Как да научим децата да разбират текстови задачи по математика?

Как да научим децата да разбират текстови задачи по математика?

Децата започват да се упражняват и да решават текстови задачи по математика още в началното училище. Уменията за правилното им решаване учат детето да използва точната наука за справяне с ежедневните дейности.

Факт е, че повечето текстови задачи по математика могат да затруднят и най-добрите математици. Тяхното овладяване е от голяма полза за реалния живот.

Ние ще ви запознаем с затрудненията, които децата срещат, както и с 9 метода за справяне с трудностите при решаване на текстови задачи по математика.

Защо децата изпитват затруднения с решаването на текстови задачи по математика

Затрудненията на децата с текстовите задачи произлиза от там, че от тях се изисква да анализират добре информацията и да извличат само важното. В този вид задачи не им се казва директно какво да извършат, а трябва сами да го открият и то преди да започнат да намират решенито.

Поради тази причина на учениците им е трудно да решават текстови задачи по математика и често се разочароват и обезсърчават.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Как може да се подобри четенето с разбиране при решаване на задачи

Не съществува незабавен трик, който да помогне на децата да разберат текстовите задачи, но има редица стратегии и съвети, които могат да улеснят процеса.

Използвайте маркери, за да отбележите важната информация

Ако текстовите задачи са непосилни за вашето дете, можете да помогнете на детето си решаването на задачи по математика, като подчертаете само важните за него части от задачата.

Научете детето си да подчертава само важните числа и ключови фрази в математическите задачи, за да могат да се съсредоточат върху това, което е важно.

Премахнете числата

Помнете, че текстовите задачи са трудни не само заради числата, а и защото на децата им е трудно да извличат правилната информация.

Ако вашето или детето в клас се обърне към вас за помощ за задачи по математика, опитайте този нестандартен метод – премахнете числата от задачата. Нека детето я прочете, попитайте го дали това е задача за умножение, за деление, за събиране или за изваждане.

Това ще помогне на мъника ви да се съсредоточи върху аналитичните си умения, без да се разсейва с необходимостта да решава задачата веднага.

Използвайте визуални елементи

Визуалните елементи са много ценен инструмент в обучението на детето по математика. Използването им при решаване на задачи по математика ще даде на ученика нещо познато, с което да работи, докато изучава новия материал.

Помолете ги да прочетат текстовата задача и да използват визуалните елементи, за да разположат числата, които виждат, и да ги използват за решаване на задачата.

Каква роля играе методиката на обучение в процеса по разбиране на задачите

За да решат правилно текстовите си задачи, от учениците се изисква да си представят задачите като ситуации от реалността. Най-важен е методът, по който ще се представят задачите на децата, защото разбирането им е съществена част от решаването им.

Когато задачите са представени по правилния начин, това несъмнено ще доведе до по-добри умения за работа с числа. Освен това е установено, че разбирането им води до по-голяма ангажираност, увеличавайки интереса към учебния материал.

9 начина да улесните детето в решаването на текстови задачи

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

За да улесните процеса на решаване на текстови задачи по математика, има няколко трика, с които да извлечете правилната информация. Това е възможно, като използвате писмени подсказки, с които да се състави математическото уравнение.

Например, нека разгледаме следната задачата: „Иван има две круши. Мария има три. Колко круши имат общо двамата?“

Думи като общо и заедно подсказват, че комбинирате обекти, така че операцията е събиране. Тъй като голяма част от хората учат визуално, можете да използвате и елементи, които имате под ръка, за да илюстрирате задачата. Използвайте камъни, бобени зърна, монети или истински круши, за да демонстрирате на детето си количествата.

В помощ би било, ако детето е запознато с математическите термини и техните синоними, като:

 • Сума;
 • Разлика;
 • Коефициент и др.

Това би му помогнало да разбере кои функции ще са му нужни, за да реши задачата си.

Нека редовно решава текстови задачи

Това може би е най-важният съвет, който можем да дадем. Текстовите задачи трябва да са част от ежедневната математическа практика, особено за по-големи деца.

Когато е възможно, използвайте текстови задачи всеки път, когато има нов материал за научаване. Ако давате по една задача от такъв тип дневно, децата ще започнат да се чувстват комфортно с тях.

Запознайте се с различни методи на обясняване на текстовите задачи

Има много стратегии за обучение на деца как да им помогнете да решават текстови задачи. Важно е да запомните, че това, което работи за един ученик, може да не работи за друг. Така че въведете основна рутина като “план-решаване-проверка”, която всяко дете да може да изпълнява без проблем.

Можете да разширите стъпките на “планиране” и “решаване” по различни начини, но този основен процес в 3 стъпки гарантира, че децата не бързат с изводите и вникват по-добре в задачите.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Визуализирайте задачата

Насърчете учениците да мислят за текстовите задачи като за действителна история или сценарий. Опитайте да изиграете задачата, така ще можете да направите най-добрата демонстрация.

Ако имате възможност, можете да нарисувате картини и диаграми, които да помогнат в решението. В случай, че в този момент това не е възможно, използвайте заобикалящите ви предмети.

Премахнете числата

Изглежда контраинтуитивно… математика без числа? Неслучайно този метод ви го споделяме за втори път, той е и един от най-успешните, защото насърчава децата да мислят за самото условие на задачата.

По този не се фокусират директно върху числата, които понякога могат и да бъдат плашещи. Нека логическото мислене си свърши работата.

Опитайте метода C.U.B.E.S.

Чували ли сте за този метод? Абревиатурата му означава следното:

 • C – CIRCLE the key numbers (Оградете ключовите числа);
 • U – UNDERLINE the question (Подчертайте въпроса);
 • B – BOX math action words (Сложете в квадратчета думите за математически действие);
 • E – EVALUATE what steps should you take (Помислете какви стъпки да предприемете);
 • S – SOLVE (Решете.)

Или казано с други думи, това е изпитан метод на преподаване на текстови задачи, който изключително ефективен за деца, които работят твърде бързо и пропускат детайли. Когато малките математици отделят време и старание, за да отбележат важната информация в задачата, вероятността да намерят отговора на зададения въпрос се увеличава.

Изграждане на умения

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Големите числа могат да уплашат и дете в 3 клас, и счетоводител с 20 години опит. Важното е детето да не се обезкуражи от самото начало, а за целта трябва да му се покаже, че може да се справи.

Вместо да преминете направо към изваждане на 4-цифрени числа, започнете с по-малки числа. Постепенно увеличавайте трудността на всяка следваща задача, за да видят децата, че могат да се справят, като използват същия метод на смятане, независимо от големината на числата.

Уверете се, че децата могат да обосноват отговорите си

Един от най-бързите начини за намиране на грешки при решаване на задачи е да се вгледате внимателно в отговора. Ако учениците могат да обяснят как са стигнат до заключението си, по-вероятно е отговорът им да е правилен.

Добра тактика е да обоснове задачата в изречение. Има логика, нали? Задачата е текстова, защо и отговорът ѝ да не се обясни с текст? Това помага на децата да се уверят, че наистина оговарят на зададения въпрос.

Използвайте кръгови дейности

Съберете всички съвети, които ви дадохме, и ги приложете на повече от едно дете. Дали ще са децата в клас, ако сте учител, или приятел на вашето дете, тази дейност ще повиши уменията за решаване на проблеми.

Започнете с това да обясните задачата на всички деца, не спестявайте информация. След това, нека всички работят с партньор и планират как да решат задачата. В третия кръг децата се разделят и решават задачата индивидуално, използвайки плана, създаден с партньора.

В последната фаза всеки ученик споделя своята стратегия и как е стигнал до правилния отговор. Това ще спомогне не само за комуникативните умения на децата, но и за разширяването на кръгозора им.

Интелигентен софтуер

Доверявайки се на обучителен софтуер с вграден интелигентен алгоритъм, какъвто е MATHia, детето ви гарантирано ще успее да се справи със задачи от всякакъв тип. Алгоритъмът се напасва на темпото на учене на ученика, представяйки му задачи визуално и под формата на игра.

Благодарение на програмата, учениците не са притиснати от време и не се притесняват, че не се справят достатъчно добре. Те наистина подобряват математическите си умения, защото персонализираното обучение им помага да се справят с всяка трудност, дори и с текстовите задачи. Това е и причината MATHia да е използвана в 20% от училищата в САЩ и Канада.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Заключение

Целта на всички тези методи е детето да се научи да прави разликата между важна и излишна информация. Това е от ключово значение, за да се избегне объркването при решаване на текстови задачи по математика, което може и да изплаши ученика.

Докато детето подобри уменията си, преформулирайте задачите му по различни начини, колкото пъти е необходимо. Така то ще разбере какво иска задачата и ще изгради умения за по-разчупено мислене, които ще му помогнат да се справя с тези ситуации само.

Подчертаването и заграждането на важните части от задачата, както и преписването на въпроса и перифразирането му, са успешни техники за справяне със затрудненията при текстови задачи по математика.

Често задавани въпроси

Една от главните причини, поради които някои деца се затрудняват с текстовите задачи, че те включват не само числа, но и текст, който на пръв поглед няма отношение към въпроса. Това им пречи да разберат напълно какво точно се търси в задачата, особено ако имат проблеми с фокусирането.

При решаването на текстова задача ученикът винаги трябва да следва следните три стъпки:

 • Да прочете цялата задача и да отбележи важните части, без да се опитва да я реши;
 • Да определи частта от задачата, която изисква отговора;
 • Да използва информацията от задачата, за да получи отговора.

MATHia се стреми да запознае учениците с различни начини на решаване на задачите, независимо от техния вид. След като децата започнат да решават задачите, с помощта на интелигентния алгоритъм, MATHia избира най-подходящия начин на представяне на задачите, така че децата да не губят интерес.

Или казано накратко, да, програмата е най-подходящият начин за математическо обучение при деца със специални образователни потребности.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord