Подходът на родителите към детето с дислексия – емпатия към него и валидиране на трудностите, а не отричане!

mother and son dyslexia empathy

Дълбоко в себе си всички ние имаме добро усещане за своите способности и за своите липси в уменията и знанията ни. Когато родител каже на детето си, което има дислексия: „Със сигурност можеш да прочетеш това, просто опитай отново!“, какво би си помислило детето, ако всъщност не може да прочете текста и при следващия опит?

Доста е плашещо и фрустриращо да не можеш да направиш нещо, което мама и тати искат и мислят, че трябва да можеш да направиш. Още по-фрустриращо е да усещаш, че родителите ти не те разбират и не знаят, че се стараеш, но изпитваш огромни затруднения.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

В такива случаи окуражителните думи на родителя могат да се възприемат от детето не като подкрепа, а като очаквания, които то не може да покрие. Това му създава още повече съмнения в себе си.

Ако детето ви е диагностицирано с дислексия или сте установили, че има затруднения с ученето, промяна в родителския подход е необходима, за да можете да му помогнете по най-добрият начин. Вместо да седите един срещу друг на масата и да му давате съвети, минете от другата страна на масата и седнете до него, бъдете емпатични и разбиращи, валидирайте/признайте трудностите, които то изпитва.

Истината за дислексията

Дислексията е свързана със затруднения с четенето, които достигат до определен праг. Обикновено става въпрос за проблем с фонемната осъзнатост, както и недобре развити когнитивни мозъчни функции за концентрация и слухова обработка.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Дислексията влияе на самочувствието на детето и на отношението му към ученето. Докато то все още чете, за да тренира това умение в опит да го усвои, неговите съученици вече „четат, за да учат“ и отдавна са излезли от етапа на „четене за научаване на самото четене“. Учебният процес за детето с дислексия е труден и мъчителен и още един фактор, който му създава фрустрация, е неразбирането от страна на учители и родители.

Как можете да помогнете на детето да изгради необходимите когнитивни мозъчни функции свързани с четенето?

Използването на научно базирани софтуерни програми като Fast ForWord е доказано ефективна интервенция при деца с дислексия. В рамките на няколко месеца редовна работа с програмата, значително се подобряват когнитивните умения за четене, слухова обработка, работна памет и концентрация.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Мозъкът е пластичен и изгражда нови невронни връзки и мрежи в областите свързани с уменията за учене, когато бъде стимулиран с подходящите упражнения и преживявания. Fast ForWord е създадена под формата на игра с ангажиращи вниманието на детето герои, така че да се осигури забавен и интересен елемент към системата от упражнения заложена в програмата.

Програмата Fast ForWord се настройва според нивото на ученика и му дава задачи, които постепенно развиват споменатите умения, като детето получава обратна връзка за напредъка си в реално време.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord