По-лесен ли е английският от други езици?

По-лесен ли е английският от други езици?

Интересно е да видим какво прави един език лесен за учене.

Първо нагласата на самия учащ – за да учи език, човек трябва да е отворен към света, да допуска различия и да е толерантен към различните култури, особено ако учи език, който е един от най-разпространените на планетата.

Въпросната толерантност трябва да я развие и към себе си и факта, че неминуемо ще прави грешки и те ще трябва да се поправят – това е част от всеки процес на учене.

Толерантността е необходима и когато учащият осъзнава, че не всяка фраза или дума ще му бъде позната и ще е необходимо да отгатва значения от контекста и да превежда, например, не буквално, а според ситуацията.

И след като сме уточнили тези основни положения, можем да отбележим и какво прави английския лесен за учене.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Жив е

Първата причина за това английският да е лесен език за учене е, че е жив език и се говори от много хора по света вече повече от 2000 години. Като всеки жив език в употреба той се развива непрекъснато, обновява се, нараства речниковият му запас, а и граматиката се рационализира непрекъснато.

Пълно е с ресурси

Английският изобилства навсякъде – бизнес, техника, научни среди, компютърни игри, филми.

Често се случва, учащи да търсят обучение след като вече знаят този език до високо ниво – или говоримо, или писмено, или и по двата начина, просто за да коригират граматика, произношение или само за да се уверят, че наистина е така – научили са го от практиката в ежедневието си – било то чрез четене, слушане или разговори.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Хора от цял свят го говорят

Хора от цял свят общуват на английски език. Не е трудно да откриете някой, с който да си говорите на този език.

Възможно е да се научи навсякъде по всяко време.

С все по-широката употреба на технологиите в обучението, в днешно време не е изключение да научите език изцяло в онлайн среда, независимо от локация, условия на околната среда, часова зона – единствено е необходимо да разполагате с необходимите технически средства и добър достъп до Интернет.

Може да общувате на него докато пътувате, както и в Интернет

За по-авантюристично и разнообразно преживяване, може да го учите и пътьом, като естествено се насочите към предимно англоговорящи дестинации, които не липсват въобще.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Рискът да срещнете проблеми като слаб или липсващ Интернет, повреден лаптоп и други, може да се приемат и като мотивиращи фактори за по-усилено общуване на какъв друг език, освен най-вече на английски език.

Ефективен е

Английският език се води от правилото за икономичност на езика – с една дума може да се изразят много значения, като конкретното за ситуацията се разбира от контекста, в който се употребява думата. И въпреки това, английският е един от най-богатите на думи език в света. Така че, с английския може да се изрази много. Ефективен е – компактен и богат на смисли за изразяване.

Гъвкав е

Правилата в езика позволяват да се изкаже едно и също нещо по много различни начини, с различни думи и словоред. Думите в английския са предимно кратки и лесни като произношение.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Простичък е откъм правила

Граматиката, а и правописът са претърпели основни трансформации, които рационализират и оптимизират правилата през годините. Този процес не спира, всеки жив език претърпява промени спрямо необходимостите на комуникативните ситуации, в които се използва.

В днешно време, глаголите почти нямат спрежение. Падежи също няма за съществителни и прилагателни имена. Прилагателното не се изменя по род и число. Словоредът е прав и е лесно да се спазват правилата за построяване на изречение.

Повечето наречия за начин, например, се познават по окончанието -ly. Множественото число на съществителните се образува с окончанието -s. Много думи са с латински или гръцки произход, така че са разпознаваеми като корен и смисъл и могат да бъдат открити в други езици.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Международен е

Много от думите в английския език са международни и така, известни и познати на много хора и без да са ги изучавали в учебна среда.

Например:

 • hotel;
 • restaurant;
 • bar;
 • taxi;
 • spaghetti;
 • pizza;
 • pasta;
 • computer;
 • laptop;
 • Internet;
 • TV;
 • radio;
 • supermarket;
 • telephone;
 • office;
 • company;
 • и така нататък.

Тези думи могат да варират като произношение съвсем минимално и в повечето езици се произнасят както на английски език.

Някои от тях не са с английски произход, но фигурират в английския език като чуждици, както и в други езици по света по-скоро поради популярност на продукта или предмета, който обозначават. Всеки сам може да допълни този списък с думи, известни по цял свят, защото с тях се обозначават неща, станали част от живота на съвременния гражданин на света.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Утвърден е като език на бизнеса, науката и образованието

В деловата сфера английският език преобладава на международно ниво, както в писмена, така и в устна комуникация. Неслучайно присъства като изискване в обявите за работа.

Най-престижните университети в света са в англоезични страни като Америка и Англия, а научните публикации на английски език са едни от най-четените и популярни източници на информация от всички сфери на науката.

Заключение

В заключение, има много причини да кажем, че английският е лесен за научаване, но решението е на всеки един от нас.

Ученето на езици е и въпрос на личностен характер, праг на толерантност към неизвестното – култура, начини на мислене и възприемане на света, отношението към и допустимостта на грешка, способности и умения за междуличностно общуване в различни среди и сфери на комуникация.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Хубавата новина е, че щом сте успели да овладеете един език – родния, то съвсем логично е да са предположи, че можете да се справите и с чужд! Езикът е прозорец към света. За първата стъпка е необходима смелост, дръзновение и любопитство, но за следващите – толерантност, отвореност, емпатия, търпение и постоянство – както към себе си, така и към света!

Автор: Ирина Димитрова – практикуващ преподавател по английски език.

Използвана литература:

Най-важните моменти
 • Английският е жив език;

 • Пълно е с ресурси за английскии език;

 • Хора от цял свят говорят английскии език;

 • Може да общувате на английски докато пътувате, както и в Интернет;

 • Английският е ефективен;

 • Английският е гъвкав;

 • Английският е прост откъм правила;

 • Английският е международен език;

 • Английският е утвърден като език на бизнеса, науката и образованието.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord