Причини за хиперактивност при децата, видове и симптоми – ефективни решения

Причини за хиперактивност при децата, видове и симптоми.

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието (СХДФ) е често поставяна диагноза, защото много обучителни затруднения имат симптоматика подобна на СХДФ. Липса на фокус, разсейване по време на учебните часове и/или хиперактивност са модели на поведение, които често произлизат от неразвити умения за четене или разбиране по време на четене.

За да се преодолее проблема със СХДФ, е нужно да се има предвид кога симптомите се проявяват – при всякакъв вид дейности ли или когато детето се занимава с учене и четене?

В много случаи, решението за СХДФ не са лекарствата, а използването на учебни интервенции, които са създадени с цел да се разрешат проблемите стоящи в основата на симптоматиката на СХДФ.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Видове синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (СХДФ)

Има два типа СХДФ според Наръчника за диагностика и статистика на разстройствата DSM-5: СХДФ с доминиращ симптом дефицит на вниманието и СХДФ с доминиращ симптом хиперактивност.

Хиперактивността и дефицитът на внимание имат различни корени. СХДФ с доминиращ симптом хиперактивност (наричано още „Хиперкинетично разстройство“) често възниква, когато има проблем със сензорната интеграция или химичните вещества в мозъка.

СХДФ с доминиращ симптом дефицит на вниманието почти винаги се корени в забавяне в езиковата обработка, което има следните ефекти:

 • Слушането в клас е изтощителна дейност за детето – то „изключва“ и спира да слуша;
 • Фонемите в думите са трудни за разпознаване за ученика – това възпрепятства усвояването на уменията за четене;
 • Домашната работа се усеща като мъчителна дейност.

Забавянето в езиковата обработка повлиява и върху социалните взаимодействия на детето – умението му за слушане на шумна детска площадка е намалено и общуването с другите деца може да бъде предизвикателство в такава обстановка.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Разпознаване на признаците и симптомите на хиперактивност с дефицит на вниманието (СХДФ)

Има различни видове внимание, които е важно да се имат предвид.

Умението за поддържане на вниманието е способността да се остава фокусиран върху задача.

Селективното внимание е способността да се насочва вниманието към конкретна задача или дейност в присъствието на различни други външни стимули. Успешният ученик е способен да се фокусира селективно за по-продължително време.

В ранното детство, периоди на хиперактивност и невнимание не са нещо нетипично, особено когато децата са изправени срещу предизвикателства. Тогава те често се „изключват“, разсейват се или реагират бурно.

Един от ключовите симптоми на СХДФ е импулсивното поведение – необмислени опасни действия или прибързани реакции, в които може да има обидни думи.

Ето три списъка на симптоми на СХДФ базирани на трите основни характеристики на СХДФ с доминиращ симптом дефицит на вниманието:

(1) невнимание;

(2) хиперактивност;

(3) импулсивност.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

(1) Симптом на невнимание/липса на концентрация при СХДФ с доминиращ симптом дефицит на вниманието

Децата със симптом невнимание често остават незабелязани, тъй като не винаги нарушават учебния процес.

Обаче, този симптом води до негативни последици:

 • Недобри резултати на контролни и тестове;
 • Чести грешки при следване на инструкции в учебните часове;
 • Изоставане с учебните задачи спрямо темпото на работа на техните съученици.

Ето списък със симптоми на невнимание при децата със СХДФ с доминиращ симптом дефицит на вниманието:

 • Не обръщат внимание на детайлите;
 • Правят грешки от невнимание;
 • Изглеждат все едно не слушат, когато някой говори с тях;
 • Имат трудности да следват напътствия или да запаметяват инструкции;
 • Не са организирани, затрудняват се с планирането и завършването на проекти;
 • Често губят вещи и забравят какво имат за домашна работа.

Тези симптоми на СХДФ с доминиращ симптом дефицит на вниманието са причинени в много случаи от забавяния в езиковата обработка.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

(2) Симптоми на хиперактивност при СХДФ

Хиперактивността при децата е по-трудно да бъде игнорирана.

Ето списък със симптомите на хиперактивност при децата:

 • Постоянно извършване на малки нервни движения и въртене на стола;
 • Често ставане от стола, когато се очаква да стоят на мястото си, докато изпълняват дадена задача;
 • Постоянно движение, често тичане или катерене в моменти, в които това не е подходящо поведение;
 • Имат трудности с научаването как да карат колело;
 • Имат трудности с умения, които включват координация между възприятията на очите и движенията на ръцете – като например хващането на топка.

Симптомите на хиперактивност при СХДФ могат да бъдат неясни при по-малки деца, защото хиперактивното поведение е типично за ранното детство.

Последните две неща от горния списък – пазенето на баланс и координацията очи-ръце може да насочват към проблеми със сензорната интеграция, които е възможно да са свързани единствено с неразвити умения за координация, но може да са и признак за наличие на СХДФ.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

(3) Симптоми на импулсивност при СХДФ с доминиращ симптом дефицит на вниманието

Импулсивността причинява социални проблеми за децата със СХДФ с доминиращ симптом дефицит на вниманието. Те са по-склонни към изказване на нетактични коментари или задаването на прекалено лични въпроси.

Ето някои симптоми на импулсивност при децата:

 • Прекъсват често говорещия или говорят необмислени неща;
 • Провикват се с коментари по време на учебните часове без да са поискали думата от учителя;
 • Винаги искат да започнат първи при игри по групи;
 • Склонни към гневни избухвания и тръшкане;
 • Често се опитват да налучкват отговора вместо да помислят върху решаването на задачата.

Симптомите на импулсивност при СХДФ могат да произлизат от претоварване в обработката на сензорната информация, но може и да са свързани с емоционални или семейни проблеми.

Умението за контрол на импулса може да бъде тренирано, но е важно да се открият корените на импулсивното поведение и да бъдат адресирани по подходящи начини.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Съберете повече информация, за да установите причината

Преди да решите да започнете лечение с медикаменти, съберете възможно най-много информация, за да се уточни каква е причината за проблемите, които забелязвате при детето.

От това ще зависи кое лечение е най-подходящо. Говорете с учителите, с децата, с които детето играе или родителите на тези деца и наблюдавайте детето си в различни ситуации.

Определени медицински състояния, психологически разстройства и стресиращи за детето житейски събития могат да причинят симптоми, които наподобяват симптомите на Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието.

Важно е да се изключат следните възможности като евентуални причини:

 • Обучителни трудности;
 • Травматични преживявания – тормоз в училище или семейни проблеми;
 • Психологически и поведенчески разстройства – депресивни състояния, тревожни разстройства и т.н.;
 • Медицински състояния – проблеми с щитовидната жлеза, неврологични състояния, разстройства на съня или хранителни проблеми.

Понякога консултациите за подобряване на хранителния режим могат да имат голям положителен ефект, както и психологическите консултации.

Ако се установи, че липсата на фокус се дължи на забавяне в развитието на уменията за учене и когнитивните функции, тогава интервенции трениращи тези умения ще са най-подходящото решение.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Признаци, че СХДФ с доминиращ симптом дефицит на вниманието е свързан със забавяне в развитието на уменията за учене

Казусът прилича на вечният въпрос за кокошката и яйцето. Дали СХДФ забавя развитието на уменията за учене или забавянето в развитието на тези умения причиняват симптомите на СХДФ?

По-често е вярно второто.

Ето някои често срещани признаци за забавяне в езиковата обработка и дисфункцията на работната памет – двете основни причини за забавяне в развитието на уменията за учене и четене, свързани със симптомите на СХДФ:

 • Трудности с изговарянето на думи при научаването на уменията за четене;
 • Проблеми с разбирането на текста по време на четене при децата в 4-ти и 5-ти клас;
 • Трудности при слушане, когато има фонов шум;
 • Затруднения със следването на инструкции състоящи се от много стъпки;
 • Домашната работа отнема прекалено дълго време;
 • Не се представя добре на тестове.

Ако са налице 2 или повече от тези признаци при детето, използването на интервенция за развиване на уменията за учене ще помогне значително.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Решаване на проблема, вместо заобикаляне на симптомите

Повечето родители третират СХДФ като психиатрично разстройство и управляват симптомите, като използват консултации, стимулиращи лекарства или и двете. Редица поведенчески терапии, аеробни упражнения и диетични промени (като добавки със свободни мастни киселини) също могат да помогнат.

Психологическите терапии като терапия за промяна на поведението и семейна терапия могат да намалят симптомите. В някои случаи биологичната обратна връзка или неврофийдбек, както се нарича сега, може да помогне, макар и временно.

Тези подходи действат само върху симптомите. Те помагат на СХДФ чрез модифициране на поведението и промяна на навиците. Те не адресират източника на проблема.

Лекувайте основното затруднение и СХДФ

Ако детето ви има затруднения в ученето в допълнение към симптомите на СХДФ, има възможност да помогнете и на двата проблема в едно лечение – на трудностите в ученето и поведението на СХДФ.

Обучителните трудности обикновено са причинени от пропуски в уменията за учене и когнитивните умения, които могат да бъдат развити чрез упражнения за трениране на мозъка.

Програмата Fast ForWord е специализиран онлайн софтуер, създаден от невроучени, която може да помогне при СХДФ, подобряване на основни когнитивни умения и развиване на специфични умения за внимание, като селективно внимание и контрол на импулсите.

При СХДФ свързан със забавяне в развитието на уменията за учене и когнитивните функции, тогава интервенция за развиване на тези умения ще има съществено значение, освен подобряването на хранителния режим, включването на аеробни упражнения в ежедневието и започването на психологически консултации за решаване на евентуални емоционални проблеми и подобряване на семейната динамика.

Важното е да се работи директно върху корените на проблема. Учебните затруднения се причиняват от недобре развити когнитивни функции. Тези функции се тренират успешно с помощта на програмата Fast ForWord.

Софтуерът е разработен от невроучени за стимулиране на мозъка да създава невронни връзки в областите отговорни за работната памет, езиковата обработка, четенето, слуховата обработка и т.н. Чрез Fast ForWord се постигат трайни и устойчиви резултати във времето.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord