Четенето на глас – подобрява работната памет на децата и гладкостта на изразяване!

Асоциираме четенето на глас единствено с периода, в който децата са малки, но се оказва, че тази дейност си има своите ползи във всяка една възраст. Научни изследвания са установили, че четенето на глас има добър ефект върху менталното и емоционалното здраве. Създава усещане за спокойствие и признателност, че друг човек споделя с нас тази дейност. Подобрява умението за емпатия, докато съпреживяваме емоциите на героите. Също така, това е добър начин да се развива умението за активно слушане и разбиране на текста.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

По-долу в статията следват още ползи от четенето на глас.

Четенето на глас подобрява гладкостта на четене

Гладкостта на четене се счита за постигната, когато детето чете без усилие, с добра скорост и голяма точност, както и с подходящ ритъм и изразителност. Гладкостта често е смятана за моста между декодирането (разбирането на връзката между буквите и звуковете) и разбирането на текста.

Когато четем на глас на децата, ние им даваме модел за гладко четене, който те могат да усвоят. Те също така се учат на гладко четене, докато слушат съучениците си да четат.

Според теорията за социалното учене, развита от психолога Албърт Бандура, наблюдаването на другите играе важна роля в усвояването от страна на децата на знания и умения.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Четенето на глас може да подобри работната памет

Работната памет има съществено значение за процеса на научаване на четенето. Изследвания са установили, че четенето на глас подобрява работната памет. Психологът Колин Маклауд е проучвал влиянието на четенето на глас върху паметта и е доказал с редица изследвания, че хората запомнят думи по-добре, когато ги четат на глас.

В едно от проучванията, група деца на възраст 7-10 години са били помолени да прочетат списък с думи. Една част от думите в списъка трябвало да бъдат прочетени наум, а другата част – на глас. След това от участниците се изисквало да си спомнят думите, които са прочели. Децата си спомнили 87% от думите, които прочели на глас и 70% от тези, които чели наум.

Четенето може да стане приятно и лесно и за децата, които се затрудняват с усвояването му

Въпреки всичките ползи от четенето на глас, за учениците, които се затрудняват с усвояването на четенето, тази дейност в класната стая не е приятна, а може дори да бъде стресираща. Причината за затрудненията понякога е дислексия.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Reading Assistant, част от системата Fast ForWord за четене на глас

Освен внимателното и емпатично отношение от страна на учителя и окуражаването на детето да продължава да се упражнява, друг ефективен начин за преодоляване на тези затруднения е използването на иновативни средства като софтуерната програма Fast ForWord. Тази програма е създадена от невроучени на базата на откритията за невропластичността. Fast ForWord помага на децата да стимулират мозъка да изгражда невронни връзки в областите, които отговарят за когнитивните функции – четене, слухова обработка, усвояване на английски език, концентрация, работна памет, логическо мислене и т.н. Програмата може да се използва в домашна и училищна обстановка. В рамките на няколко месеца редовно използване, подобряването на когнитивните умения е осезаемо, а това се отразява положително на самооценката и мотивацията на децата.

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията:

Източник: Carnegie Learning

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord