Протоколи за ефективност на онлайн интервенциите при дислексия – кои са те въз основа на на невронауката?

Обучение на деца с дислексия

Обучение на деца с дислексия

Повечето програми за интервенция при дислексия се фокусират върху звуковете, списъци с думи и упражнения за четене. Друг тип програми са насочени към решаването на проблемите с четенето като се подобряват когнитивните умения и екзекутивните мозъчни функции, които всъщност са в основата на уменията за четене. Такава програма е Fast ForWord.

Ето някои от нейните важни характеристики:

 • Тя стимулира мозъка да изгражда нови невронни връзки в областите, които отговарят за когнитивните умения и екзекутивните мозъчни функции.
 • Наподобява компютърна игра и това привлича интереса на учениците.
 • Настройва се според индивидуалното ниво на децата, така че упражненията да не са прекалено трудни, което би фрустрирало учениците, но и да не са прекалено лесни, за да се избегне скуката при изпълнение на упражненията.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Fast ForWord е насочена към причините за затрудненията, вместо към симптомите

Повечето програми за дислексия са базирани на даване на инструкции за звуковете. Те са фокусирани върху изграждане на стратегии за заобикаляне на трудностите и не се повлиява първопричината за дислексията.

За разлика от тях, Fast ForWord директно влияе върху корена на проблема и подобрява когнитивните умения и екзекутивните мозъчни функции, от които зависят уменията за четене.

Целите варират според възрастта

Програмата Fast ForWord за деца в началното училище и Fast ForWord за учениците в предпубертетна и пубертетна възраст имат едно общо нещо – създадени са на базата на невронауката и изследвания свързани с когнитивните умения, но също така се различават по дизайна (за да отговаря на различните възрастови групи) и по целите, които се стремят да постигнат.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

При децата в началното училище Fast ForWord цели да постигне повишаване на фонологичната осъзнатост, за да улесни процеса на декодиране по време на четене.

При по-големите деца целта е да се постигне автоматичност по време на четене и също така умение за четене с разбиране.

Всички ученици използващи Fast ForWord преминават през комбинация от фундаментални когнитивни упражнения, езикови и речникови упражнения и след това упражнения за четене подходящи за дадената възраст. Програмата дава задачи на детето, които варират според индивидуалното му ниво и неговата възраст.

Повечето деца с дислексия, които са в начална училищна възраст, прекарват 2-3 месеца или повече в трениране на когнитивните умения, развиване на езиковата обработка и свързаните с нея умения, които не са били добре развити, но са необходими за подобряване на фонологичната осъзнатост и процеса на декодиране.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

По-големите ученици преминават през този етап на работа с Fast ForWord за доста по-кратък период от време. При тях фокусът е най-вече върху упражнения за изграждане на умения специфични за четенето като правописа, четенето с разбиране и критичното мислене.

За децата със затруднения с четенето без дислексия обикновено са необходими около 4-6 месеца работа с програмата, за да се постигнат желаните резултати, а за децата с установена дислексия може да е необходимо малко повече време прекарано в занимания с Fast ForWord.

Ето какво може да очаквате от работата с Fast ForWord при дислексия според възрастта на децата:

Начална училищна възраст

Ако детето ви има забавяне в езиковата обработка, то научаването на уменията за четене ще бъде много голямо предизвикателство за него.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

За да бъде ефективна, една програма за преодоляване на затрудненията с четенето би трябвало да адресира следните проблеми:

 • Ниска фонологична осъзнатост;
 • Трудности с изговарянето на думите;
 • Ограничен речников запас, слаби граматични и/или правописни умения;
 • Нежелание за четене;
 • Фрустрация и тревожност, когато текстовете станат по-трудни.

Запаметяването на дълги списъци от думи може да помага на децата с дислексия да се справят с четенето в началото, но постепенно списъкът се увеличава толкова много, че за учениците става прекалено трудно да запомнят думите.

На този етап детето има нужда да се научи да изговаря на глас по-сложни думи, да декодира всяка дума автоматично. Ако това не се случи, затрудненията му с четенето ще се увеличават. Без ефективна интервенция, децата с дислексия могат да развият огромна съпротива срещу четенето и тя да продължи цял живот.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Използването на онлайн програми за преодоляване на затрудненията свързани с дислексия предотвратява този негативен сценарий да се случи. Работата с програма като Fast ForWord може да скъси периода на усвояване на четенето и в децата да се изгради много по-положителна нагласа към четенето, а това носи ползи за цял живот.

Протоколи за програмите за дислексия при деца в начална училищна възраст

Програмата Fast ForWord работи в много посоки, за да направи четенето по-лесно за децата с дислексия.

Стимулира мозъка да създава нови невронни връзки в областите, които отговарят както за езиковата обработка, така и за когнитивните умения, като същевременно обогатява речниковия запас и подобрява правописа, а всички тези неща спомагат за постигането на гладкост на четенето. И не на последно място, Fast ForWord работи и за подобряване на умението за четене с разбиране.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Изключително важно е програмите за четене за деца с дислексия да са интересни и грабващи вниманието. Това е необходимо, защото децата с обучителни затруднения, включително и с дислексия, често имат проблем с концентрацията, а това прави спазването на повтарящи се практики и рутина много трудно.

За да е ефективна интервенцията, детето е нужно да спазва режима на работа с програмата. По тази причина, упражненията в програмата трябва да бъдат с дизайн, който привлича детското внимание. Fast ForWord е разработена така, че да създава усещане за компютърна игра и при правилно изпълнение на упражнението детето чува „награждаващи“ успеха звуци.

Децата в начална училищна възраст обикновено имат нужда от повече време за преминаване през базовите модули – Foundations I и Foundations II, в сравнение с учениците от по-горните класове.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Следват сериите за четене, чиято основна цел е да се постигне ускоряване на темпото на четене. След като детето премине през тях, то обикновено вече има много по-голямо желание за четене и ежедневната практика на четене на текстове постепенно доразвива специфичните за четенето умения.

Редовното четене е изключително важно за този процес и затова то е приоритет номер едно.

Децата в прогимназиален и гимназиален етап

Симптомите на дислексия са различни при децата в предпубертетна и тийнейджърска възраст. Те имат нужда и от различен дизайн на програмата за четене в сравнение с по-малките деца. По тази причина, Fast ForWord за децата в тази възрастова група се различава от версията на Fast ForWord за малки деца.

Основната цел не е толкова свързана с фонологичната осъзнатост, а с постигането на автоматичност на четенето. По-големите деца вече са развили много от основните умения за четене, но те все още не са станали автоматични. Fast ForWord за деца в прогимназиален и гимназиален етап започва с модулите Elements I и Elements II.

Програмата работи за преодоляване на следните проблеми:

 • Бавно четене;
 • Слаби умения за четене с разбиране;
 • Липса на „издръжливост“ при четене на дълги текстове;
 • Трудности при попълване на тестове.

Тези проблеми индикират неефективен начин на четене. Липсата на автоматизиране на процеса на декодиране води до затруднения с разбирането по време на четене. Когато се постигне автоматизиране на декодирането, то ще изисква много по-малко концентрация и така се освобождава повече ресурс на внимание за постигане на разбирането на текста по време на четене.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Протоколи за програмите за дислексия при деца в прогимназиален и гимназиален етап

Модулите на Fast ForWord за по-големи деца – Elements I и II започват също с трениране на когнитивните умения. Базират се на невронауката и на изследвания в тази област също както при модулите Foundations I и Foundations II предназначени за малки деца. Но дизайнът е различен, за да могат да задържат вниманието на подрастващите.

Другата съществена разлика е, че кривата на нивото на трудност на упражненията е по-стръмна, така че учениците да минават през материала по-бързо.

Третата отличаваща характеристика е, че упражненията в тази версия на Fast ForWord използват доста по-сложни думи, правопис и задачи за слушане с разбиране.

Обикновено след основните модули Elements I и II за развиване на когнитивни умения, децата преминават през два модула със серии от упражнения специално за четене. В зависимост от нивото си, могат да започнат със серия Reading Level 2 или Reading Level 3.

Модулите Reading Level 3 и Reading Comprehension изграждат умения за четене с разбиране като: способността за достигане до смисъла на текста и изваждане на изводи от него, богат речников запас, довършване на изречения, граматика и правопис.

Не на последно място, те развиват метакогницията на учениците – способността им да мислят критично и да се себекоригират по време на четене.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord