Партньори на Европейски център по невронауки (NSCenter)

Европейският център по невронауки (NSCenter) е организация, която се занимава с предоставянето на качествено обучение по английски език и терапия на деца със специални образователни потребности чрез невротерапия и мозъчна пластичност (neuroplasticity). През 2016 г. NSCenter подписа договор със Scientific Learning да бъде официален представител и партньор в България, Гърция, Македония, Сърбия, Албания и Черна гора. Чрез това партньорство компанията предлага специализирания софтуер Fast ForWord – уникална програма, използваща невронаука за преподаване на английски език и терапия на деца със специални образователни потребности. В тази страница ще представим различните партньорства, които NSCenter създава през годините, и как те са помогнали на компанията да обогати портфолиото си и да достигне до по-широка аудитория.

Партньорство със Scientific Learning

През 2016 г. NSCenter подписва договор със Scientific Learning, като така предлага програмата Fast ForWord на пазара в България, Гърция, Македония, Сърбия, Албания и Черна гора. Софтуерът се основава на невропластичност (мозъчна пластичност), което представлява способността на мозъка да се променя и адаптира, докато човек се учи. Доказано е, че Fast ForWord е ефективна в помощта при деца с различни обучителни затруднения, включително дислексия, разстройство на слуховата обработка и аутизъм.

Партньорство с Carnegie Learning

През 2020 г. Carnegie Learning придобива Scientific Learning, в резултат на което NSCenter става официален партньор и представител на Carnegie Learning. Това ново партньорство добавя още продукти и услуги към NSCenter, като например MATHia, ZorbitsMath и други. MATHia е платформа за адаптивно обучение по математика за ученици от 6-ти до 12-ти клас, която използва изкуствен интелект, за да персонализира обучението за всяко дете. ZorbitsMath се базира на игри, които правят математиката по-забавна и ангажираща за учениците. Тези нови продукти и услуги позволяват на NSCenter да разшири обхвата си и да предложи още по-всеобхватни решения на своите клиенти.

Партньорство с частни училища

През 2022 г. NSCenter започва да си партнира с частни училища в образователния сектор, като предлага Fast ForWord за изучаване на английски език и терапия на деца със СОП, както и MATHia и ZorbitsMath за изучаване на математика. Така компанията осигурява качествено образование и терапия на учениците със специални образователни потребности в тези училища. Опитът на специалистите от NSCenter в областта на неврологията и мозъчната пластичност позволява на частните училища да предоставят персонализирано образование и терапия на учениците им със СОП, което води до по-добри академични резултати.

Партньорство с големи международни компании

През 2022 г. NSCenter също създава връзки с големи международни компании. Така служителите обогатяват знанията си по английски английски език и успяват да преодолеят езиковите бариери. Чрез Fast Forword се преподава английски и на служители със СОП, като това подобрява комуникацията на цялостно ниво в компанията.

Заключение

Различните партньорства на NSCenter през годините разширяват портфолиото на организацията и й позволяват да достигне до по-голяма аудитория. NSCenter продължава да предлага качествено обучение по английски език на деца и възрастни, както и терапия за хора със специални образователни потребности. Основни партньорства:
  • 2016 – Партньорство със Scientific Learning

  • 2020 – Партньорство с Carnegie Learning

  • 2022 – Партньорство с частни училища

  • 2022 – Партньорство с големи международни компании

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord