По-лесен ли е английският от други езици?

По-лесен ли е английският от други езици?

Интересно е да видим какво прави един език лесен за учене.

Първо нагласата на самия учащ – за да учи език, човек трябва да е отворен към света, да допуска различия и да е толерантен към различните култури, особено ако учи език, който е един от най-разпространените на планетата.

Въпросната толерантност трябва да я развие и към себе си и факта, че неминуемо ще прави грешки и те ще трябва да се поправят – това е част от всеки процес на учене.

Толерантността е необходима и когато учащият осъзнава, че не всяка фраза или дума ще му бъде позната и ще е необходимо да отгатва значения от контекста и да превежда, например, не буквално, а според ситуацията.

И след като сме уточнили тези основни положения, можем да отбележим и какво прави английския лесен за учене.

Жив е

Първата причина за това английският да е лесен език за учене е, че е жив език и се говори от много хора по света вече повече от 2000 години. Като всеки жив език в употреба той се развива непрекъснато, обновява се, нараства речниковият му запас, а и граматиката се рационализира непрекъснато.

Пълно е с ресурси

Английският изобилства навсякъде – бизнес, техника, научни среди, компютърни игри, филми.

Често се случва, учащи да търсят обучение след като вече знаят този език до високо ниво – или говоримо, или писмено, или и по двата начина, просто за да коригират граматика, произношение или само за да се уверят, че наистина е така – научили са го от практиката в ежедневието си – било то чрез четене, слушане или разговори.

Хора от цял свят го говорят

Хора от цял свят общуват на английски език. Не е трудно да откриете някой, с който да си говорите на този език.

Възможно е да се научи навсякъде по всяко време.

С все по-широката употреба на технологиите в обучението, в днешно време не е изключение да научите език изцяло в онлайн среда, независимо от локация, условия на околната среда, часова зона – единствено е необходимо да разполагате с необходимите технически средства и добър достъп до Интернет.

Може да общувате на него докато пътувате, както и в Интернет

За по-авантюристично и разнообразно преживяване, може да го учите и пътьом, като естествено се насочите към предимно англоговорящи дестинации, които не липсват въобще.

Рискът да срещнете проблеми като слаб или липсващ Интернет, повреден лаптоп и други, може да се приемат и като мотивиращи фактори за по-усилено общуване на какъв друг език, освен най-вече на английски език.

Ефективен е

Английският език се води от правилото за икономичност на езика – с една дума може да се изразят много значения, като конкретното за ситуацията се разбира от контекста, в който се употребява думата. И въпреки това, английският е един от най-богатите на думи език в света. Така че, с английския може да се изрази много. Ефективен е – компактен и богат на смисли за изразяване.

Гъвкав е

Правилата в езика позволяват да се изкаже едно и също нещо по много различни начини, с различни думи и словоред. Думите в английския са предимно кратки и лесни като произношение.

Простичък е откъм правила

Граматиката, а и правописът са претърпели основни трансформации, които рационализират и оптимизират правилата през годините. Този процес не спира, всеки жив език претърпява промени спрямо необходимостите на комуникативните ситуации, в които се използва.

В днешно време, глаголите почти нямат спрежение. Падежи също няма за съществителни и прилагателни имена. Прилагателното не се изменя по род и число. Словоредът е прав и е лесно да се спазват правилата за построяване на изречение.

Повечето наречия за начин, например, се познават по окончанието -ly. Множественото число на съществителните се образува с окончанието -s. Много думи са с латински или гръцки произход, така че са разпознаваеми като корен и смисъл и могат да бъдат открити в други езици.

Международен е

Много от думите в английския език са международни и така, известни и познати на много хора и без да са ги изучавали в учебна среда.

Например:

 • hotel;
 • restaurant;
 • bar;
 • taxi;
 • spaghetti;
 • pizza;
 • pasta;
 • computer;
 • laptop;
 • Internet;
 • TV;
 • radio;
 • supermarket;
 • telephone;
 • office;
 • company;
 • и така нататък.

Тези думи могат да варират като произношение съвсем минимално и в повечето езици се произнасят както на английски език.

Някои от тях не са с английски произход, но фигурират в английския език като чуждици, както и в други езици по света по-скоро поради популярност на продукта или предмета, който обозначават. Всеки сам може да допълни този списък с думи, известни по цял свят, защото с тях се обозначават неща, станали част от живота на съвременния гражданин на света.

Утвърден е като език на бизнеса, науката и образованието

В деловата сфера английският език преобладава на международно ниво, както в писмена, така и в устна комуникация. Неслучайно присъства като изискване в обявите за работа.

Най-престижните университети в света са в англоезични страни като Америка и Англия, а научните публикации на английски език са едни от най-четените и популярни източници на информация от всички сфери на науката.

Заключение

В заключение, има много причини да кажем, че английският е лесен за научаване, но решението е на всеки един от нас.

Ученето на езици е и въпрос на личностен характер, праг на толерантност към неизвестното – култура, начини на мислене и възприемане на света, отношението към и допустимостта на грешка, способности и умения за междуличностно общуване в различни среди и сфери на комуникация.

Хубавата новина е, че щом сте успели да овладеете един език – родния, то съвсем логично е да са предположи, че можете да се справите и с чужд! Езикът е прозорец към света. За първата стъпка е необходима смелост, дръзновение и любопитство, но за следващите – толерантност, отвореност, емпатия, търпение и постоянство – както към себе си, така и към света!

Автор: Ирина Димитрова – практикуващ преподавател по английски език.

Използвана литература:

Най-важните моменти
 • Английският е жив език;

 • Пълно е с ресурси за английскии език;

 • Хора от цял свят говорят английскии език;

 • Може да общувате на английски докато пътувате, както и в Интернет;

 • Английският е ефективен;

 • Английският е гъвкав;

 • Английският е прост откъм правила;

 • Английският е международен език;

 • Английският е утвърден като език на бизнеса, науката и образованието.

Виж още

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord