си, докато я обработваме. Когато децата се затрудняват с разбирането на това, което четат, но нямат проблем с гладкостта на четене, това означава, че причината за затрудненията може да бъде недобре развитата работна памет.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Визуализация

Визуализацията е друго важно умение, от което зависи разбирането на текста по време на четене. Това е умението да си представяме образа на неща, които не присъстват физически пред нас. Четенето е като гледане на филм, но без да има визуално съдържание пред нас.

Нашият ум създава образи във въображението ни базирайки се на прочетеното в текста. Ето защо може да сме разочаровани, когато гледаме филм направен по книга, която вече сме прочели – образите във филма може да се разминават много с образите, които сме си представяли, докато сме чели книгата.

Когато един ученик се затруднява с визуализирането или създаването на ментални образи на текста, който чете, е много вероятно това да е пречка и за разбирането на прочетеното.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Вербално логическо мислене

Това умение се отнася за процеса на мислене с информация базирана на езика. То започва да се изгражда с натрупването на базов речников запас и житейски опит. Ако никога не сте чували за черешово дърво или не сте виждали такова дърво, няма да можете да си представите образа му в ума си. Ако не знаете какво е „полицай“ и прочетете думата в текст, няма да знаете как да изградите достоверно образа му във въображението си и може да се затрудните да разберете текста.

Абстрактно мислене

Абстрактното мислене включва откриването на модели, които се повтарят, концептуално мислене и разбиране на връзките между нещата – между причините и следствията, както и между частите и цялото.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Това умение не се отнася за разбиране на буквалното значение на думите, а за тълкуване на поведението на героите от текста и разбиране на техните мотиви и реакции, както и откриване на връзките между отделните събития. Абстрактното мислене ни помага да „попълваме празните места“ в информацията и да разбираме цялостния смисъл на случващото се.

Гъвкавост на мисленето

Гъвкавото мислене е когнитивно умение, което ни дава възможност да променяме гледната си точка, да виждаме различните аспекти на нещата и да коригираме представата си за дадено нещо, ако получим нова информация. Това умение ни помага да мислим отвъд старите изградени модели и допускания.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Ако мисленето на човек трудно се адаптира към промените и към новополучената информация, тогава ще му е трудно да достига до алтернативни обяснения за нещата и може да има непълна или невярна представа за нещата. Недостатъчно развитата гъвкавост на мисленето може също да е пречка за разбирането на текста по време на четене.

Как тези когнитивни умения могат да бъдат развити?

Тренирането на мозъка да развива тези когнитивни умения се постига по ефективен начин с иновативни програми разработени от невроучени на базата на невропластичността. Такава е програмата Fast ForWord. Тя е създадена под формата на игра с различни герои, за да бъде максимално забавна и ангажираща вниманието на децата, докато те правят упражненията според индивидуалното им ниво.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

В рамките на няколко месеца редовно използване, програмата помага на децата да напреднат бързо в изброените когнитивни умения и да подобрят четенето с разбиране, усвояването на английски език, фокуса си на внимание, слуховата обработка и т.н. Крайният резултат е повече увереност в процеса на обучение, удовлетвореност от себе си и по-позитивно отношение към ученето.

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията:

Източник: My BrainWare

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord