Четенето на глас в класната стая и у дома с децата – какви са научно доказаните ползи?

English language course for children and students

Четенето на глас в група създава специална атмосфера на споделеност, общност и уют. Би било хубаво, ако този вид дейност се организира и след завършване на децата на началното училище, както и през целия живот на възрастните. Четенето на глас не само създава магична атмосфера, но и носи много ползи за четящите на начално ниво и за тези, които вече са усвоили добре това умение.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

В статията по-долу ще представим някои ползи от четенето на глас.

Четенето на глас изгражда речниковия запас

Когато учениците четат на глас, те се срещат с нови думи и се учат да ги произнасят правилно. Това важи особено за четенето на английски език или друг език, при който има голяма разлика между изписването и изговарянето на думите. Когато детето не знае какво означава дадена дума, то може да направи пауза и да попита за значението, а другите деца да се включат в обясняването на смисъла. Научни изследвания са показали, че добре развитият речников запас е свързан с по-добро представяне в училище.

Четенето на глас подобрява разбирането и активното слушане

Когато ученикът чете на глас или слуша как друг чете на глас, умът му се концентрира върху две неща едновременно – произношението на думите и тяхното значение, а това е много добра тренировка за когнитивните функции на мозъка, която подсилва умението за четене с разбиране.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Научни изследвания доказват, че четенето на глас развива активното слушане, което дава възможност на учениците да обработват информация на достатъчно дълбоко ниво, така че да я анализират и да размишляват над нея. Проучванията също така показват и че развиването на умението за слушане подобрява умението за четене.

Четенето на глас намалява стреса и увеличава чувството за благосъстояние

Сравнително отскоро изграждането на социални и емоционални умения започва да заема централна роля в класните стаи, а четенето на глас има измерими ползи за менталното и емоционалното здраве. Джим Трилийз, автор на книгата „Наръчник по четене на глас“, пише в нея:

„Всеки път когато четем на глас на дете, ние изпращаме „послание за удоволствие“ до неговия мозък.“

Трилийз обяснява, че тази реакция на мозъка отчасти се задейства от чувството на радост и усещането, че си ценен за някого, който инвестира време в това да направи нещо, което ти носи наслада.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Д-р Кийша Сирибоу също отбелязва,че четенето на глас намалява стреса и цялостно увеличава усещането ни за релаксация и за признателност за тази споделена дейност с друг човек.

Когато съпреживяваме това, което се случва с героите, ние се учим на емпатия, изграждаме емоционална устойчивост и сме много по-възприемчиви в процеса на учене и обогатяване на речниковия ни запас.

Съвременни средства при затруднения с четенето и усвояването на език

Четенето и усвояването на чужд език, например учене на английски език, могат да бъдат изключително големи предизвикателства за някои деца. Невроучени са се посветили на намирането на иновативни средства за подпомагане на процеса на учене чрез развиване на когнитивните функции на мозъка. На базата на откритията за невропластичността, те създават програми като Fast ForWord. Използването на тази софтуерна програма в училище или в домашна обстановка подобрява значително уменията на децата за четене, усвояване на английски език, концентрация, слухова обработка и т.н. Fast ForWord се използва като успешна интервенция и при деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, разстройства от аутистистичния спектър и др.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията – Четенето на глас – подобрява работната памет на децата и гладкостта на изразяване!

  • четенето на глас

  • четенето на английски език

  • когнитивни умения

  • четене с разбиране

  • слушане с разбиране

  • произношение

  • умение за слушане

  • активно слушане

  • социални и емоционални умения

Източник: Carnegie Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord