УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД (ЕЦН) е администратор на лични данни и извършва действия по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR), Закон за защита на личните данни и приложимото национално и европейско законодателство, регламентиращо […]

Политика за личните данни

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на всички сайтове www.nscenter.eu, www.neuro-english.eu и www.neuro-therapy.eu (Сайта), администрирани от “ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД (Дружеството). При осъществяване на дейността си ние действаме като администратор на лични данни и извършваме действия по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент […]

Политика за използване на бисквитки

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ урежда отношенията, свързани с използването на “бисквитки” на някой от сайтовете www.nscenter.eu, www.neuro-english.eu и www.neuro-therapy.eu (Сайта), администриран от “ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД (Дружеството). Ние използваме бисквитки и други подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне и за персонализиране на потребителското съдържание. Настоящата политика обяснява как правим това. […]

Общи условия

ВЪВЕДЕНИЕ            Настоящите общи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между “ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уебсайтовете www.nscenter.eu, www.neuro-english.eu и www.neuro-therapy.eu (Сайта) и неговите крайни потребители. “ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД  е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, ж.к. Павлово, ул. “Преки […]